Categorie: Sattva Healing blogs (2011 tot 2015)

Woorden die nasmaak kunnen hebben: spiritueel en alternatief. Is het terecht?

Al door de eeuwen heen , (begin Christendom) wordt alles wat met natuurgeneeswijzen,kennis van planten etc in een hokje geplaatst van ‘ alternatief/hekserij/werk van duistere machten etc ‘.

Volgens de reguliere geneeskunde is evidence based medicine ‘ De tool ‘ om te verklaren of iets binnen het straatje past van het reguliere: datgene wat (deels) vergoed kan worden door het ziektekostensysteem.

Natuurlijk is het er verschil tussen kwakzalvers en mensen die daadwerkelijk verstand/inzicht hebben in datgene wat ze bieden. Er zijn genoeg mensen die overal een slaatje uit willen slaan, zelf beter/rijker willen worden en ‘ rollen ‘ kunnen spelen om iets te vertegenwoordigen waar mensen inderdaad de dupe van kunnen worden.

Deze rollen kom je niet alleen tegen in dit werkgebied. In alle sectoren waar ik ooit heb gewerkt zie ik dat er twee soorten mensen zijn : De mensen die vanuit hun passie en hart werken en voelen wat ze doen en daarnaast de mensen die alleen een opleiding hebben gevolgd en volgens het boekje werken.

Daar waar er groot vertrouwen is in het concept ‘ regulier ‘ en er neerbuigend wordt gekeken naar de woorden ‘ spiritueel en alternatief ‘, daar is duidelijk een beeld van star denken. Ook binnen de reguliere gezondheidszorg worden er fouten/onjuiste keuzes gemaakt.

Mensen zijn multidimensionale wezens, wij als mens hebben eeuwen lang ‘ te horen’ gekregen dat alleen alles wat tastbaar is, relevant is voor ons leven. Onze inkomsten die we verdienen, het huis waarin we wonen, de relaties die we aangaan.

Read More

No Comments

Sattva Healing bestaat niet meer…

Lieve Volgers. Vanaf 2011 bestond Sattva Healing ook virtueel door middel van blogs die later het karakter kregen van vlogs.

Achter deze naam van Sattva healing hebben er naast de persoonlijke ontwikkeling van anderen ook ontwikkelingen plaatsgevonden in mijn eigen leven.

Mijn aandacht was de afgelopen twee jaren vooral gericht op het volgen en leren hoe je de natuur kan beheersen (door een groen opleiding), het werkt eigenlijk net als zelfmeesterschap in jezelf. Read More

Onvoorwaardelijke liefde in verbindingen

Mensen zijn (in het algemeen) groepsdieren. Door verbindingen aan te gaan met andere mensen, groeit de eigen ziel ook. Verbindingen met anderen verrijken je leven.

Sommige verbindingen zijn ‘ verplicht ‘,bijvoorbeeld de werkgever, collega’s, familie. Deze heb je niet altijd voor het kiezen. Gelukkig maar. Ook van mensen die je zelf niet bewust ‘ uitgekozen hebt ‘ , zou je iets kunnen leren.

Vriendschappen en liefdesrelaties zijn verbindingen die veelal ontstaan door ‘resonantie’ : verbinding voelen/ervaren met de ander, dezelfde interesses, visie op het leven etc.

Resonantie betekent letterlijk ” weerklinken ” .

Voor mij voelt resonantie als 2 harten: helemaal open en delen (communiceren, zowel met gevoel als met woorden) waardoor er een verbinding voelbaar is. Een verbinding die als het ware de brug vormt tussen de twee harten en waardoor er een verdieping ontstaat en de emotionele verbinding groeit. Deze verbinding kan zich verder verdiepen: vertrouwen, veiligheid en een onuitputtelijke bron van liefde wordt aangeraakt ❤. Read More

1 Comment

Op weg naar je Nieuwe Zelf

Het afgelopen half jaar stond in het teken van innerlijke verdieping.

Niet alleen bij mezelf maar ook bij een ieder om mij heen zag ik dat. In zulke momenten is het tijd om in jezelf te keren en zo min mogelijk prikkels van buitenaf tot je te nemen. Veel mensen ervaren dat ook als storend op dat soort momenten en kunnen dan hun eigen weerstand en gevoelens geprojecteerd zien in de prikkels van buitenaf.

Herken je dit ook bij jezelf?

Innerlijke groei en veranderingen vinden plaats door eerlijk naar jezelf te kijken en open te staan voor groei. Dat zijn vaak de eerste stappen naar bewustwording.Het kost moed en durf om je eigen gedachten onder de loep te nemen. Helemaal als het oude denkpatronen zijn die je (onbewust) soms al jaren (of meerdere levens) met je meedraagt. Read More

5 Comments

Een andere kijk op het leven

Feedback wat ik kreeg een paar maanden geleden en wat ik nooit zal vergeten:

” Hoi, jij heet Chandra toch? Ik zag je toen en toen in 2006 fietsen vlakbij ggz. Weet je waarom ik dat nog zo goed weet? Het was het moment dat ik bijna voor de trein wou springen. Toen ik je zag wist ik dat het geen goed idee was en heb ik me laten opnemen. Dank je wel namens mij en mijn gezin ”

Daar waar duisternis aanwezig is, wordt er gevraagd om licht. Duisternis wil gezien worden, geheeld. Dat kan alleen door er liefde en aandacht naartoe te brengen.

Gedachten en gevoelens die te maken hebben met zelfdoding en er niet willen zijn, zijn vaak het besef dat er iets veranderen moet omdat het leven, zoals het beleefd wordt niet resoneert met het pad van de ziel.

Het is vaak een omslagperiode in de wereld van een ziel. Toch is het de goddelijke wil en de wil van de persoon om eraan te werken.

Familieleden blijven vaak onthutst achter en nemen onbewust de zwaarte mee die soms generaties lang een schaduw kunnen werpen in het groepsbewustzijn van de families.

Voor hen is deze healing en deze blessing, voor hen die open staan om te ontvangen.

Namaste

heaven in heart

No Comments

Eindeloos bewustzijn : Kinderen als verlengstuk van hun ouders

Eindeloos bewustzijn : Kinderen als verlengstuk van hun ouders

Lijk jij op je vader of op je moeder? Of op beide?

” aartje naar zijn vaartje ” is een uitdrukking die weerspiegelt dat ‘ het kind ‘ het karakter heeft van’ zijn vader ‘. Kinderen zijn naast een ‘ biologische ‘ samensmelting van vader en moeder ook een individuele ziel.

In opvoeding, de normen en waarden op school en in families wordt een kind blootgesteld aan allerlei denkpatronen, gevoelens en verschillende lagen van bewustzijn. Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust welke energie ze aanvoelen, maar hebben wel duidelijk verbinding met hun ouders.

Kinderen en de processen van ouders

Kinderen hebben geen emotionele filter en vangen alle prikkels op die ze om zich heen voelen. Zo kunnen kinderen met (bijvoorbeeld) depressieve ouders, sneller gevoelens van somberheid voelen/ beleven. Read More

No Comments

Geschiedenis als instrument voor bewustzijn

Heb jij interesse voor de geschiedenis van je voorouders?

Op scholen is het standaard inbegrepen, de lessen over de Vaderlandse geschiedenis. Belangrijke thema’s komen dan aan de orde, zoals politiek, oorlogen, jaartallen en feiten.

Naast de algemene geschiedenis zijn er ook persoonlijke verhalen. Voorouders uit andere landen hebben ook een andere geschiedenis ervaren.

Wat heeft dat eigenlijk met ons te maken? We leven toch in het hier en nu?

Jazeker. In het jaar 2014 kan de geschiedenis niet herschreven worden. Wat gebeurd is, is gebeurd. Aan de andere kant zijn wij allemaal nazaten van onze voorouders.

Voorouders die in hun levens ook een onderdeel van de creatie waren. Hun ervaringen,belevingen en processen zijn opgeslagen in het groepsgeweten wat ook collectieve bewustzijn wordt genoemd. Read More

1 Comment

” Life is a playground ; learn “

Heb jij je wel eens afgevraagd wat je hier op aarde komt doen? En ben jij blij met het leven wat je nu leeft?

Voor een aantal mensen kan het zweverig klinken, maar er zijn veel mensen die deze vraag aan zichzelf hebben gesteld (of dit nog steeds doen). Door dit soort vragen te stellen aan jezelf kom je terecht in een zoektocht.

Een zoektocht naar jezelf, een zoektocht naar het leven zelf, naar kennis en ervaringen van anderen. Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? Wat is recht en wat is onrecht en hoe kan het dat beide onderdelen op aarde kunnen en mogen bestaan?

Dit soort vragen komen vaak voor bij spirituele zoekers en mensen die stap voor stap de keuze maken om vanuit meer bewustzijn te leven.

Spiritualiteit als vluchtmechanisme: Read More

4 Comments

Zielherkenning in het sociale leven

” Hij is als een broer voor me ,”  zij als een zuster ‘ , hoe vaak heb jij deze zinnen voorbij horen komen?

Diepgaande banden met andere personen die geen familie hoeven te zijn. Het gevoel hebben dat je elkaar al jaren kent terwijl je elkaar ” net ”  een aantal keren hebt ontmoet. Ieder mens kent deze gevoelens wel, deze ‘ herkenning ‘ van een ziel uit dezelfde zielengroep.

Het gevoel van deze soorten banden op zielnivo dragen bij aan de groei van een ieder. Juist door zo een diepgaande herkenning en verbinding vanuit het hart, ontstaan daardoor mogelijkheden om elkaar ‘ te groeien’ in bepaalde processen. Door gesprekken aan te gaan bijvoorbeeld, elkaar in een bepaalde periode van elkaars leven te ontmoeten waarin er bepaalde processen vergelijkbaar zijn.

Sommige zielen ontmoeten we in meerdere levens, maar in verschillende ‘ rollen ‘.Een vriendin in dit leven, kan bij wijze van spreken in een ander leven een kind van je zijn geweest. Een broer in dit leven , kan in een vorig leven je vader zijn geweest etc. Read More

” Het leven is wat jij ervan maakt “

Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet?

Veel mensen zijn gewend om het leven te leven zoals het naar hen toekomt. Het is waar dat er gebeurtenissen plaatsvinden waar men niet bewust voor gekozen heeft.

Door de ‘ harde schijf ‘ (onbewuste ) die gekoppeld is aan eerdere ervaringen van de ziel, kunnen sommige situaties zich in meer generaties herhalen.

Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld slachtoffers van misbruik, in een andere levensfase daders kunnen worden.

Vanuit psychologisch oogpunt heel logisch: Datgene wat je ‘ gewend ‘ bent en kent, is datgene wat zich in de realiteit kan blijven herhalen.

Het is makkelijk om te blijven kijken naar de ander, de ander te vooroordelen en daardoor gevangen te blijven in een patroon die nergens naartoe gaat.

Gelukkig worden veel mensen wakker en ontgroeien hun pijnen en situaties uit hun verleden. Dat brengt zoveel healing tot stand dat er daardoor een nieuwe realiteit ontstaat. Read More

Wie en wat laat jij toe op jouw eigen pad?

Naastenliefde, onvoorwaardelijke liefde, lief zijn voor elkaar, compassie. Het zijn woorden die aansluiten op de verbinding met de medemens. Veel mensen zijn geneigd om onbewust mensen aan te trekken die niet met henzelf resoneren.

Ieder mens heeft een ziel,iets goeds in zich. Op het pad van religie en spiritualiteit wordt er altijd benoemd dat er eenheid belangrijk is , ‘ all is one ‘, geen enkele persoon is ‘ beter ‘ of ‘ slechter ‘ dan de andere. Al het leven is waardevol en daar zou men respect voor moeten hebben.

Echter, respect betekent niet dat het daardoor de bedoeling is om alle mensen in je leven toe te laten. Niet alle energie resoneert met elkaar. Alles en iedereen is een onderdeel van de schepping. En het klopt dat vooroordelen alleen maar voor weerstand  zorgt onder de mensen zelf.

Een verbinding aangaan met een ander persoon, betekent ook dat er een band ontstaat. Een band kan alleen op een fijne manier werken als het gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen,communicatie en respect. Read More

Bewust leven en het parallelle tijdsbesef

In mijn vorige blog : De schoonheid van emotionele pijn  benoemde ik hoe onbewuste processen uit het verleden een plaats in het heden kunnen krijgen als er bijvoorbeeld emotionele pijn uit die periode verwerkt dient te worden.

Tijdsbesef is relatief

Tijd is een door de mens bedacht concept om uren,dagen,jaren te kunnen aanduiden. We leven in het jaar 2014. Ieder mens op aarde beseft dit ( nou ja , veel mensen, aangezien er in china en andere delen van de wereld andere jaartellingen bestaan).

Op zielnivo zegt aardse tijd helemaal niets.

Op het pad van bewust leven en het verwerken van gevoelens kan het soms ook zijn dat de wortel van de oorzaak van de (emotionele) pijn, gekoppeld is aan een leven wat eerder door de ziel geleefd is. Read More

De Schoonheid van (emotionele) Pijn

De combinatie van planeetstanden, groeiprocessen in bewustzijn en de omgang met andere mensen kunnen af en toe voor pijn zorgen. Pijn, in welke vorm dan ook, kan worden gezien als zware last.

Niet voor niets zijn er veel mensen die daarvoor vluchten in middelengebruik of andere verslavingen. Niemand kan echt genieten van pijn, omdat het een gevoel is die geen prettige associaties oproept.

Veel mensen zijn ook bang voor de diepte van pijn/verdriet. Ik heb regelmatig gehoord dat mensen zeggen ‘ ik wil liever verder, dan mijn pijn verwerken, straks verdrink ik in dit alles ‘ .

Deze mensen hebben niet in de gaten dat ze daardoor stil blijven staan en nooit verder zullen komen in hun emotionele groeiproces doordat ze in de ontkenning van hun ware gevoelens blijven.

Emoties kan men niet echt loslaten totdat deze gevoelens de ruimte hebben gekregen om aangekeken en verwerkt te worden.

Alle gevoelens die geen ruimte hebben gekregen, blijven aanwezig in het energieveld. Read More

3 Comments

Bepaal jij jouw eigen toekomst?

Wordt jouw toekomst bepaald door het universum of heb jij er zelf ook invloed op? Hoe kijk jij hiernaar?

Ieder mens krijgt zijn / haar rugzakje vol met conditioneringen en eigenschappen mee in het leven. Deels door de opvoeding, deels door de genen van de voorouders waardoor er door de eeuwen heen nog restantenergie aanwezig kan zijn in je energiesysteem en oude gebruiken/denkpatronen bij je draagt die al lang niet meer van deze tijd hoeven te zijn.

Daardoor kan men situaties aantrekken die in de familiegeschiedenis geschreven zijn. Hoe bewuster men leeft, des te sneller deze patronen doorbroken zullen worden.

Er zijn zoveel instrumenten om deze onbewuste patronen te doorbreken : Familieopstellingen, het opschonen van het DNA dmv meditaties en incantaties, EFT, er zijn zoveel instrumenten te vinden om aan jezelf te werken.

Hoe bepaal jij je eigen toekomst?

1 De eerste vaardigheid die je nodig hebt is het erkennen dat je jezelf / een situatie op een andere manier wilt zien.

Read More

No Comments

Zielherkenning en de illusie van Eenzaamheid

Heb jij je wel eens alleen gevoeld?

En dan niet alleen, maar echt heel erg alleen? Eenzaam? Onbegrepen voelen en denken dat niemand je begrijpt?

Het is een kenmerk die voorkomt bij veel mensen die in het hokje van nieuwetijdskinderen, HSPers passen.

Mensen kunnen zich alleen voelen op de wereld. Feit is dat iedere individuele ziel gekoppeld is aan andere zielen. Er zijn vele zielengroepen die rond dezelfde periode hier op aarde zijn. In bepaalde perioden ontmoeten de zielen elkaar. Soms om een aantal stappen samen te lopen, de ander te ondersteunen in processen, te leren, te ervaren.

Soms duren deze momenten langer en kunnen er levenslange vriendschappen, liefdesrelaties en/of banden ontstaan.

Een van de voorwaarden om je open te stellen voor een ander is vanuit een open hart ook verbindingen aan willen gaan. Veel mensen zijn in het verleden gekwetst door andere personen. UIt angst kiezen veel mensen ervoor om afstand te bewaren naar anderen.

Aan de ene kant veilig. Maar wat is eigenlijk veilig? Is dat een methode om mensen op afstand te houden met als resultaat dat je zelf ook niet verder groeit?

Veiligheid en jezelf veilig voelen heeft alles te maken met jezelf. Hoe ga je met jezelf om?

Kan jij alleen in stilte met jezelf zijn? In de diepte luisterend naar wat jouw hart te vertellen heeft? En aan de andere kant : Kan jij mensen ook ECHT toelaten? Vanuit de openheid in je hart? Zonder angst om gekwetst te worden?

Eenzaamheid is een illusie waar veel mensen in zijn gaan geloven. Ja, het is de bedoeling dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Als men de keuze maakt om ‘ alleen’  te zijn, kan men ervoor kiezen om geen mensen toe te laten in zijn/haar leven.

Maar het gevolg van die keuze is dat die persoon nooit verder zal groeien. Om te groeien, te leren en eerlijk naar jezelf te kijken, heb je de buitenwereld soms nodig als spiegel.

Het is aan jouw Zelf wanneer jij er klaar voor bent om een ander ook daadwerkelijk toe te laten.Dat vraagt moed, durf en vertrouwen, niet iedereen durft die stappen te zetten, ook dat is ok.

Mensen bepalen zelf wat ze willen ervaren <3

Namaste,

Sattva Chandra

de weg van de ziel

Save

3 Comments

Zielherkenning in relaties : eenheid in verscheidenheid

Op welke manier ga jij met relaties om ? Hoe zie jij de mensen om je heen?

Veel mensen zijn gewend om op een ‘ gepaste’ manier met anderen om te gaan. Ouders bijvoorbeeld met ” U ”  aanspreken, op het werk alleen ‘ zakelijke ‘ gesprekken aangaan, 1 keer in de week bij vrienden/ familie op de koffie met een koekje erbij.

Ieder mens kijkt op zijn/haar eigen manier naar de verbinding die men aangaat en aan wil gaan met een ander mens. Een echte verbinding met de ander betekent ook een volledige verbinding waarin je ziel wordt blootgesteld.

Niet ieder mens kan daartegen of vindt dat prettig. En dat is begrijpelijk. Immers, ieder mens heeft wel eens ervaren dat het tonen van gevoelens een teken kan zijn van ‘ kwetsbaarheid ‘ . Dat wordt door veel mensen nog wel gezien als ‘ zwakte ‘.

Gelukkig wordt die groep steeds kleiner en wordt er steeds duidelijker zichtbaar hoe deze ‘ kwetsbaarheid ‘ juist krachtig is. De kracht om gevoelens te erkennen, de kracht om te ervaren en te beleven en daar gewoon open over te kunnen / durven zijn zonder angst dat de informatie misbruikt wordt.

Door verbindingen en relaties aan te gaan vanuit een open hart, een basis vertrouwen en zuivere normen en waarden, ontstaan er hechte verbindingen vanuit hart en ziel.

Als men dat soort verbindingen aangaat met zichzelf (durf jij naar jezelf te luisteren? Naar jouw gevoelens? Durf je die gevoelens ook te erkennen?) zullen er ook verbindingen vanuit het hart ontstaan met de ‘ buitenwereld’ .

Dat betekent niet gelijk dat het zou moeten betekenen om ‘ Vrienden’  met iedereen te worden. Er zijn mensen waar men geen klik mee heeft, of zal hebben. Ook dat is ‘ normaal’ in het leven.

Ook mensen die niet met jouw eigen energie resoneren hebben het recht om hun leven te leven. Ieder mens heeft bestaansrecht en het recht om respectvol behandeld te worden.

Ieder mens is uniek. Dat unieke betekent dat ieder mens zijn eigen ziel en kenmerken heeft en zich op zijn/haar eigen manier ontwikkeld. Toch is een rechter evenveel mens als een jongen/meisje die bijvoorbeeld in een supermarkt werkt.

Sommige verbindingen heb je niet voor het kiezen. Collega’s bijvoorbeeld, ,of familie. De mensen in je vriendenkring, daar heb je wel meer invloed op. Dit zijn vaak mensen die eigenschappen / kwaliteiten van jezelf reflecteren.

Ik schreef eerder ook een blog die hier deels op aansluit : http://sattvachandra.wordpress.com/2013/11/03/kan-men-gedrag-aanleren-door-het-collectieve-bewustzijn

Hoe zit dat met jou? Ben jij in de loop van de jaren veranderd? Heb je daardoor andere type mensen in jouw leven gekregen?

Ik lees graag jouw inzichten hieronder bij de reacties!

Namaste!

 

completeness

Save

No Comments

In Den beginne : Over de kracht van geluid

In de bijbel begint de eerste zin met : ‘ In den beginne schiep God hemel en Aarde ” .Daarna volgt per zin een uitleg over datgene wat God manifesteerde en op welke dagen.

In het Hindoeïsme wordt er ook genoemd dat God het universum creëerde. Dit wordt niet aangeduid zoals in de bijbel staat. Vanuit de visie van het Hindoeïsme  is het universum ontstaan door het eerste geluid. Dit geluid zorgde voor trillingen in het universum en vandaar uit is de wereld gemanifesteerd zoals het is.

Dit is een geluid wat iedereen ter wereld wel eens heeft gehoord. Het wordt af en toe gekscherend gebruikt als humor, toch wel gelijk gekoppeld aan meditatie! Ik heb het hier over het woord : Aum.

omkar

Het symbool heeft meerdere betekenissen. De Aum klank wordt in heel veel mantra’s gebruikt omdat het als aanroepen van de ‘ ultieme waarheid / goddelijke bron ‘ wordt ervaren.

Alles in het universum draagt een bepaalde energie. De welbekende slogan ” alles is energie ” heb ik ook meerdere keren voorbij laten komen in mijn blogs.

Namen, woorden en muziek zijn allemaal geladen met een bepaalde energie.

Weet jij wat jouw naam betekent? En klopt het met de energie wat je uitstraalt? Klopt het met je persoonlijkheid en/ of wie je bent?

De onderzoeker Masuro Emoto heeft aangetoond dat watermoleculen beïnvloed kunnen worden door muziek en woorden.  Voor veel mensen is dit al bekende informatie.  Niet zo vreemd, het menselijk lichaam bestaat voor minimaal 75 % uit water.

Steeds meer mensen beseffen wat hun woorden en gedrag met anderen (en zichzelf) kunnen doen.

Wat voor muziek luister jij? Wat voor taal spreek jij uit? Wat voor woorden gebruik je? (ook in gedachten?)

Gebeden en mantra’s zijn ook woorden / trillingen / geluid wat door de stem in beweging wordt gebracht. Door muziek toe te voegen kan het als een ‘ simpel ‘  liedje gezien worden of juist makkelijker meegezongen worden.

Door de trillingen van de woorden samen te voegen met muziek, ontstaat er een instrument om meer en meer in jouw eigen ” Zijn ” te komen. De staat van zijn die losgekoppeld is van gedachten en gevoelens. Verdieping.

Woorden, taal en geluid zijn mooie instrumenten en krachtig. Niet alleen als ze uitgesproken worden, maar ook in gedachten.

Besef dat jij wel degelijk invloed hebt op jouw eigen staat van zijn. Hoe de uiterlijke omstandigheden ook moge zijn .

Geluk is een innerlijke staat van zijn !

Tot slot deel ik met veel liefde deze prachtige mantra die mijn hart raakt ! Geniet ervan!

3 Comments

Onvoorwaardelijke liefde of opoffering ?

Anouk zong het nummer ”  Sacrifice ” , het ging over een diepgaande liefdesband

waarin er een open en diepgaande band gecreëerd was tussen 2 mensen.

Waarin de ene persoon , de ander aan het opladen was, en de ander de keuze maakte

om andere stappen te zetten en meer afstand te creëren.

Vanuit onvoorwaardelijke liefde er zijn voor de ander is prachtig en mooi.

Maar wanneer wordt onvoorwaardelijk liefde geven een vorm van opoffering?

Is dat alsnog een gezonde manier van een verbinding aangaan met jezelf en de medemens?

Aandacht en liefde schenken zonder verwachtingen, vanuit liefde, vanuit vriendschap ‘  er zijn ‘ ,

Het zijn prachtige eigenschappen en veel mensen die vanuit hun hart leven schenken tijd, aandacht en energie aan anderen.

Juist de mensen die dit van nature uit doen, lopen het risico om mensen aan te trekken die dankbaar gebruik maken van de energie die de ander schenkt. Sommige mensen zijn zo gewend om geen aandacht aan zichzelf te schenken dat ze onbewust energie – vampieren worden.

Energievampieren? dat klinkt zwaar!

De benaming geeft beter weer op welke manier men energie ontvangt van de ander. Er zijn heel veel mensen die niet in de gaten hebben dat de vragende houding, de zoekende energie, erg vermoeiend kan zijn voor mensen die zichzelf wel regelmatig opladen en aan zichzelf denken.

Veel mensen hebben nog niet in de gaten dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen energiesysteem. Gezonde voeding, regelmatig sporten/bewegen en andere activiteiten zorgen ervoor dat mensen zichzelf kunnen opladen door bezig te zijn met zichzelf.

Op zoek naar jezelf?  Door zelfstudie, boeken te lezen, informatie te vinden kan je meer leren over jezelf, over datgene wat jou als mens interesseert.

Niet iedereen wil de keuze maken om daar tijd en energie in te steken.

Wat ik heb ervaren bij Paranormale beurzen waar ik wel eens stond, was dat mensen het liefst pasklare antwoorden wilden ‘ kopen’ voor hun leven. Dat is verder prima, ieder mens maakt zijn/haar eigen keuzes hierin :).

Ben jij er wel klaar voor om een spirituele verdieping aan te gaan met jezelf? Of ken je mensen in je netwerk die er klaar voor zijn om eerlijk naar zichzelf te kijken, confrontatie met zichzelf aan te willen gaan en de betere zelf van zichzelf te worden?

Ik bied de mogelijkheid aan mensen om zich te ontspannen door energiesessies en vooral de mogelijkheid om aan zichzelf te werken en te groeien. Deels door regelmatig te bloggen. Zielherkenner – gesprekken, dit kan telefonisch en live. Anderzijds door de New Paradigm MDT workshops die ik faciliteer.  Allemaal instrumenten om de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf toe te laten.

Voel je vrij om contact met mij op te nemen en / of  deze blog door te sturen naar de mensen waarvan jij het gevoel hebt, dat ze er iets aan hebben ! Mijn dankbaarheid is groot!

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwtjes van Sattva Healing? Laat je emailadres achter zodat ik je toe kan voegen in de lijst.

Als bedankje krijg je van mij een energiesessie op afstand kado ter waarde van € 30 .- !!!

Onvoorwaardelijk liefhebben begint altijd in jezelf en bij jezelf! Zeg ja bij datgene wat goed voor je voelt. Je mag ‘ nee ‘  zeggen als iemand of een situatie tegen een grens van jezelf aankomt.

Namaste!

boundaries

3 Comments

Opiniepeiling : Zelfwaardering uiten taboe?

Veel mensen zijn opgevoed met de gedachte dat het niet goed is om jezelf een schouderklopje te geven.
– ”  doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg ”
– ” het kan altijd beter ”

Opscheppen , narcisme, pronken zijn allemaal woorden die daarmee te maken hebben.
Overal waar ‘ te ‘  voor staat is natuurlijk teveel van het goede.

Ieder mens groeit en zal blijven groeien in zijn/haar ontwikkeling. Is er iets mis mee om een proces te erkennen en dat te delen met anderen zodat zij zich geinspireerd voelen in hun eigen processen en leven ?

Zelf kan ik dat soort acties waarderen omdat het iets zegt over de groei die iemand heeft doorgemaakt en zichzelf daarin durft te laten zien. De toon achter de woorden vindt ik wel belangrijk omdat vandaar uit de intentie helder wordt op welke manier  iemand dat bedoelt <3

Ivo Niehe werd nationaal  beschimpt omdat hij op tv een opmerking maakte waarin hij zijn voldoening over zijn succes uitsprak.

Wat vindt jij? Mag je als mens jezelf een veer geven omdat je een bepaald ijkpunt in je leven hebt bereikt?

1 Comment

Liefde in de vorm van een rekensom = 2=1 of 1+1=3 ? Zielherkenning in de liefde

Geen onderwerp wordt zo vaak besproken als de liefde. Liefde is ook een onderwerp wat mijn interesse altijd had, niet alleen liefde voor de ander, maar ook liefde voor jezelf.

2=1 ?

Kennen jullie het nummer nog ‘ 2 become 1 ‘ van de Spice Girls?

Of het nummer van ‘ Faithless – we come one ? “Destijds vond ik dat prachtige nummers want : “wat was er nou mooier dan helemaal samen te smelten met je geliefde? ”

Vanuit een romantische beleving kan er niets mooiers bestaan. Veel films, muziek, boeken omschrijven de liefde als ‘ in elkaar opgaan’. Logisch dat veel mensen ook die beleving bij de liefde hebben.

Als we deze vorm van liefde als waarheid aannemen: er zitten ook een aantal nadelen aan die niet zichtbaar zijn, maar pas duidelijk worden als zo een relatie al een tijdje duurt:

1. waar 2 personen zijn, zijn 2 persoonlijkheden dus 2 visies, gewoonten,leefwijze, voorkeuren,passies etc. Als 2= 1 wordt, wie levert er dan in in de relatie? ontstaat er dan geen tekort, hebben beide partners dan wel voldoening in de relatie?

2. kunnen mensen zich wel volledig ontwikkelen als 2=1 is? Door 2 personen te halveren ontstaat er 1 . Is dat wel een gezonde basis voor een volwaardige relatie?

3. een andere optie is om het op deze manier te bekijken : 1/2 + 1/2 = 1 . 2 halve personen die nog genoeg werk te doen hebben aan zichzelf, samen een relatie aan laten gaan? dat is ook 1, maar is dat een basis van geluk en liefde?

Mijn ervaring is dat zulke relaties en banden niet werken. Door de visie 2=1 is er een basis van afhankelijkheid waarbij de ene persoon de andere persoon ‘nodig’ heeft.Dit kan op verschillende gebieden zijn, zonder in teveel details te treden. Feit is dat zulke relaties vaak geen stand houden en in de verwijtsfeer terecht komen : ” Jij hebt dit en dat gedaan…”dankzij mij zus en zo..”

1+1=3

Daar waar 2 personen de keuze maken om zichzelf te ontwikkelen en vandaar uit een volwaardige relatie met elkaar aan te gaan, kan er niets anders dan een mooie basis ontstaan!

Niemand hoeft in te leveren want ieder persoon heeft zijn/haar eigen visie, passie,gewoonten en manier van leven.

Door de basis samen te leggen ontstaat er een gedeelde ruimte (3 = de basis waarin men samen de band opbouwt * kan ook als een gedeelde 1 gezien worden ) zonder dat iemand zichzelf hoeft op te offeren.

trinity

Tot slot: Liefde is een waardevolle toevoeging in het leven. Het leven wordt mooier en zonniger door de liefde. Toch is liefde voor jezelf de eerste stap! Dat is de basis voor een gezonde, volwaardige relatie met jezelf en daarna(ast de basis voor de relatie met anderen) !

Namaste en fijne groei!!

Sattva Healing Chandra

9 Comments

Oude gedachtepatronen vs Nieuwe gedachtenpatronen? Transformatie!

Ken jij dat gevoel ook? Dat je je bewust wordt van de beperkingen van je gedachtepatronen? Dat je aan de ene kant groots denkt en aan de andere kant duidelijk ziet en voelt dat er nog oude gedachtepatronen in je onbewuste zitten?

Zodra je je daar bewust van wordt en het besef hebt dat ze onnodig zijn, ontstaat er ruimte voor de nieuwe vorm! Laat het toe en Lach om je eigen processen!Neem je gedachten niet al te serieus, het zijn ‘maar’ gedachten!

Maak de keuze voor veranderingen! door keuzes te maken ontstaan er nieuwe mogelijkheden!

Geniet van het proces, wees lief voor jezelf en omarm de komende veranderingen!

Beperkingen van de mind kunnen voor veiligheid zorgen, maar belemmeren ook het zicht op de ECHTE NIEUWE veranderingen en mogelijkheden!

 

Free your mind!!

 

Namaste

No Comments

Documentaire ” Inner worlds, outer worlds “

Part one of the film Inner Worlds, Outer Worlds. Akasha is the unmanifested, the “nothing” or emptiness which fills the vacuum of space. As Einstein realized, empty space is not really empty. Saints, sages and yogis who have looked within themselves have also realized that within the emptiness is unfathomable power, a web of information or energy which connects all things. This matrix or web has been called the Logos, the Higgs Field, the Primordial OM and a thousand other names throughout history. In part one of Inner Worlds, we explore the one vibratory source that extends through all things, through the science of cymatics, the concept of the Logos, and the Vedic concept of Nada Brahma (the universe is sound or vibration). Once we realize that there is one vibratory source that is the root of all scientific and spiritual investigation, how can we say “my religion”, “my God” or “my discovery”.

Part 1:

part 2 :

Part 3:

Part 4 :

2 Comments

“Het hangt in de lucht “: het helen van familiebanden

 

Vanuit menselijk perspectief wordt er gezegd :” je familie heb je niet voor het kiezen”.

Vanuit het perspectief van de ziel wordt er gezegd: “je hebt je eigen keuzes gemaakt als het gaat om je ouders EN de levenservaringen die je na je geboorte wil leren”.

In elke familie en gezin komen er situaties voor die de nodige uitdagingen met zich mee kunnen brengen. Net als het ‘ lijden ‘ in de wereld, zijn er ook soortgelijke situaties op kleinere schaal aanwezig.

Vanuit zielperspectief kiezen de zielen hun eigen ouders uit. Dit gebeurt op een dusdanige manier dat de levenservaringen vanuit bezieling beleefd wordt.

Maar hoe zit het dan met 1 ouder gezinnen? 

Ook in 1 ouder gezinnen zijn er op zielniveau lessen te leren. Juist door de fysieke afwezigheid van 1 van de ouders, zijn de kinderen vaak erop aangewezen om zelfstandiger te worden.

Kan men ook familiebanden helen als 1 van de ouders bijvoorbeeld al overleden is?

Jazeker. In het menselijk lichaam zit DNA waarin de verschillende energiecodes vastgelegd zijn. Niet alleen de fysieke eigenschappen van vader, moeder en kind liggen daarin besloten, maar ook de energiecodes die op zielniveau informatie in het lichaam brengen.

Als iemand overleden is, betekent dat alleen dat het stoffelijke voertuig niet meer fysiek op aarde is. In de oceanen van bewustzijn is de ziel nog aanwezig.

Familiebanden kan men helen door bewust te worden van de verschillende patronen die in de familie aanwezig zijn. Sommige patronen /gedachtegangen worden door de eeuwen heen meegenomen en kunnen onbewust voor bepaalde karaktereigenschappen zorgen die overgedragen worden zolang men onbewust leeft.

Door het licht van bewustzijn te laten schijnen, kunnen patronen doorbroken worden. Dit zijn vaak wel processen die wel tijd en aandacht in beslag kunnen nemen omdat het ook een tijd geduurd heeft om die patronen te ontwikkelen en als geloofssysteem vast te leggen.

” aardje naar zijn vaartje? “

Dat hoeft niet perse. Mensen hebben hun eigen mogelijkheden en keuzes. DNA is waar men mee geboren is, maar de codes staan niet vast. Door aan jezelf te werken (als je dat wilt) kan je al heel ver komen en je eigen DNA structuur veranderen.

Deze veranderingen in je fysieke lichaam, zorgen er ook voor dat je gedachten, gevoelens en uitstraling ook veranderen.

Waarom het helen van familiebanden?

Dit lijkt op grote schaal te gebeuren zodat mensen vanuit een een breder bewustzijn kunnen leven.

In de kindertijd was het vanzelfsprekend dat de ouders verantwoordelijk waren voor het zorgen voor het kind.

Veel mensen hebben bepaalde tekorten in hun kindertijd ervaren waardoor ze dat in hun volwassen jaren onbewust veel eisen van partners,vriendschappen en andere relaties.

Door de kinderjaren vanuit berusting en vergeving te transformeren, is er geen ‘kinderlijke’ behoefte meer die vervuld moet worden door de buitenwereld.

En door bewust te worden van die fase, ontstaat er een veilige basis voor jezelf en de ander. Zonder iets te eisen of te verwachten.

Met volledige onvoorwaardelijke liefde!

 

Namaste

Sattva Healing Chandra

Afbeelding

8 Comments

Is lijden nuttig?

Ieder mens weet hoe het is om te lijden. De voorgaande blogs gingen daar ook voor een deel over.

Ieder mens kan voorbeelden noemen van lijden: van de persoon zelf, of van anderen. Een veel voorkomende (onuitgesproken) vraag in gesprekken is : ” Waarom lijden mensen?”

Vanuit het perspectief van de ziel gezien is lijden nuttig om ervaring op te doen. Op zielniveau bestaat er geen lijden omdat alles een onderdeel is van de bron waaruit alles is ontstaan.

De hele creatie kent zoveel verschillende vormen, energie en trillingsfrequenties en alles is een onderdeel van het grote geheel.

Hoe zit het dan met mens – onterende omstandigheden, zoals moorden,hongersnoden, geweldsmisdrijven etc?

Zelfs deze vormen van lijden dienen een doel in de wereld. Hiermee wil ik op geen enkele manier zeggen dat het gerechtvaardigd is. Ieder mens dient de gevolgen te dragen van de keuzes die men heeft gemaakt.

Toch heeft alle duisternis een functie in het leven. Door lijden kan er weer toenadering ontstaan tussen mensen onderling. Door situaties mee te maken waarin men zelf lijdt, kan men ook levenslessen leren over de onderwerpen die daarop aansluiten.

Wat wel belangrijk is om te beseffen : veel mensen willen na nare ervaringen het liefst de deur naar het verleden op slot doen en de sleutel weggooien.

Toch zal die deur pas op slot gedaan kunnen worden als de nare ervaringen/situaties zijn gezien en gevoelens ervaren en geuit.

Het verleden onder ogen komen en daarna vanuit berusting loslaten, dat is de weg.

Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Confrontaties met jezelf kunnen lastig zijn. Door liefdevol naar jezelf te kijken en jezelf te vergeven, door liefdevol naar de ander te kijken en de ander te vergeven, ontstaat er heelwording in jezelf!

 

Namaste,

Sattva Healing Chandra

 

verleden

4 Tips : van lijdensweg naar Leiderschap! (in relaties)

 

1 van de beroemde quotes van Bob Marley is : “The truth is :everyone is going to hurt you. You just got to find the ones that are worth suffering for “

Ik omschreef in de vorige blog(s) dat lijden een onderdeel is van het leven zelf. Door minder fijne situaties leren mensen ook. Ze zorgen voor groeiprocessen, hoewel niemand erom zit te springen om minder fijne situaties mee te maken.

Lijdensweg :

Kan jij je nog dat moment herinneren in je kindertijd? Dat je bewust of (onbewust) iemand pijn had gedaan ? Of dat iemand jou pijn deed ?

Kan jij je ook herinneren dat je met jezelf afsprak dat je ” NOOIT iemand anders pijn zou doen ? “

De meeste mensen kennen ook nog het moment waarop ze ook echt in de veronderstelling waren dat ze NOOIT iemand hadden gekwetst. ( Er is nog een groepje mensen die nog steeds in die veronderstelling leeft, maar dat is een ander verhaal 😉 )

Hoewel deze wens om zo zuiver en lief mogelijk te zijn, vanuit een goed hart zijn gemaakt : Het is een hele les om niemand te kwetsen in het leven. Met niemand bedoel ik ook Jezelf!

Ieder mens heeft wel eens ervaren een ander voorop te stellen, en daardoor zichzelf te kort te doen. Hierdoor ontstaat er disbalans. De disbalans zorgt vaak voor situaties die minder prettig zijn.

Veel voorkomende gevoelens en gedachten die dan voorkomen zijn: boosheid, teleurstelling in de ander, gedachten als : ” zie je nou wel, ik geef …alles en ik krijg er niets voor terug ” ,  “…. profiteert alleen maar van mij, die zie ik alleen maar op het moment als … iets nodig heeft ”

De sociale verbindingen die op deze manier ontstaan, zijn gebaseerd op een mate van afhankelijkheid, voorwaardelijkheid.  “…Als die dit en dat aan mij geeft, kan ik die ander zus en zo geven…” .  Dit is een onbewust patroon wat veel mensen hebben ervaren (of nog steeds ervaren).  Onbewust is er een onderliggend verlangen naar erkenning, liefde en waardering.

Ik schreef in eerdere blogs hierover , terug te vinden op : blog : over het onbewuste en zelfwaardering

Leiderschap:

Het hoofdkenmerk van leiderschap is :

1  Volledige verantwoordelijkheid nemen voor je eigen  gevoelens,gedachten en daden.

2 Willen luisteren naar de ander zonder in de aanval te gaan:

Echt luisteren is heel wat anders dan luisteren met 1 oor ( zoals ik het noem) . Luisteren is iets wat je het beste kan doen met je oren En je hart. Woorden zijn maar een deel van de informatie die aan komt. Door met je hart te luisteren, kan je beter invoelen en luisteren naar wat iemand ECHT bedoelt te zeggen.

3 Openstaan voor reacties van de ander,leuke en minder leuke:

Door echt te luisteren kan je iets leren en/of aannemen van de ander. Dat betekent niet dat je als een blad van de boom met alle winden mee moet waaien! Heel gezond om vanuit jou eigen referentiekader te kijken,voelen, ervaren of de reactie die je krijgt voor jou gevoel klopt, en of je daar iets aan wilt veranderen!

4 helemaal eerlijk naar jezelf en jouw gedrag kunnen en willen kijken:

Veel mensen weten vaak heel snel wat een ander kan verbeteren in gedrag en houding, maar vinden het lastig om naar zichzelf te kijken. Soms kan het helpen om het ‘ verwijt ‘ naar de ander om te draaien naar jezelf. Mensen zien vaak  sneller hun eigen blinde vlek weerspiegeld in de ander.

Eerlijkheid is de drijfveer van verandering!

Het grootste verschil tussen Lijden en Leiden is waar de aandacht naartoe gaat. Degene die lijdt is geneigd met de aandacht naar buiten te kijken, terwijl degene die Leidt zichzelf wil verbeteren zodat de situatie verbetert.

Fijne groei!

Heb je een spiegel nodig om je onbewuste patronen bloot te leggen? Je mag mij bellen voor een vrijblijvend introductiegesprek : maandag tot donderdag van 11.00 tot 17.00.

Telefoonnummer : 06 24 153 844

Je mag ook mailen om een andere tijd af te spreken of per mail antwoord te krijgen. Introductie kost niets en helpt je toch weer een stapje onderweg!

info@sattvahealing.nl

Wil je nieuwsbrieven van mij ontvangen? Stuur mij een bericht met je e-mailadres!! 

Voel je vrij om deze blog door te sturen en te delen.

Namaste

past is gone

7 Comments

Wat vindt jij van sattvahealing.wordpress.com ?

Mijn missie is 100.000.000 mensen, op een fijne, laagdrempelige manier te assisteren in hun bewustzijnsprocessen en spirituele ontwikkeling.

Mijn visie is dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert op het moment als oude ervaringen en pijn getransformeerd wordt in eigen kracht.

Hoe beleef jij als lezer deze site? ik ben benieuwd omdat ik zeker tegemoet wil komen aan jullie vragen,belevingen etc.

Wil jij jou mening geven? Vul de enquête in (8 vragen) en laat je naam achter in het laatste vakje zodat je meedoet aan een verloting van een gratis energiesessie ter waarde van 30 euro!!

enquete

Bij voorbaat dank!

Namaste

Pijn? Machteloosheid? Angst? Verdriet? De voedingsbodem voor Kracht!

” The best things in life are free ” zongen Luther Vandross & Janet Jackson. Wie geeft ze ongelijk? De beste dingen in het leven zijn geen dingen EN ze kosten niets, hooguit een beetje tijd.

Bij levenservaring horen minder fijne gevoelens en belevingen. Ieder mens (en dier) heeft weleens gevoelens ervaren van pijn, machteloosheid,angst,verdriet.

De manieren waarop mensen dit verwerken kan nogal verschillen. Elizabeth Kübler Ross was een Zwitsers-Amerikaans psychiater die 5 verschillende fasen van rouw heeft omschreven. Deze fasen zijn herkenbaar in verschillende rouwverwerkingsprocessen, dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met chronische ziekte, maar ook bij het overlijden van iemand. In de gezondheidszorg is dit model bekend en erkent.

Fase 1 – ontkenning

In eerste instantie reageren mensen met ongeloof op een slecht bericht. Dit algemene afweermechanisme werkt als buffer na een onverwacht schokkend bericht en geeft de persoon kans om tot zichzelf te komen. Vervolgens zal zij geleidelijk herstellen van de schok. Het is daarbij belangrijk dat zij zijn gevoelens kan uiten bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar feiten, de waarheid en eventuele schuldigen.

Fase 2 – woede

model vijf fasenWanneer men niet meer langer kan ontkennen, ontstaan er gevoelens van woede, ergernis, jaloezie en wrok. De woede en het onvermogen worden vooral geprojecteerd op de omgeving. De schuld wordt buiten zichzelf gezocht en bij collega´s, medewerkers en adviseurs gelegd. Soms richt de woede zich op de brenger van het slechte nieuws.

Fase 3 – onderhandelen

In deze fase probeert men op allerlei manieren onder de verschrikkelijke werkelijkheid uit te komen. Er wordt in deze fase onderhandeld. Door zichzelf doelen te stellen, wordt het slechte nieuws verzacht. Met de werkomgeving kan in deze fase een moeizame onderhandeling op gang komen betreffende werkafspraken en het doen van beloftes. Bij (dreigend) ontslag kan men in deze fase naar de rechter stappen als vorm van tegenaanval.

Fase 4 – depressie

De waarheid dringt in deze fase steeds meer door en de persoon voelt zich machteloos en niet begrepen. Daardoor gaat zij zich teruggetrokken gedragen en sluit zij zich af voor communicatie. De telefoon wordt niet meer opgenomen en mailtjes worden niet beantwoord. Er is in deze fase kans op een vlucht in alcohol en drugs, zoals pijnstillers, kalmeringstabletten en slaapmiddelen.

Fase 5 – aanvaarding

Als de persoon zich bewust is van het feit dat zij geen hoop meer hoeft te koesteren, kan hij het slechte nieuws aanvaarden. Zij kan bijkomen van de vorige fasen en haar verdriet accepteren. Zij zal na verloop van tijd weer zin hebben om dingen op te pakken en plannen te maken.

Bron : Scienceprogress.nl

De voedingsbodem voor Kracht ?

Jazeker, dat is mogelijk.

Het zien van de situatie zoals het op dat moment is, kan al heel veel ruimte geven:

Geen bergen creëren die er niet zijn, geen extra dramagehalte. Dat leidt alleen af en daardoor wordt het zicht op verwerking/ acceptatie belemmerd.

Emoties en gevoelens mogen er zijn en toegelaten worden, zonder jezelf er volledig in te verliezen.

De waarheid van de situatie accepteren:

Door de waarheid onder ogen te zien, zonder enige vorm van vluchtgedrag of ontkenning, ontstaat er berusting in dat moment zelf.

Afbeelding

Door de 2 bovenstaande punten ontstaat er al een solide fundering voor eigen kracht.

creëer een beeld van wat je wilt:

Door de aandacht naar een doel te brengen, ontstaat er ruimte voor dat doel om tot stand te komen. Het is daarom wel belangrijk om vooruit te kijken (hoe moeilijk een situatie ook kan zijn)

Ken je mensen die soortgelijke ervaringen hebben gehad en eruit zijn gekomen?

Zie hun situatie als inspiratie om te overwinnen. Kan je ze spreken, neem contact met ze op en vraag hoe zij bepaalde situaties hebben ervaren, of ze nog tips hebben etc.

Door je eigen kracht aan te boren kan je ook aan andere mensen geven.

Een herkenbaar patroon wat ik door de jaren heen heb gezien is: als mensen situaties /gevoelens / emoties hebben verwerkt, brengt het universum mensen op je pad zodat je je ervaringen door kan/ mag geven.

Heelheid in jezelf brengt inspiratie en kracht voor anderen. Eigen kracht aanboren is een individueel proces, maar het werkt door in je omgeving!

Fijne groei !

Heb je een spiegel nodig om je onbewuste motieven bloot te leggen? Je mag mij bellen voor een vrijblijvend introductiegesprek : maandag tot donderdag van 11.00 tot 17.00.

Telefoonnummer : 06 26530032

Je mag ook mailen om een andere tijd af te spreken of per mail antwoord te krijgen. Introductie kost niets en helpt je toch weer een stapje onderweg!

contact@sattvachandra.nl

Wil je nieuwsbrieven van mij ontvangen? Stuur mij een bericht met je e-mailadres!! 

Voel je vrij om deze blog door te sturen en te delen.

Namaste

Jezelf creëren, dat kan je leren !

Ben jij je bewust van jezelf?

Weet jij waarom je doet wat je doet?

Weet jij wie je bent en hoe je zo geworden bent?

Als je bewust bent geworden van je onbewuste patronen en gedrag en als het resultaat jou niet bevalt, dan kan jezelf transformeren.

Stap 1 : ( h) erkennen van gedrag 

Door alle maatschappelijke maatstaven en conditioneringen (gedachtepatronen) zijn mensen geneigd om gedrag te kopiëren van ouders, vrienden (van school) etc.. Dit wordt ook verwacht om vanuit bepaalde normen en waarden te leven. Het gevaar bestaat echter dat men gedrag kopieert en zijn/haar eigen licht laat ondersneeuwen.

Dus de vraag die hierbij hoort is : komt het gedrag vanuit jezelf of heb je het van een ander geleerd?

Stap 2 : (h) erkennen van gedachtepatronen

De oorsprong van gedrag zijn de gedachtepatronen.

De vraag die hierbij hoort is : Welke gedachten / geloofssystemen heb je jezelf aangemeten ?

een beetje van jezelf:

De individuele ziel is hier op aarde is om zijn/haar eigen ervaringen te beleven en draagt deze informatie ook bij zich.

 ‘ een beetje van maggi ‘

Mensen groeien op in verschillende systemen die al vastgelegd zijn. Van familiesysteem, tot schoolsysteem, tot regeringssysteem.  Door al deze systemen worden gedachtepatronen ook gevormd.

Stap 3 : Terug naar je innerlijke onschuld ” the return to innocence “

Door bewust te worden van oude geloofsovertuigingen en gedachtepatronen, krijgt je natuurlijke staat van ‘ zijn’ de ruimte om naar voren te komen.

In spirituele kringen wordt dat vaak ‘ het innerlijk kind’ genoemd. Het innerlijke kind voelt en ervaart zonder enige systemen / beperkingen.

Het is het onschuldige deel in de mens. Helaas door veel mensen vergeten of onbewust onderdrukt.

Veel mensen hebben geleerd om zich schuldig te voelen, schaamte te ervaren en/of ook onderdrukte emoties zoals verdriet, boosheid en angst.

Door aandacht te schenken aan dit onschuldige deel in jezelf (en deze emoties te accepteren), geef je oude belevingen de ruimte om geuit te worden.

Er ontstaat een open ruimte, een vrij innerlijk kind, die weer openstaat voor nieuwe avonturen en belevingen !

Stap 4 : De keuze maken voor nieuwe gedachten en gedrag

De vraag die hierbij hoort is : Wat wil je veranderen? Hoe wil je iets graag zien?

Mijn vorige blog ging hierover : Jezelf ontwikkelen, hoe doe je dat?

Stap 5 verantwoordelijkheid nemen voor nieuwe  gedachten en gedrag

Gedachtepatronen en gedrag van vroeger hadden veel mensen niet zelf in de hand. Het overkwam de mens omdat dit onbewust gecreëerd werd.

Gedachten en gedrag in het hier en nu en in de toekomst hebben mensen vaak WEL in de hand. Je maakt zelf de keuzes in je leven, wat je wel wilt, wat je niet wilt, hoe je je wel wilt gedragen en hoe niet.

Door elk moment bewust te voelen en ervaren, komt je persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling terecht!

Are You ready to re – create yourself ?

Heb je een spiegel nodig om je onbewuste motieven bloot te leggen? Je mag mij bellen voor een vrijblijvend introductiegesprek : maandag tot donderdag van 11.00 tot 17.00 .

Telefoonnummer : 06 24 153 844

Je mag ook mailen om een andere tijd af te spreken of per mail antwoord te krijgen. Introductie kost niets en helpt je toch weer een stapje onderweg!

info@sattvahealing.nl

Wil je nieuwsbrieven van mij ontvangen? Stuur mij een bericht met je e-mailadres!! 

Voel je vrij om deze blog door te sturen en te delen.

Namaste

Arno Groote : Maatschappelijke relevantie van Religie

Hieronder beschreven het artikel / onderzoek die Arno heeft gedaan omtrent dit onderwerp. Hij is benieuwd naar feedback dus heb jij hier een mening over, voel je vrij om contact met hem op te nemen! Religie is het thema, maar alle vormen van zingeving kunnen daarop aansluiten.

Maatschappelijke[C1]  relevantie van religie

Arno Groote

GPW jaar 3

Blok 4

503046

Inhoud

– Inleiding

– De ontwikkeling van religie

– Een mondiaal moraal

– Een dilemma

– Pluralisme

– Eenheid door liefde

– Herdefiniëring van de theologie

– Tot slot

– Bronnen

Inleiding

In het stuk ‘De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling’ wordt de vraag gesteld hoe de  protestantse kerk maatschappelijke taken op zich neemt. En of zij is geroepen om bij te dragen aan het reservoir van maatschappelijk en moreel kapitaal.

In antwoord daarop wordt artikel 1, lid 6 van de kerkorde gezegd dat zij willen ‘oproepen tot de vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.’

‘Vrijheid, gelijkheid, duurzaamheid, participatie, veiligheid en solidariteit zijn belangrijke waarden en uitdagingen voor de kerk zelf en voor de maatschappij. Hoewel de kerk beseft dat deze waarden heel verschillend kunnen worden ingevuld, herkent zij daarin fundamentele Bijbelse noties als liefde, gemeenschap en vrede. Daarom herkent de kerk ook de betekenis van zulke waarden voor de rechtsstaat en kan zij de rechtsstaat mede daarom voluit aanvaarden als een wezenlijke instelling voor het geordend samenleven. De kerk bevordert waar mogelijk de loyaliteit aan deze waarden en versterkt daarmee het draagvlak voor de rechtsstaat.’

– De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling, blz. 41

In onderstaand stuk ga ik dieper in op hoe het christendom die uitdaging aan kan gaan en wat dilemma’s zijn. Naar het slot toewerkend zal ik trachten een tipje van de sluier op te lichten wat de maatschappelijke relevantie van religie is binnen een veelvormige wereld.

De ontwikkeling van religie

In het ‘Handboek religie in Nederland’ wordt de ontwikkeling beschreven van religie in Nederland, van 1945 tot nu. Zij maken een onderverdeling tussen;

De premoderne periode; 1945 – 1967

De moderne periode; 1967 –  jaren ‘80

De postmoderne periode;  jaren ’80 – heden

De premoderne periode kenmerkte zich door een sterk verzuilde samenleving. Een zuil is een conglomeraat van organisaties, gegrondvest in een levensovertuiging of godsdienst. Zo ontstond protestants-christelijk onderwijs, protestants-christelijke massamedia, protestants-christelijke politiek, protestants-christelijke universiteit, vakbond, werkgeversvereniging, omroepvereniging, dagblad etc. etc. Groepssolidariteit werd gehandhaafd en versterkt, als het moest door demonisering van anderen. Mensen identificeerden zich eerder met hun religieuze gezindte dan met hun natie. Nog nooit waren de kerken zo machtig geweest.

De moderne periode kenmerkte zich door de ontzuiling. Deze berustte op de ontdekking dat men binnen elk van de zuilen grotendeels hetzelfde ethos bleken aan te hangen. Dit was vooral toe te schrijven aan televisie, men kon als het ware bij de ander kijken en zien dat die ander er net zo over dacht als de mensen binnen de eigen zuil. Het bleken aardige mensen met een herkenbare levensstijl. Men liet het gedrag niet meer alleen door de eigen zuil bepalen, maar ging steeds meer de eigen weg. Men liet zich inspireren en motiveren door dingen die ook buiten de eigen zuil gebruikelijk waren geweest.

Wetenschappelijke vooruitgang en industrialisering gaf mensen het idee dat men het lot in eigen hand kon nemen, de maakbare samenleving. Individualisering en emancipatie kregen meer ruimte.

Sinds de jaren ’60 zorgde een anti religieuze stemming ervoor dat de ontkerkelijking versnelde. Religie werd meer en meer gezien als opium voor het volk.

In de postmoderne samenleving draait alles meer en meer om economie. Het vrije marktideaal werd dominant, hier staat het individu centraal, ontdaan van allerlei knellende gemeenschapsbanden. De sociale identiteit hangt niet zozeer meer samen met het kerkelijk gezindte, maar identiteit valt nu veel meer samen met iemands beroep en consumptiepatroon.

Individualisme is meer vanzelfsprekend geworden, religie wordt ook gezien als een individuele keuze. Zoals dat binnen het markt-denken gebruikelijk is.

De sterke individualisering en economisering van het leven roept bij velen een gevoel van leegte op. Is dit alles? Het leidt tot aanbod op de markt van religie en spiritualiteit dat is aangepast op de individuele behoeften en voorkeuren.

We kunnen stellen dat een aantal basis waarden de status van heiligheid hebben gekregen, waarden zoals gelijkheid, vrijheid en broederschap. Men spreekt ook van de sacralisering van de techniek en vooruitgang.

Een mondiaal moraal

Door de tijd heen is de vanzelfsprekende verzuilde samenleving dus ingeruild voor een zeer veelzijdige religieuze en spirituele samenleving. Dat vraagt om een andere vorm van samenleven, een manier van samenleven met verschillen. Zoekend naar gezamenlijke grond.

In het Nederlands theologisch tijdschrift van 6 Mei 2010 staat een artikel van G. de Kruijf en H. de Roest over ‘De rol van kerken in het publieke domein’.

Daarin stellen zij dat er een mondiale pluralistische moraal nodig is, in de geest van een wereldwijd ethos, dat in 1993 door alle representanten van de grote wereldreligies werd opgesteld. Kerken moeten meedenken over die mondiale pluralistische moraal in een breed samenlevingsverband. Daarin dienen de kerken niet vanuit de bijbel naar de realiteit te spreken, maar studerend op de realiteit te zoeken naar oplossingen. Erkenning geven aan mensen, gastvrijheid bieden, geduld en volharding, bruggen bouwen tussen mensen en zorg voor de ander. De kerk dient zich te onderscheiden door haar moraal en praxis.  Daarbij moeten zij argumenterend en niet autoriteit claimend te werk gaan. Ze moeten opkomen voor barmhartige gerechtigheid.

Een dilemma

Maar om voor kerken deze barmhartige gerechtigheid toe te passen in deze pluralistische samenleving rijst er ook een dilemma. Kerken zullen ook de hand in eigen boezem moeten steken.

Religie is verbonden met macht en is verweven met machtsconflicten. Deze macht en de maatschappelijke mobilisatie werd vaak religieus geïnspireerd. Zoals hierboven omschreven met het begrip verzuiling. Het is hierom dat de antireligieuze krachten aan het eind van de twintigste eeuw zo fel waren.

Door de kritiek op de kerkgeschiedenis, het hypocriete kerkelijke spreken en handelen, uitsluitingsmechanismen en de eeuwenlange negatieve beoordelingen van buitenkerkelijke verworvenheden heeft de kerk haar rol als maatschappelijk baken van moraliteit grotendeels verloren.

Het veelkleurige palet van religie en spiritualiteit in de postmoderne samenleving zorgt voor veel spanningen. De stem van de religie word uit het publieke debat geweerd. Religies zoals de Islam, het Hindoeïsme of het Jodendom worden regelmatig door elkaar niet als volledig gelijkwaardig gezien en de post moderne spiritualiteit wordt vaak ondergewaardeerd door etiketten als knuffel spiritualiteit, bricolage geloof of religieus pretpakket. Door interreligieuze polemiek komt de interreligieuze dialoog, en dus het mondiale ethos van moraliteit, moeizaam tot stand.

Hoe kunnen we door al die onderlinge verschillen heen toch samenkomen op een terrein van overeenkomstigheid? Hierboven werd al de noodzaak genoemd van een mondiaal ethos. Een wereldwijd waardesysteem, onderkend door alle partijen. Maar de vraag die nu rijst is hoe?

Pluralisme

Pluralisme gaat uit van de overeenkomst achter de verschillen. Pluralisme is de opvatting van de meerdere wegen die naar hetzelfde doel streven, met andere woorden en gebruiken, maar niettemin in hun streven verenigt.

Het pluralisme komt voort uit een Europa waar altijd al verschillende tradities en religies zijn geweest. Door de vermenging van deze culturen en religies trad er waardestrijd, syncretisering en tolerantie op. De gemeenschappelijkheid die alle verschillende groepen tot een samenleving bond werd in de (post) moderne wereld de verzelfstandigde functionele rationaliteit.

De verzelfstandigde rationaliteit zit hem in de individualisering, mechanisering en de toename van de wetenschap die plaats hebben gekregen in de maatschappij. Het aspect van functionele rationaliteit is een seculiere doorwerking van het traditionele wereldbeeld van het Calvinistische ideaal van hard werken en het jezelf en de wereld verbeteren. In het seculiere beeld van hard werken en het jezelf en de wereld verbeteren staan effectiviteit en efficiëntie centraal. Het is dit centrale thema dat alle verschillende wereldbeelden bundelt in concurrentie en samenwerking. Het vooruitgangsgeloof wordt door vernieuwing en kritisch kijken in stand gehouden.

Als de effectiviteit en efficiëntie los komen te staan van de bindende en overeenkomstige waarden die in de traditionele samenleving te vinden waren, dan wordt ze een doel op zich. Functionele rationaliteit woekert dan voort zonder duidelijk gemeenschappelijk doel, zonder gemeenschappelijke waarden. Hier wordt dan gesproken van verbrokkeling van het waardenpatroon.

Het pluralisme en in het speciaal het religieus pluralisme wordt als ideaal gezien om de interreligieuze dialoog op gang te helpen. Daarbij wordt er door het pluralisme nadruk gelegd op overeenkomstige waarden vanuit de verschillende tradities.

Communicatie is het eerste begin van gemeenschappelijkheid en het democratische proces dat de samenleving helpt vorm te geven aan alle wereldbeelden binnen die samenleving. Dit zou dan in ieder geval ten dele een alternatief zijn voor een al te grote nadruk of effectiviteit en efficiëntie. Dat zou de waardenverbrokkeling tegengaan en de maatschappelijke coherentie versterken.

Om de communicatie een gemeenschappelijke richting te geven dient ten eerste nagedacht te worden over een gemeenschappelijk ideaal. Maar dat is niet genoeg, aangezien de toepassing van die waarde niet uit kan blijven voor de realisatie van een gemeenschappelijk gedragen waardenpatroon.  Ik wil in dit stuk een essentiële waarde als uitgangspunt nemen voor de interreligieuze communicatie.

De waarde waar ik het over heb, het gemeenschappelijke ideaal dat voor het menselijk handelen een moreel richtsnoer kan zijn, is liefde. Liefde bindt, liefde vervult en wordt gedragen door alle religieuze organisaties. Daarnaast is liefde een algemeen herkenbare waarde, ook voor niet religieuzen.

Eenheid door liefde….

De grote religieuze verhalen uit verschillende tradities verwijzen in hun essentie naar liefde. Zij zijn verwijzingen naar de ervaring van liefde.

Hoeveel meer indruk maakt de ervaring van liefde boven een verhaal over liefde?

Het is om die reden dat allen die zich verbonden voelen met een verschillend gedachtegoed, tegelijkertijd verenigd zijn in de ervaring van liefde. Het begint met een ideaal, maar het moet een praxis worden.

Hindoeïsme

Er is één godsdienst, de godsdienst van de liefde.
Er is één taal, de taal van het hart.
Er is één kaste, de kaste der mensheid.
Er is één God en Hij is alomtegenwoordig.

 

Sai Baba

Soefisme

Het primaire aspect van het goddelijk Wezen, zoals in de bijbel wordt gezegd, is liefde; de manifestatie van dat zelfde beginsel, in al zijn volheid, kan gevonden worden in het hart van de mens; en zo is het ontwaken van het hart in feite het ontwaken van God.

Inayat Khan

Boeddhisme

Laat je gedachten van grenzeloze liefde de hele wereld doordringen – boven, beneden en erdoorheen –  zonder enige weerstand, zonder enige haat, zonder enige vijandigheid.

Of je nu staat, loopt, zit of ligt, zolang je wakker bent moet je hierop blijven letten. Dat is wat genoemd wordt de volmaakte staat van leven.

Pali tekst

Christendom

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, dan zou ik niets zijn.

1 Kor.

Herdefiniëring van de theologie

Een theologie die de superioriteit verkondigt van het eigen gedachtegoed werpt een drempel op voor toenadering van andere religies. Een religieuze groep die het eigen gedachtegoed superieur acht boven dat van anderen zal zelf ook niet snel de gelijkwaardige communicatie opzoeken.

In het pluralistische en democratische ideaal staat het voorop dat er allerlei soorten van religieuze groepen mogen zijn, zolang de rechten van de mens maar gehandhaafd blijven. Ook de exclusieve religieuze groeperingen. Maar voor de interreligieuze dialoog en het gezamenlijk vorm geven aan een algemeen geldende maatschappelijke moraal kunnen opvattingen van superioriteit geen plaats hebben. Ieder mens volgt diens eigen pad en wordt gevormd door de invloeden van diens eigen cultuur, keuzes, opvoeding en religie.

De theologie kan niet achter blijven in het verwoorden van een ideaal dat aansluit bij de idealen van ander religies en vormen van spiritualiteit. Los van elkaar geven religies woorden aan het ideaal van liefde en éénheid. Net zoals men zich in de moderne periode bewust werd van de herkenbare idealen en gedragingen van de ander binnen een andere religieuze zuil, zo kan men zich nu bewust worden van de gemeenschappelijkheid in het streven van andere religie en spirituele stromingen. Heel kernachtig gezegd kun je stellen dat alle religies zich zoeken te verbinden met het Transcendente en of Immanente Bestaan. En een vredige, liefdevolle en rechtvaardige samenleving nastreven. De culturele en theologische verschillen zijn er ook, maar het meest essentiële bindt hen. Naast het recht van eigenheid heeft de mens ook de morele plicht om zich in te zetten voor liefde, vrede en rechtvaardigheid.

De christelijke theologie, opgesteld door kerkelijke instanties, heeft door de eeuwen heen een stevige voet aan de grond gekregen. Maar door moderne inzichten binnen de theologie is er de mogelijkheid ontstaan om tot een andere, historisch gefundeerde, theologie te komen. Een theologie die zich primair richt op de contemplatieve mens. Een theologie waar ritueel en dogma niet de heersende normen zijn, maar de menselijke ervaring van het Transcendente. Daar staat niet leerstelligheid het hoogst op de agenda, maar de mystieke ervaring. Religie, theologie en traditie komen dan in dienst te staan van de menselijke praxis in zijn of haar zoektocht naar God.

Tot slot

Een rechtvaardige pluralistische samenleving is niet alleen een verdienste van de wet, het democratisch ideaal van de politiek of de rechten van de mens. Rechtvaardigheid is ook een innerlijke ervaring van moraliteit; liefde en wijsheid waaruit een individu handelt. Ieder individu heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Het is ook de mogelijkheid van de mens om diens eigen Licht te laten schijnen. Jezus wijst ook op die mogelijkheid in de bergrede, waar hij ingaat op een aantal essentiële waarden en de mystieke ervaring, om vervolgens te komen tot de uitspraak:

‘U bent het Licht der wereld!’ 

(Matt: 5:14)

Communicatie en Liefde voegen iets toe aan onze op functionele effectiviteit en rationaliteit gerichte wereld. Zij vertegenwoordigen het hart van de mens en bewerkstelligt éénheid onder allen mensen. Voor de realisatie ervan dient men op drie niveaus te ontwikkelen:

Micro – individueel

Meso – eigen organisatie

Macro – maatschappelijk

Liefde in het individuele handelen, voelen en denken vormt de basis voor de organisatorische en maatschappelijke realisatie ervan. Zonder de persoonlijke realisatie van liefde in de levens van mensen blijft ieder organisatorisch en maatschappelijk idealisme hol.

In religieuze organisaties krijgt liefde vorm in het aandachtsvolle handelen gericht op ondersteuning, vorming en inspiratie van de leden onderling. Maar om liefde ook op maatschappelijk niveau te realiseren is het nodig om de theologie toegankelijk te maken voor een veelvormige culturele en religieuze samenleving. De identiteit van religieuze organisaties kan gehandhaafd blijven, maar op het vlak van het interreligieuze mag de nadruk komen te liggen op de gemeenschappelijkheid. Er dienen actief  bruggen gebouwd te worden tussen verschillende organisaties die als moreel baken wensen te fungeren.

Om de kritiek op de kerk, betreffende uitsluitingsmechanismen en negatieve beoordelingen van buitenkerkelijke zaken, serieus te nemen moet er naar bovenstaande zaken gekeken worden.

Religieuze en spirituele groepen en individuen kunnen lichtende voorbeelden van broederschap zijn.

Door communicatie over-, en toepassing van het ideaal van liefde in een pluralistische wereld kunnen kerken hun rol als moreel baken in de maatschappij herstellen.

Bronnen

–  De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling (PDF)

–  De eenheid van religieuze idealen; Inayat Khan; Panta rhei; Isbn; 9073207487

–  Handboek religie in Nederland; Meinema 2008

–  Nederlands theologisch tijdschrift van 6 Mei 2010; nummer 64; G. de Kruijf, H. de Roest; Boekencentrum uitgevers


 [C1]

2 Comments

A New Song from Avicii ft Aloe Blacc

Lyrics:
Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can’t tell where the journey will end But I know where it starts They tell me I’m too young to understand They say I’m caught up in a dream Well life will pass me by if I don’t open up my eyes Well that’s fine by me

Chorus: (x2) So wake me up when it’s all over When I’m wiser and I’m older All this time I was finding myself And I didn’t know I was lost

Verse 2: I tried carrying the weight of the world But I only have two hands I hope I get the chance to travel the world And I don’t have any plans I wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life’s a game made for everyone And love is a prize

Chorus: (x2) So wake me up when it’s all over When I’m wiser and I’m older All this time I was finding myself And I didn’t know I was lost I didn’t know I was lost I didn’t know I was lost I didn’t know I was lost I didn’t know I was lost

 

Recognize this? This could be one of the signs that you are an old soul!

Jezelf ontwikkelen, hoe doe je dat?

Grote veranderingen komen stap voor stap.

De eerste stap is het maken van de keuze dat het tijd wordt om iets te veranderen.

– Ieder mens wil geluk ervaren, zich goed voelen.

Toch ervaart iedereen weleens een moment waarin men zich alles behalve gelukkig voelt. Dat is geen probleem. Het wordt wel een probleem als die gevoelens vaak voorkomen.

De tweede stap is weten wat je wilt veranderen.

– Het is belangrijk om eerst te weten wie je bent en eerlijk naar je eigen gedrag te kijken. Je kan immers pas iets veranderen als je weet wie je bent, waar bepaald gedrag vandaan komt, en wat je kan / wilt verbeteren. Als jij niets wilt verbeteren, hoe kan je dan veranderen?

Read More

1 Comment

Hoe kan ik jou van dienst zijn ?

In mijn kinderjaren had ik 3 belangrijke vragen over het leven:

1 :  Wat is dat, gelukkig zijn?

2 : Wat is het doel en de zin van het leven?

3 : Hoe kan ik mezelf en anderen gelukkig maken?

Het waren 3 vragen die de drijfveer voor mij waren om te gaan zoeken. Mijn favoriete plek was de bibliotheek, immers, google bestond toen nog niet in mijn leven :).

Mijn persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei stonden voorop. Ik las veel, sprak veel mensen die net als ik aan het zoeken waren, of dachten’ het ‘  gevonden te hebben. Het was een zoektocht naar de sleutel van mijn hart.

Ik kwam steeds dichterbij mezelf en ontleedde de persoon die ik dacht dat ik was.

Ik ontmoette meer mensen die dezelfde zoektocht hadden: de zoektocht naar zichzelf in de breedste zin van het woord.

Ik deelde mijn gedachten vanaf mijn kinderjaren op papier. Door de zoektocht kreeg ik inspiratie om dit op te schrijven en te delen met anderen. Wel eerst onwennig: wat zou een ander daarvan vinden?

Mijn schrijfsels werden (en worden) goed ontvangen en zo ontstond deze blogsite in oktober 2011.

Door jarenlang bewust te leven begon ik patronen te zien en te herkennen. Ik besefte meer en meer dat ik voor een groot gedeelte mijn eigen gemoedstoestand in de hand had. Ik merkte dat ik minder vragen had en meer antwoorden kreeg.

Nu is mijn vraag aan jou: Hoe kan ik JOU van dienst zijn ?

Deze blogsite bevat veel informatie over patronen, processen, het oplossen van blokkades, HSP, en informatie over de ziel.

Deze informatie blijft ook GRATIS beschikbaar voor IEDEREEN die daar iets aan heeft en ervoor openstaat.

Sattva Healing biedt naast Gratis informatie ook nog diensten aan:

Gespannen? onrustig? veel stress ? Lichamelijke klachten?

Ik faciliteer energie sessies waarbij jou volledige energieveld in balans wordt gebracht. Wil je dit en woon je in de buurt van Assen, dan kan dit voor een half uur en uur.

Woon je te ver buiten deze regio ? Geen probleem, energie sessies kunnen ook op afstand plaatsvinden!

De sessies op afstand en van een half uur zijn aan te vragen voor 30 .

Heb je meer inzicht in spiritualiteit, basiskennis over chakra’s, hooggevoeligheid etc. en ben je er klaar voor een verdieping in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling?

Ik faciliteer New Paradigm Multi Dimensional Transformation workshops. In de regio Groningen, Friesland, Drenthe zijn individuele workshops zeker bespreekbaar. In andere delen van het land faciliteer ik workshops in groepsverband.

Voel je vrij om contact op te nemen om je aan te melden  of de mogelijkheden te bespreken.

Gevoelsmens?voel je je onbegrepen door je omgeving? voel je heel snel mensen en omgevingen aan? Heb je het gevoel dat je de enige bent die deze gevoeligheid in zich heeft? Heb je het gevoel dat jouw leven zich tussen twee uitersten beweegt? tussen de materie en niet materie?

Sattva Healing is aan het uitbreiden en organiseert vlindermeetingen in Assen. Als er elders in het land vraag voor is ben ik zeker bereid om daar iets mee te gaan doen buiten de regio. Neem contact op als jij meer hierover wilt weten. Ken je andere mensen die daar behoefte/belangstelling voor hebben? Stuur dit door..

Al met al verschillende mogelijkheden en prijsklassen van  mijn diensten waar je zeker iets aan hebt.

Vanuit mijn bedrijf Sattva Healing vervul ik mijn passie en missie in het leven en ik geniet er elke seconde van!

Toch heb ik hulp nodig, als jij mij erbij zou willen helpen, heel graag!

Ken jij mensen die er klaar voor zijn om in zichzelf te investeren en die mijn hulp kunnen/willen gebruiken?

– Voel je vrij om mijn website/contactgegevens/blogs door te sturen zodat ze contact met me op kunnen nemen. Dank je wel!

Ken jij mensen die baat hebben bij de informatie op deze site en zou je ze hiervan op de hoogte willen stellen?

–  mijn dank is groot als je deze link door zou willen sturen!! Fantastisch! 🙂

Ken jij mensen (of heb je zelf interesse) die belangstelling hebben in de nieuwsbrief die ik ga mailen waarin acties en ontwikkelingen van Sattva Healing worden gedeeld?

– Stuur mij een bericht zodat ik je toe kan voegen aan de lijst!! SUPER! 🙂

Heb je vragen of onderwerpen die je op deze site terug zou willen vinden?

– Stuur mij een bericht zodat ik daar rekening mee kan houden en er wellicht snel over ga bloggen!! 🙂

Beloning : Maak kans op 1 van de 3 energie sessies ter waarde van 30 per sessie!

Meer informatie over mijn diensten zijn te vinden op : Sattva Healing

Ik hoor, lees, spreek en zie je graag!

Privebericht sturen? dat kan via info@sattvahealing.nl

Namaste!

 

Patroon – herkenning : Lichtwerkers in combinatie met biologische familiesystemen

In biologielessen hebben we geleerd dat alles, dus ook families, ontstaan door voortplanting. Door de eeuwen heen zijn er verschillende familielijnen samengevoegd, genen worden ook eeuwenlang overgedragen.

Hierdoor zou het juist logisch lijken dat er door al die gelijke  ‘ kwaliteiten ‘ , er herkenning is binnen de familiesystemen waardoor het groepsgeweten door de familie gedragen wordt.  (Over groepsgeweten schreef ik eerder : Hier :    )

In een andere blog omschreef ik de indaling van de ziel : (zie de blog : Wat is dat, de ziel ? )

Vanuit die beleving is het logisch dat een individuele ziel naast de overeenkomsten, ook grote verschillen kan ervaren met de biologische familielijn.

Read More

Van Ziel (h) Erkenner naar Patronen – Transformator

Mijn ziel kent vele jaren van bewustzijn en spirituele ontwikkeling. Niet alleen dit leven maar ook eerdere levens stonden daarvan in het teken.

Mijn kinderjaren bestonden voornamelijk uit het leren begrijpen van het leven zoals het was en ik genoot van mijn eigen wereld met veel diepe emoties, stilte , inzichten, boeken, muziek en natuur.

In de pubertijd werden mijn sociale contacten uitgebreid en kwam ik in de actieve wereld van de jong volwassenen terecht. Hier ontmoette ik onbewust zielsverwanten waar ik een diepe verbondenheid mee voelde. (Jaren later kwam ik erachter wat voor gelijkenis we met elkaar hadden en waarin deze personen mij spiegelden)

Na een aantal jaren weinig aandacht besteed te hebben aan mijn hobby/ interesses kwam ik in 2006 in aanraking met Reiki. Voor mij voelde dat prachtig om meer verbondenheid en energie te voelen met de wereld om me heen, het voelde als een nieuwe fase in mijn ontdekkingsreis naar meer bewustwording.

Read More

No Comments

Ziel(h)Erkenning in het samenvoegen van “Ei” en “Zaad”

Meer en meer mensen ervaren dat ze zowel in lichaam, bewustzijn en ziel aan het veranderen zijn :  ” Heel worden”.Ik heb meerdere blogs geschreven die uitleggen wat de vrouwelijke en mannelijke energie inhoudt.

Dit proces van het in balans brengen van deze ‘ complementaire ‘ energieën is iets wat ik prachtig vind om te zien en te ervaren. Toch is dit best een intensief proces die om rust en ruimte vraagt om in jezelf te keren en daarnaast toch actief te blijven.

Read More

No Comments

Ziel(h)Erkenning in Zelf – Liefde

Liefde, er is geen ander woord wat zoveel in mensen losmaakt.

Verschillende ervaringen creëren een bepaalde visie die men over de liefde heeft.

Vanuit menselijk perspectief leren we in de kinderjaren door de band met de ouders in een vroeg stadium over de liefde. Onvoorwaardelijke liefde en de zorg die de ouders hebben over hun kroost, zorgen voor de veilige basis en veilig gevoel.

Dit is vaak de basis voor zelf – liefde. Een kind leert op jonge leeftijd (bewust of onbewust) wat liefde is. Read More

No Comments

Ziel(h)Erkenning in het vinden van innerlijke kracht

Teleurstellingen,angsten en onzekerheden komen regelmatig in het leven voor. Niets in het leven staat vast en zorgt ervoor dat veel mensen de neiging hebben om alleen de zware kant van het leven op een krachtige manier te beleven.

Het is de kunst om ondanks de uiterlijke veranderingen in de wereld de innerlijke rust te blijven ervaren en te beleven.

In de media wordt er voornamelijk aandacht geschonken aan de minder fijne kanten van het leven. Hoe blijf je als mens toch nog volledig aanwezig in het hier en nu? Hoe kan je jezelf alsnog blijven ontwikkelen als je te maken krijgt met omstandigheden waar je geen invloed op hebt? Read More

2 Comments

Ziel(h)Erkenning en Vertrouwen in 2013

“It takes courage to grow up and turn out to be who you really are.”
– E.E. Cummings

Als ik terugkijk naar vorig jaar, 2012, valt het me op dat zoveel mensen nieuwe stappen hebben gezet in persoonlijke ontwikkeling. Soms nieuwe werkzaamheden, verhuizen, relaties die werden ontbonden. Vanuit ziel-perspectief de juiste omstandigheden om de persoonlijke band met onze ware natuur te herstellen.

2012 was voor velen ook een jaar waarin er veel samenwerkingsverbanden werden gesloten. Veel huwelijken, meer gelijkwaardigheid binnen bedrijven, erkenning van mensen/bedrijven met hele andere visies. Read More

No Comments

Ziel(h)Erkenning in (homo) ouderschap

Een paar weken geleden was er een debat bij Pauw en Witteman tussen Barbara Barend en Mariska de Haas over lesbisch ouderschap.  Mariska de Haas is een aantal keren te gast geweest bij Pauw en Witteman en vertegenwoordigt de visie van de Katholieke Kerk. Dit debat is voor mij een inspiratie geweest om deze blog te schrijven.

Read More

4 Comments

Het oude gedachtegoed versus het nieuwe gedachtegoed

Door de jaren heen zijn de verschillen tussen het oude gedachtegoed en het nieuwe gedachtegoed duidelijker zichtbaar geworden.

Meer en meer spreek ik mensen die gevoeliger zijn dan de oude denkers. Als ik ze in een begrijpelijk hokje zou moeten stoppen worden deze mensen Nieuwetijdskinderen genoemd.

Een aantal kenmerken en steekwoorden die passen bij de Nieuwetijdsenergie zijn : samenwerking, gelijkwaardigheid,overvloed, meesterschap, zelf verantwoordelijkheid nemen,liefde, natuur,eenheid,medezeggenschap, onvoorwaardelijke liefde voor zelf en anderen.

Wat wordt er verstaan onder oude gedachtegoed ?

Een aantal kenmerken en steekwoorden die hier goed bij passen zijn: afhankelijkheid, controle,macht, angst,onzekerheid, ‘alles volgens de regels moeten doen’, hiërarchie binnen gezin en werkveld, het eren en gehoorzamen, status, geld als machtsmiddel, de  ‘ voor wat hoort wat ‘ gedachte , vooroordelen, goedkeuren en afkeuren.

Read More

4 Comments

Welke intenties zitten achter de woorden ?

In de maatschappij is het normaal dat mensen een bepaalde taal hebben geleerd, een manier om met woorden te communiceren.

Op scholen leert men verschillende talen zodat er gecommuniceerd kan worden met de medemensen over de hele wereld. Om wensen verstaanbaar te maken, informatie te geven, en/of te vragen hoe het met de ander gaat.

Soms vertalen woorden ook de gedachten van een individu.

Read More

2 Comments

Ziel(h)Erkenning in homoseksualiteit en diversiteit

 

Homoseksualiteit, we hebben er allemaal een mening over.

In veel culturen (en ook de westerse cultuur) wordt homoseksualiteit als onnatuurlijk beschouwd, in veel landen worden homoseksuelen nog gedoogd. Soms vermeden en er zijn ook nog landen waarin je vermoord wordt als je openlijk voor je homoseksualiteit uitkomt.

De meningen lopen uit van ; ” God heeft de man en vrouw geschapen om zich voort te planten ”  tot

” Homoseksualiteit is aangeleerd gedrag en onnatuurlijk” .

Ieder mens heeft recht op zijn eigen mening.

Vanuit het perspectief van de ziel (die immers onsterfelijk is) is ieder mens op aarde wel eens een man of vrouw geweest.

Read More

1 Comment

Binnengekomen feedback en mail die ik wil delen!

Zoals veel mensen weten, heb ik een profiel op facebook waar ik contact/verbinding heb met mooie zielen:).

1 van ze is Jael. Ze was 1 van de drie personen die een boekje van mij ‘ Fragmenten uit het leven van de ziel(h)Erkenner ”  had gewonnen.

Ik kreeg een reactie van haar, ik wil deze interactie delen. Het is een bron van herkenning en inspiratie voor veel mensen!!

Nogmaals dank Jael!<3

Read More

1 Comment

Niet zelf geschreven, wel belangrijk!! 40 ascentiesymptomen!! @ groei 2012

Beste mensen, deze tekst heb ik jaren geleden al ontdekt, het is niet van mezelf, maar een ieder op deze aarde ondergaat grote veranderingen!! dit is deels op energetisch/spiritueel nivo, anderzijds kan het ook voor lichamelijke klachten zorgen.

Wees geinformeerd!


1. Veranderende Slaap-patronen : Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.

2. Activiteit ter hoogte van het kruin-chakra : Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggegraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Plotse golven van emoties : Plotse huilbuien ; opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding ; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (emotionele roller-coaster).

4. Oude trauma’s of oude energieën komen naar de oppervlakte : Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden ;

Read More

2 Comments

De Levensboom en verbindingen van mens tot mens

Bomen geven vruchten af en vermeerderen zich op die manier

In de vrucht zit er een zaadje, dat zaadje vindt zijn/haar plek naast de ouderboom

Soms wordt de vrucht gegeten door een vogel of ander dier, die de pit ergens anders plaatst.

Dan gaat er wat tijd overheen, de pit komt in de aarde, krijgt water en voedingsstoffen.

De pit ondergaat een transformatie van pit naar plant, er ontstaat een stam met blaadjes en takken

Read More

No Comments

New Paradigm Multi Dimensional Transformation

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, innerlijke vrijheid, zelfmeesterschap en oude patronen transformeren. Dat was en is de basis van Shamballa MDH.

De grondlegger van deze energie / bewustzijnsvorm zijn Germain en John Armitage (haridas Baba).

Eind jaren 9o zette John met zijn gidsen deze energie neer die in mensen voor bewustzijnsverruiming en groei zorgen.

Shamballa, Shambhala verwijzen naar dezelfde plaats : zie shambhala voor uitgebreide uitleg.

Read More

No Comments

Ziel(h)Erkenning in het proces van Heel worden

We leven nu inmiddels een half jaar in het jaar 2012. Het jaar van innerlijk heel worden, het jaar van verdieping en het ontstaan van het nieuwe bewustzijn, het worden van onze nieuwe ‘ zijn ”.

Bewustzijn is allesomvattend en doordringt alle materie. In stenen, de natuur, in mensen. Alles is met elkaar verbonden door een ‘onzichtbaar’ netwerk van energie, de golven van bewustzijn.

Read More

Ziel(h)Erkenning in Eigenwaarde

Ik heb vorig jaar een blog geschreven die over zelfwaardering en de voorouders gaat.  Het is een stuk die veel andere sites bereiken mocht. Heb je hem nog niet gelezen en toch interesse, lees hem dan hier: Zelfwaardering en de voorouders .

Deze blog sluit voor een deel aan bij de blog die ik hierboven benoemde.

Het woord ‘( zelf ) waardering ‘heeft de uitstraling dat het te maken heeft met (jezelf) beoordelen. Iets wat normaal is in onze omgang met anderen en onszelf.

Andere woorden met dezelfde betekenis als waardering zijn onder andere: Respect, achting, op prijsstelling, eerbied .

Het zijn allemaal woorden die we (h) erkennen. Mijns inziens verlangt ieder mens ernaar om met respect, achting en waardering behandeld te worden.

Met het woord ‘ waardering ‘ lijkt het erop alsof de buitenwereld dus een belangrijke rol speelt in onze zelfwaardering.

Het woord eigenwaarde geeft duidelijk aan dat dit woord verwijst naar de gedachten die men over zichzelf heeft.

Andere woorden met dezelfde betekenis zijn: zelfbewustzijn, zelfrespect,eigendunk.

Als ik deze twee woorden naast elkaar zet, lijkt het erop dat de ‘waardering’ kan veranderen en geen vast gegeven is (van meerdere factoren afhankelijk), terwijl eigenwaarde meer ‘ vast ‘ lijkt te staan.

Maar is dat ook zo? Kan iemand met een lage ( zelf ) waardering meer eigenwaarde creëren?

Het is duidelijk dat deze woorden met elkaar in verbinding staan.

Feit is dat kinderen afhankelijk zijn van de waardering van hun ouders en omgeving. Zij leren als eerste ‘ goede  en ‘ slechte ‘ dingen in te delen in de opvoeding. Voor elk ‘ goed ‘ gedrag krijgen ze een ‘ beloning ‘, voor het ‘ slechte ‘ gedrag een berisping.

Op die manier leert het kind wat sociaal wenselijk en onwenselijk gedrag is.

Er zijn ook gezinnen waarbij het vroeger alleen maar normaal was om onwenselijk gedrag te veroordelen en waarbij de ‘ positieve ‘  waardering uitbleef.

Vaak zijn de kinderen die op die manier opgevoed zijn, minder zeker van zichzelf. De erkenning van hun emoties, gevoelens en gedrag is dan niet op de voorgrond gekomen, maar werd opzij geschoven.

Als deze kinderen volwassen worden, zijn ze geneigd om zichzelf  ‘ van binnen ‘ te straffen, zichzelf streng toe te spreken en is weinig wat ze doen ‘ goed genoeg ‘.

De eigenwaarde van deze personen is behoorlijk laag. Het zijn vaak ook mensen die het zichzelf niet kunnen vergeven als ze een fout maken. Ook zijn ze geneigd om feedback persoonlijk te maken en zichzelf als mens ‘ af te keuren’.

Kinderen die op jonge leeftijd wel te horen hebben gekregen dat hun gedrag ‘ wel goed was ‘, gemotiveerd werden door positieve bekrachtigingen, ontwikkelen zich meestal in volwassenen die stevig in hun schoenen staan en emotioneel stabieler zijn.

Op deze manier worden de rugzakken van ervaringen gecreëerd :de voedingsbodem en het referentiekader van hoe men zal gaan reageren op situaties die in het leven voor komen.

Het is mogelijk om de aangeleerde gedachtepatronen te veranderen. Dit begint vaak met het besef dat het verleden voorbij is, toen men nog afhankelijk was van anderen.

Door bewust te worden van de gevoelens van minderwaardigheid, angst en perfectionisme bijv. krijgt men inzicht in de patronen die juist voor minder fijne gevoelens en gedrag zorgen.

De tweede stap heeft te maken met het ontkoppelen van die oude patronen en dat kan men doen door te beseffen dat die oude constructies niet meer nodig zijn in het hier en nu en in de toekomst.

De derde stap heeft te maken met het aanleren van nieuwe gedachten, gedrag die er juist voor zorgen dat de zelfwaardering nog meer bekrachtigt wordt.

Als we op deze manier kijken naar zelfwaardering en eigenwaarde wordt het duidelijk dat het niets te maken heeft met de buitenwereld, hoe men zich voelt.

Het gaat erom hoe je jezelf ziet en of je gelukkig bent met jezelf, ongeacht wat een ander daarvan vindt.

Blessed be.

2 Comments

Ziel (h) Erkenning in suïcidale gedachten en gevoelens

Zelfmoord en levensbeëindiging. Het is een controversieel onderwerp waarbij ook de kwetsbare plekken aangeraakt worden van gelovigen. “Hebben wij als mens recht om zelf te bepalen in hoeverre we wel en niet verder willen leven?”

Hoe confronterend dit onderwerp ook kan zijn, het is zeker aanwezig in de maatschappij.

Vooral jongeren en jong volwassenen zijn een kwetsbare doelgroep die zich in de diepe emoties en gedachten kunnen ‘verliezen’.

Ik benoem al in een aantal blogs hoe de maatschappij, normen en waarden, groepsgeweten en individueel geweten onze gedachten kunnen vormen. Vooral in de kindertijd en pubertijd leert men in groepsverband af te tasten wat wel en geen wenselijk gedrag is.

Vaak kan er in die perioden een gevoel van ‘ er niet bij horen’ ontstaan. Afwijkend gedrag, of persoonlijkheid wordt namelijk niet altijd en overal gewaardeerd. Vooral jongeren leren om hun identiteit te vormen en neer te zetten, soms om zich te passen aan, in hun ogen: ‘ wel wenselijk gedrag’.

Er zijn vanaf de jaren ‘ 70 ook grote groepen nieuwetijdskinderen op aarde gereïncarneerd. De voorlopers zijn vanaf de jaren “50 op aarde gekomen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nieuwetijdskind.com .

Image

Het is een groep van mensen die gevoelig zijn voor sferen en energie. Intuïtief heel goed kunnen voelen, gevoelig zijn voor veel prikkels van buitenaf. Het is echter ook een doelgroep die deze kwaliteiten eerst als last kan ervaren. Men was zich er niet van bewust dat men door die hooggevoeligheid ook veel energie van anderen, buitenaf, kon aanvoelen..

Vooral de mensen die op een manier zijn opgevoed met de  “niet zeuren of aanstellen, vooral doorgaan” mentaliteit. Dat was namelijk de manier van leven in het Vissentijdperk. Het leven, overleven stond voorop. Groepsgeweten wat eeuwen geactiveerd was zonder dat daar enige verandering in kwam. Men nam DNA, gedragspatronen en karma over en dat kon jaren en jaren zo doorgaan.

Image

Vaak zijn nieuwetijdsmensen opnieuw op aarde gereïncarneerd om deze patronen te transformeren. Ik heb ervaren en vind het prachtig om te zien hoe de kwaliteit van leven kan verbeteren als men zichzelf gaat (h) erkennen en waarderen als unieke persoon en ziel . Als men van onbewust levend verandert in een bewust levend individu.

Ik heb regelmatig mensen ontmoet die suïcidale gedachten en gevoelens hadden. Het waren voornamelijk mensen die op een kruispunt van hun leven stonden. Ze voelden en ervoeren een soort leegte in zichzelf. Hadden wel mensen om zich heen, maar voelden zich toch eenzaam en onbegrepen. Een ander kenmerk die ook veel voorkwam was een laag gevoel van eigenwaarde. Zich niet waardevol voelen, wel onzeker, en daardoor geneigd zijn om manipulatief gedrag te gaan vertonen (of zich juist te gaan verstoppen achter hun ‘alles is goed’ masker).

Image

Duidelijke kenmerken die te maken hebben met lagere trillingsfrequenties en in de bewustzijnsinformatie noemt men dat vaak ‘lagere zelf’ energie.

Ieder mens heeft een unieke missie in het leven. Echter, dat is lastig te (h)erkennen als er een depressie aanwezig is, of eerst situaties/zaken uit het verleden verwerkt dienen te worden.

In de film “Staya Erusa” die in 2006 uitkwam, waar onder andere Ronald Jan Hein aan meewerkte, wordt er heel mooi en helder uitgelegd hoe het bewustzijn en de ziel in verbinding staat met het lichaam. Ik vind dat zeker een aanrader voor een ieder om deze film te zien. (de pilot versie).

De ziel is op aarde gekomen om lessen te leren. De ziel heeft een rugzakje van herinneringen en lessen meegenomen en krijgt de tijd om deze lessen te leren, zich opnieuw te gaan herinneren. Soms kan het ook zo zijn dat de last die in een ander leven is opgedaan, zich in dit leven opnieuw uit, zodat het verwerkt kan worden.

De lessen zijn lessen die tijdloos zijn. Als de ziel besluit om uit het leven te stappen, blijven de geleerde lessen ‘staan’ , maar de lessen die nog geleerd mogen worden, zullen alsnog op een ander moment weer ervaren worden. And thats the wheel of life.

Maar hoe zit het dan met iemand die chronisch ziek is en helemaal niets meer kan? Als de lijdensweg zo groot is geworden dat kwaliteit van leven minimaal is?

Aan de ene kant vind ik het een goed initiatief dat er verenigingen zijn die dit onderwerp serieus nemen en samen met cliënten kijken naar hun situatie, en waar nodig actie ondernemen.

Vanuit zielsperspectief is er geen goed of fout.

Wat ik wel wil uitdragen is het volgende: Zelfmoordgedachten komen bij veel mensen wel ‘eens’ voor. Het kan een schakel zijn die te maken heeft met het kruispunt waar ze op dat moment voor staan. dit kan te maken hebben met een grote verandering in hun innerlijk, een groot rouw en verwerkingsproces waar ze NIEUW uit kunnen komen.

Aan de andere kant heeft eigenwaarde ook een grote betekenis. Ieder mens is waardevol en heeft zijn/ haar unieke eigenschappen. Laten we elkaar waarderen. Zie elkaar.

(H) Erken elkaar, waardeer elkaar.

Liefde!

Namaste

Image

Ziel (h) Erkenning in het ervaren van geluk

” Wat wil je in dit leven bereiken?” is een vraag die regelmatig in het leven terugkeert. Vaak geeft men het antwoord : “gelukkig zijn”. Wat is dat eigenlijk, gelukkig zijn?

Feit is dat geluk niet te koop is.  Gelukkig zijn omdat je een eigen huis hebt, een mooie auto voor de deur, de man of vrouw van je dromen.  Het zijn omgevingsfactoren die zeker een gevoel van tevredenheid en geluk in zich dragen, het is echter geen permanent gevoel van gelukkig zijn.

Gelukkig zijn is een staat van bewustzijn waarin men volledige harmonie ervaart in zichzelf. Zo omschrijf ik ‘Gelukkig Zijn”. Het is een staat van zijn die alleen in het hier en nu ervaren kan worden.

Als men het namelijk in de toekomst zoekt ‘ bijv….Als ik dat huis heb gekocht ben ik gelukkig…”, vergeet men om volledig te genieten van datgene wat er op dat moment WEL op het pad aanwezig is.

Een ander denkpatroon kan zijn om het geluk in het verleden te zoeken: ‘…toen ik nog in die situatie zat was ik wel gelukkig…’ . Ook dit is een denkpatroon wat ervoor zorgt dat men het geluk in het hier en nu niet kan zien.

Het verleden is voorbij, alles en iedereen ondergaat veranderingen. Een gekochte auto gaat ooit eens een keer stuk, mensen kunnen veranderen, werksituaties kunnen veranderen. Mensen kunnen relaties en vriendschappen aangaan, en andersom gebeurt dat ook.

Het leven ondergaat veel verschillende situaties die ons laten groeien. Men kan leren uit alles wat er op het pad gebeurt. Verschillende situaties zorgen voor bepaalde emoties, gedachten. Soms uit het onbewuste, soms oude patronen, soms het (h)erkennen van oude patronen waardoor  weer nieuw gedrag ontstaat. Soms het ervaren van oude gevoelens die door het (h)erkennen getransformeerd kunnen worden in meer heelheid.

Naast al deze veranderingen is onze staat van zijn onveranderlijk.

Er wordt ons nooit op school geleerd dat gedachten en emoties niets te maken hebben met wie we zijn. Het zijn ‘slechts’ interne prikkels die ons vertellen hoe het met onze ziel is (of met de ziel van een ander>>Hspers kunnen dat ook haarfijn aanvoelen).

In de voorgaande blogs ging ik al uitgebreid in op oude conditioneringen, aangeleerde gedragspatronen enz. Veel van de gedragspatronen zijn aanwezig in het onbewuste. Onder die gedragspatronen zit er een bepaalde wortel die resoneren met basisemoties.

Die basisemoties kunnen ervoor zorgen dat oude patronen zich blijven herhalen. Door bewustwording en eerlijk naar het eigen gedrag te kijken, kan men zichzelf transformeren. Dat betekent soms ook dat het verdriet wat jarenlang onderdrukt was door ‘boosheid’ op iemand anders (bijv.) soms geuit moet worden voordat het getransformeerd kan worden.

Hierboven is de Bewustzijnsschaal zoals Dhr Hawkins het heeft omschreven. Dhr David R. Hawkings was een psychiater en schrijver die zich had gespecialiseerd in bewustzijnslagen.

Alles bestaat uit energie, ook gevoelens en gedachten hebben een bepaalde trillingsfrequentie. Alles wat we aandacht geven groeit. Gevoelens die te maken hebben met schuld, schaamte, verdriet, boosheid zijn verbonden met lagere trillingen.

De achterliggende gedachte van deze emoties zijn ” Ik ben niet goed genoeg”

Alle gevoelens en gedachten die te maken hebben met plezier, liefde, acceptatie, van goede wil zijn, vrede en verlichting hebben te maken met hogere trillingen.

Iedereen kan voorbeelden uit zijn/haar leven halen waarin momenten van lagere en hogere trillingen zichtbaar waren.  Om het geluksgehalte in het hier en nu te verhogen is het van belang om bewust te worden van de onbewuste opgeslagen emoties.

Ieder mens heeft wel eens ervaren wat een slecht humeur van een ander met de sfeer kan doen. Ook andersom: ieder mens heeft wel eens ervaren wat een positieve gemoedstoestand met de sfeer kan doen. Mensen met een hogere trillingsfrequentie zijn in staat om meer mensen te bereiken. Door licht te brengen en te zijn ontstaat er healing bij anderen die ervoor open staan.

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de gemoedstoestand waarin men verkeert en wil verkeren.  Er zijn genoeg mensen die weigeren te groeien omdat men bang is voor veranderingen of het gevoel heeft dat men niet anders kan.

Toch is het een feit dat de wereld aan het veranderen is. We leven in een tijdperk waarin men van overleven (Vissentijdperk) over is gegaan naar het Aquariustijdperk waarin ook spiritueel bewustzijn een belangrijke integratie doormaakt in ons zijn.

Lets make it wonderful! Blessed be!

*alles is energie, dit is wat Dhr Masuro Emoto zichtbaar heeft kunnen maken door waterkristallen bloot te stellen aan woorden:

No Comments

Ziel (h) Erkenning in vorige levens

Veel mensen zijn bezig om het leven te ervaren zoals men gewend is te leven. Vanuit het perspectief van de ziel is dit maar een fragment uit de ervaringen die we als ziel hebben opgeslagen in de  akashakronieken.

 

 

Ik noem in verschillende blogs al een aantal facetten, zoals de ‘onzijdigheid’ (de verschillende levens die we zowel als man en als vrouw geleefd kunnen hebben).  Ook noemde ik in andere blogs het onderdeel karma en groepskarma, wat ook voor een deel te maken kan hebben met vorige levens.

Waarom is het belangrijk om soms terug te kijken en de aandacht te richten op vorige levens?

Soms kunnen er blokkades gecreëerd zijn in vorige levens. Om blokkades te transformeren is het belangrijk om terug te gaan naar de wortels van het ‘ probleem ‘.

Bijvoorbeeld:  een kind wat zich in dit leven heel erg eenzaam voelde, kan in vorige levens meerdere keren in de steek gelaten zijn door zijn/ haar ouders, partner etc.

Ander voorbeeld: een kind wat zich in de kindertijd altijd erg onzeker en ongeliefd voelde, terwijl de ouders al het mogelijke voor het kind deden, kan in een vorig leven deze gevoelens hebben opgedaan en toen nooit de kans hebben gekregen om aan deze emoties te werken.

Het leven is een leerschool waarin iedere ziel de kans krijgt om te leren van de ervaringen die men opdoet, de keuzes die men maakt, maar ook om oude patronen te transformeren tot nieuwe, gezonde patronen.

Iedere ziel heeft de mogelijkheid om te leren uit de ervaringen. Wat daarbij wel belangrijk is, is het besef dat men ook echt iets kan leren. Sommige mensen zijn namelijk geneigd om te denken dat men alles al weet. Dat zijn de meest gevaarlijke gedachten omdat men op die manier toestemming aan zichzelf geeft om stil te blijven staan.

*spreuk: ‘De leerlingen zullen de wereld erven, terwijl de geleerden mooi uitgerust zullen zijn voor een wereld die niet meer bestaat ”  * Erik Hoffer

Ook het durven aangaan van confrontaties met eigen gevoelens/emoties is een voorwaarde om dieper in ziel – zijn te groeien. Door het uiten van die emoties ontstaat er weer meer ruimte in de rugzak van de ziel;).

Iedere ziel staat in verbinding met het zielenboek: de Akashakronieken. De geleerde lessen en ervaringen staan hierin. Voordat een nieuw leven begint, worden een aantal afspraken vastgelegd. Zodra het ‘de tijd is’ om in bepaalde stadia bijv. bepaalde mensen te ontmoeten, zal dit ook plaatsvinden. De rest van de keuzes zijn afhankelijk van de persoon zelf.

De afgelopen weken heb ik veel met mensen gesproken over vorige levens, ook oude emoties en patronen getransformeerd die met vorige levens te maken hadden.

De bewustzijnsverschuivingen waren na die sessies duidelijk voelbaar. Toch waren het ook prachtige ervaringen, weer een ervaring waarbij de ziel voor een deel (h) erkent wordt en meer heelheid ervaart!

 

 

2 Comments

Ziel (h) Erkenning in de psychiatrie is een NOODZAAK

Vandaag is het weer begonnen, de week van de psychiatrie.  Een week die uitgeroepen is om bewust te zijn van de psychiatrie, de cliënten, de omgang tussen hulpverlener en zorgvrager en natuurlijk met de omgeving.

Precies 9 jaar geleden zette ik stappen in deze wondere wereld. Ik startte met de opleiding verpleegkunde. Het was een werk en leertraject. Naast de lessen op school mochten we veel werkervaring opbouwen.

Mijn eerdere ervaringen met psychiatrische cliënten waren een goede basis om ervaren te hebben hoe lastig het voor de omgeving kan zijn om zonder de nodige inzichten er voor een dierbare te zijn.

Voor mij was die periode een goede periode om kennis te krijgen en te leren over de ziektebeelden, de behandelmethoden, mezelf te leren kennen en een laagje dieper in mensenkennis te mogen duiken. Daarnaast was ik de eerdere ervaringen met psychiatrische cliënten aan het verwerken.

Ik vond het een verdiepende tijd, met mooie mensen, daarnaast soms ook heftige situaties en het gevoel van onmacht omdat er binnen een systeem werd gewerkt waarin symptoombestrijding op de voorgrond stond.

Wat mij het meest heeft aangegrepen was het besef en het inzicht van te weinig aandacht voor de cliënt (en), waardoor er ook inschattingsfouten werden gemaakt.

Iemand werd bijvoorbeeld ontslagen van opname omdat ze tegen de psychiater had gezegd (aangeleerd gedrag) dat het ‘ wel goed ‘ met haar ging.  Ik wist dat het niet zo was, omdat ik (te) veel tijd besteedde aan de cliënten. Het resultaat van deze actie was dat deze dame zelfmoord had gepleegd met de pillen die ze in een week kon slikken na het opname ontslag.

Over betrokkenheid valt niet te twisten. Ik kreeg regelmatig de feedback dat ik teveel tijd met de cliënten besteedde. Dit was voor mij een kracht omdat ik daardoor een goed beeld kreeg wat er echt met iemand aan de hand was. Daarnaast benaderde ik cliënten niet als zieke mensen, maar in de eerste instantie als mens met een ziel. Ik snapte de manier van ‘symptomen’ observeren niet.

Pas toen ik uit de reguliere gezondheid was gestapt, viel het kwartje. Ik moest in de praktijk de mens opsplitsen in de ‘problemen’ die men had om binnen het systeem te kunnen passen.

Wat ik wel echt super vind en vond is dat Lentis (ggz groningen) in 2006 startte met het promoten van Complementaire Zorg : Integrale Psychiatrie.

Mijn hart maakte een sprongetje, dat voelde zo goed en vanzelfsprekend!! De congressen waar ik naar toe was gegaan bevestigden dat alleen maar. Wat een super concept. Naast de old – school psychiatrie ook ruimte voor omega vetzuren en homeopathische middelen. Zelfs de healing van lama Gangchen was een onderdeel van het congres.

Bizar genoeg werd er bij de instelling waar ik werkte ‘lacherig’ gedaan over dat concept. Men zag wel het nut van het gebruik van een stiltekamer en etherische olie, maar verder vond men dat vernieuwde concept te ver gezocht.  Zou het te maken hebben met de kokervisie van het systeem?

Graag doe ik een oproep: Laat ziel ( H ) erkenning een onderdeel worden binnen de psychiatrie! Er zijn zoveel symptomen, er zijn zoveel soorten medicatie, er zijn zoveel bijwerkingen. Om de gezondheid te bevorderen is het een NOODZAAK om de mens in zijn volledigheid te erkennen.

Ik leerde in de opleiding dat ‘ De mens meer is dan de som der delen’. Door de ziel onder te laten sneeuwen en de focus teveel te verleggen naar het fysieke ontstaat er geen echte gezondheid. Is dat echt wat we willen in deze maatschappij?

Is dat de psychiatrie van vandaag? Evidence based medicine , dat is waar de psychiatrie op draait. Heeft men al gezien dat Masuro Emoto al lang en breed heeft aangetoond dat alles een bepaalde trillingsfrequentie heeft? Dat woorden de moleculaire structuur kunnen veranderen van water?

De mens bestaat voor minimaal 70 procent uit water. Junk dna is ook wetenschappelijk bewezen. Junkdna helpt juist in de spirituele ontwikkeling.

Quantummechanica is ook een concept wat wetenschappelijk bewezen is en wat men nog verder aan het uitbreiden is.

Wanneer durft men binnen de psychiatrie de visie op gezondheid uit te breiden?

Ik hoop dat het wel gaat gebeuren. Steeds vaker ontmoet ik cliënten die in aanraking zijn (geweest) met GGZ. Allemaal hebben ze ervaren dat ziel (h) erkenning ontbrak. Geen echte ondersteuning, herkenning.

It is time to wake up! Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om hier over te schrijven.

Er zijn genoeg mensen die niet meer meemaken hoe het leven WEL kan zijn. Laat het voor de mensen die nog wel op aarde leven de kwaliteit van leven verbeteren!

Take care.

4 Comments

Een nieuw hoofdstuk in het leven van Chandra

Lieve mensen,

Gisteren heb ik een gesprek gehad met een uitgever van boeken.  Ik had een paar maanden geleden (vorig jaar) voor de grap een paar oude gedichten/blogs/ mijmeringen opgestuurd om te zien hoe het beoordeeld zou worden.

Deze periode staat voor mij in het teken van, jawel, het uitgeven van een gedichtenbundel. Het wordt een dun boekje (minder dan 50 pagina’s).

Voor mij is het een begin van een nieuw avontuur, immers, het is nooit de bedoeling van mij geweest om deze gedichten in ‘bekendheid’ te brengen. Ik vind het zelf fijn om aanwezig te zijn zonder op de voorgrond te treden.

Maar hoe kunnen mensen kennismaken met de gedichtenbundel als ik het niet zichtbaar maak?

Vandaar ook deze blog:)

Een citaat met een boodschap, mocht je interesse hebben:

*……De uitgever wil aan een select aantal mensen, die mogelijk geïnteresseerd zijn, een promotiemailing sturen op het moment dat het boek beschikbaar is.

De uitgever heeft mij verzekerd dat je e-mailadres alleen gebruikt zal worden voor het verzenden van de promotiemailing van míjn boek. Je zult dus éénmalig een bericht van hen ontvangen.
Als je deze promotiemailing van Boekscout.nl wilt ontvangen, laat me dat dan even weten dan kan ik je e-mailadres aan de uitgever doorgeven. Kopieer in dat geval onderstaande zin in je mail naar mij:

Ik geef toestemming voor gebruik van mijn mailadres voor het toezenden van een eenmalige promotiemailing…..*

Heb je hier interesse voor, dan lees ik dat graag. Je kan / mag de mail sturen naar info@sattvahealing.nl

Ken je andere mensen die hier belangstelling/interesse voor hebben, stuur dit bericht van harte door:)

Bij voorbaat dank,

@ een dag uit het leven van Ziel (h) Erkenner

 

1 Comment

Ziel ( h ) erkenning in 2012

Numerologie betekent letterlijk ” leer van de getallen’. Ieder mens krijgt in zijn/haar leven met cijfers te maken, al is het alleen maar de geboortedatum.

Vanuit de visie van numerologie hebben ook alle getallen een bepaalde  trillingsfrequentie.

Als ik het getal 2012 transformeer in 1  getal kom ik uit op het getal 5 (2+0+1+2). Ik vond online een mooie beschrijving van het getal 5 vanuit de numerologie:

* Het getal 5 trilt op de frequentie van wijsheid en kan je tot een visionair maken. Ze helpt om de mogelijkheden in het leven sterk uit te breiden.

*bron :http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/69498-getallen-en-hun-betekenis.html

Vanuit de visie van het Hindoeïsme is 2012 het jaar waarin ook een nieuwe fase wordt ingeluid, namelijk het einde van de ” Kali Yuga’  en het begin van de nieuwe fase , de Satya Yuga. De letterlijke vertaling van Satya is Waarheid.

De *Kali Yuga wordt omschreven als een tijdperk waarin overleven, materiële rijkdom en ver van het goddelijke zijn, een aantal kernthema’s zijn. * Kali is in dit geval een Demon.

Dit is een andere personificatie van het goddelijke dan Kali Ma, de Godin die verlangens en ego doodt.

Het loopt niet helemaal synchroon met de berekening van de Maya’s die het einde van de oude bewustzijnscyclus in december 2012 hebben vastgesteld.

Toch zijn er wereldwijd veel grote veranderingen zichtbaar en voelbaar. Vanaf september vorig jaar zijn er wereldwijd al grote veranderingen zichtbaar.  Naast de verschillende overstromingen ook grote opstanden tegen regeringen (zie de arabische lente), occupy wat wereldwijd verspreid en actief is.

En wat mij sinds vorig jaar sterk is opgevallen: mensen gaan door diepgaande innerlijke transformaties.

Naast het gevoel van samenwerken, gelijkwaardigheid, innerlijke kracht, en eenheid, zijn er ook drama’s en andere minder fijne dingen die ook meer zichtbaar lijken te worden.

Dan noem ik moorden, geweld, zelfdoding, diefstallen, geld  en voedsel tekorten etc.

In deze diepgaande veranderingen kan men duidelijk het verschil ervaren van de verschillende golven van bewustzijn waar een ieder zich in bevindt. In sommige gevallen kunnen er botsingen ontstaan tussen de verschillende perspectieven van een ieder.

Het bewustzijn is net als een grote oceaan. In de oceaan zijn verschillende golven met waterdruppels die elk hun eigen energie dragen, maar in verbinding staan met het geheel. Gelijkgestemde druppels vormen samen een golf in de grote oceaan. Het veld wordt daardoor groter en de golf kan daardoor nog meer reikwijdte krijgen.

In de oceaan zijn er meer golven en verschillende tendensen aanwezig. Toch zijn ze allemaal ontstaan uit hetzelfde water.

Ieder mens maakt zelf de keuze wanneer en hoe men verder kan en wil groeien. Als situaties in de buitenwereld niet verandert kunnen worden, is het soms fijner om de manier te veranderen hoe we tegen situaties aan kijken.

Men kan een ander immers nooit veranderen.  Soms betekent het ook dat het beter is om (tijdelijk) de verbinding te verbreken.

Dit is iets wat mij vaker is opgevallen. Het geeft beide personen de ruimte om elk op hun eigen tempo verder te groeien en als de tijd er rijp voor is, zal er weer een ontmoeting plaatsvinden.

Naast de samenwerking met anderen is zelfontplooiing van de individuele ziel ook belangrijk. Niemand heeft iets aan voorgekauwde lessen, elke ziel heeft ervaringen nodig om lessen te leren.

Wat mij ook is opgevallen is dat er grotere groepen ‘lichtwerkers’ ontwaken. De groep die een paar jaren geleden hun eerste stappen zetten assisteren nu anderen die deze periode hebben uitgekozen om verder te groeien in bewustzijn.

Het is een prachtig proces om anderen te assisteren, maar wat ik ook als feedback terug kreeg (en ook zelf heb ervaren) is dat het soms een uitdaging is om het proces van de ander, bij die ander te laten, ook al ziet men dat het ‘verkeerde keuzes’ zijn die die ander maakt.

Vaak helpt het gevoel van herkenning (eigen – wijze keuzes maken) en begrip voor een prettige ‘assistentie’ verbinding.

Het wordt lastiger als er vooroordelen en eigen belangen voorop komen te staan. Assisteren in het proces van een ander betekent in geen geval dat de grenzen van jezelf overschreden mogen worden. Daarom is het belangrijk om bewust te blijven en te voelen waar je eigen grens ligt en dit ook aan te geven.

Ieder mens is en blijft verantwoordelijk voor de keuzes die men wel of niet maakt. Dat is 1 van de kernthema’s van het jaar 2012.

Blessed be en Namaste,

Chandra

1 Comment

Over het innerlijk kind en de wortels van zielenpijn

Ik noemde in de voorgaande blogs dat veel verschillende lagen op elkaar aansluiten.  In de blog *over het onbewuste en zelfwaardering* noemde ik dat we in de kindertijd veel informatie als een spons in ons opnemen. In deze fase kunnen de geconditioneerde gedachten ontstaan. Op het pad van zelfontwikkeling en groei sneuvelen er regelmatig stukjes ego. Het  is in ieder geval de bedoeling van groei, om oude denkpatronen en gedachten te transformeren in nieuwe en bruikbare energie.

soulconnected

Vanuit de individuele ziel worden er ook specifieke kenmerken, geleerde lessen en ervaringen meegenomen. In de ontwikkeling van de ziel zijn meerdere levenslessen en ervaringen geleerd en opgeslagen in  ‘het boek van de ziel’ : de Akasha Kronieken.

In de blog over zelfverantwoordelijkheid, vrije wil en vrijheid noemde ik de verschillende uitingsvormen van de ziel en wat er gebeurt als er daar een tekort is ontstaan.

De volgende stap in persoonlijke groei kan het besef zijn dat bepaalde oude gevoelens en patronen niet in dit leven zijn ontstaan maar in een ander leven.

De sleutel tot verwerking van oude zielenpijn ligt in de erkenning van het innerlijke kind. Veel mensen zijn in de loop van de jaren vergeten dat het innerlijke kind nog steeds een onderdeel is van het leven, van plezier, genieten en het leven ervaren als een wonder.

Het innerlijk kind is een speelse energie die zich vrij voelt van zorgen en leeft in het hier en nu. Toch zijn er weinig mensen die deze energie ook toelaten. Er wordt vanuit het groepsgeweten geleerd dat we ‘ volwassen moeten worden’ . Natuurlijk is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven dat we leven, maar mijns inziens kan het nooit de bedoeling zijn om op een dusdanige manier te verkrampen en het leven alleen maar als één grote verplichting te zien.

Het innerlijke kind verstopt zich vaak op latere leeftijd als het een tijd genegeerd is. Toch blijven de onverwerkte emoties zoals pijn,verdriet, eenzaamheid, angst in het onbewuste aanwezig.  Daardoor is er een energetische blokkade in het energieveld die bepaalde situaties vanuit het onbewuste aantrekken. Het doel daarvan is om de ziel bewust te maken van de les die geleerd mag worden. De blokkade wordt opgelost als de les geleerd is:).

kijk hier naar een heldere uitleg over karma en residu karma:)

De nadruk ligt op ‘mag ‘ . Ieder mens maakt zelf de keuze wanneer men wil veranderen. Hoe meer men  zich open durft te stellen voor alle verschillende onderdelen van bewustzijn, des te sneller zal de persoonlijke groei zich ontwikkelen.

Soms worden verschillende situaties in het leven gecreëerd om de ziel te laten zien waar er een blokkade zit. Soms kan de wortel van die pijn/ blokkade gerelateerd zijn aan een situatie van de kindertijd. Soms kan ook het besef komen dat de wortel van onverwerkte pijn en talenten in een ander leven liggen.

Het besef van talenten zijn fijn omdat het een bepaalde ‘voorsprong’ in ontwikkeling geeft . Voorbeeld: veel nieuwetijdskinderen en lichtwerkers zijn oude zielen, ze vallen op tussen leeftijdsgenoten en komen vaak ‘ouder/ wijzer’ over dan leeftijdgenoten. Deze verworven wijsheden kunnen ze juist delen met mensen die daarvoor openstaan.

Voor onverwerkte emoties kan het lastig  zijn. Juist omdat er een extra diepe laag van pijn zit dan de “alleen” de  situatie (in dit leven) die voor bepaalde pijn heeft gezorgd.

Veel zielen zijn zich daar niet van bewust totdat er een bepaalde stadium van ontwikkeling is bereikt waardoor de ziel bepaalde patronen gaat herkennen van dit leven en vorige levens.

Bekende therapievormen zijn  regressietherapie en hypnotherapie die vanuit deze visie kunnen werken.

Soms komen personen die in vorige levens bepaalde pijnplekken hebben gecreëerd weer terug in dit leven in een andere vorm.  Soms om samen te werken om die blokkade op te lossen. Soms om weer hetzelfde patroon te creëren zodat de pijn opnieuw beleefd wordt en dan bewust los kan worden gelaten.

Door regelmatig aandacht te blijven schenken aan het innerlijke kind kan men meer innerlijke kracht en voldoening in het leven ervaren. Het innerlijke kind is ook een ‘graadmeter’ voor de ziel om te beseffen hoe het proces ‘leven’ nou echt gaat. De verbinding tussen mannelijke, vrouwelijke en innerlijk kind energie zorgen voor heelheid.

Er is verder geen persoon in de buitenwereld verantwoordelijk voor het innerlijke geluk van onszelf.

” Take time to nurture yourself and be compassionate, comfort yourself but most of all: listen to the small innervoice of your innerchild”

Blessed be en namaste!

3 Comments

Vergankelijkheid en Onvergankelijkheid gaan hand in hand

Een aantal thema’s die de afgelopen tijd op mijn pad zijn gekomen hebben te maken met vergankelijkheid, onvergankelijkheid en de stilte die daartussen zit.

Ik vind zelf  dat ” Veritas ” ( Waarheid)  en ” Vanitas ” (Ijdelheid/ leegheid/ uiterlijk) mooie woorden zijn die er prima op aansluiten.

*Vanitas* Schilderkunst : in de 17e eeuw in Nederland erg populair

In biologie leerden de meeste mensen op school dat een baby geboren wordt uit een zaadcel en eicel die samengekomen zijn. Dat is inderdaad hoe het vleselijke leven op aarde gecreëerd wordt.  Maar hoe zit dat nou met de bezieling?

Wat mij is opgevallen is dat veel mensen echt zijn gaan geloven in hun lichaam en zintuigen. En dat ze hun rol als een soort nieuw lichaam om zich heen hebben aangetrokken alsof ze hun eigen gedachten zijn. Eigenlijk niets anders dan gevangen zitten in ‘wie ze denken dat ze zijn’.

Het zielaspect is echter iets wat vanuit het biologische en andere ‘ wetenschappelijke ‘ aspect ‘ onverklaarbaar ‘ is omdat het niet meetbaar is.

Maar wat nou als ? Wat nou als de bezieling op aarde en in levende wezens zou zijn zoals ik omschreef in mijn blog : Bezieling ? Zelf voel ik duidelijk verschil in de verschillende visies.

Vanuit mijn waarheid voel ik dat het zielaspect zo lang ontkent is in het groepsbewustzijn en individueel geweten, dat men geneigd is om echt te geloven dat men de emoties en de gedachten is.

Hoe staan deze twee verschillende visies ten opzichte van de dood?

Vanuit de visie van het biologische / vergankelijke is  de dood ‘ het einde ‘. Niet zo vreemd dus dat veel mensen angstig zijn voor veranderingen (elke verandering betekent immers een overgangsfase wat ook symbool kan staan voor de dood).

Vanuit de visie van het zielaspect is  de dood ‘ alleen maar ‘ een overgangsfase van het ene proces (in dit geval het fysieke ) naar het andere. De ziel is onsterfelijk.

Mijn Shamballa Leraar John Armitage kan het ook heel mooi zeggen; ” You are not this body ” . Wijsheid die hij jaren geleden in India leerde.

Het woord bewustzijn is iets wat wel onderzocht is en wat algemeen bekend EN geaccepteerd is. Bewustzijn wordt omschreven als ‘ een toestand van de geest die gekenmerkt wordt door het besef van zelf en de omgeving ‘ . Het vertelt iets over het ervaren van het leven op aarde vanuit onze lichamelijke beleving.

Vanuit de visie van de ziel bestaat alles uit energie. Zelfs na een andere overgangsfase is de energie aanwezig. Soms in een andere vorm dan zichtbaar is voor menselijke ogen.

Vanuit deze visie wordt multi – dimensionaliteit erkent. Als men in harmonie leeft met zichzelf en erkent dat men meer is dan het fysieke lichaam alleen, zal men ook meer voelen en ervaren wat met subtiele energie te maken heeft.

Dat is ook de reden waarom dieren en kinderen meer in tune zijn met hun ware natuur en ook snel mensen en de sfeer aanvoelen. Soms ervaren ze  en zien ze ook zielen die bij ze op bezoek komen.

Ieder mens kan deze verdieping in zichzelf ervaren. Ieder mens kan in tune leven met de verbinding van de natuur (ook dat is een onderdeel van bezieling) en zijn ziel.

Dat kan door vrij te zijn van de gedachtestroom die de neiging heeft om het hoofd maar ‘druk’ te houden. Gedachten en gevoelens kunnen een instrument zijn voor de ziel om te ervaren wat er ‘van binnen’ leeft, of wat een situatie doet.

Net zoals een identiteit (wat in veel gevallen ‘het ego’ wordt genoemd)  hebben alle functies en belevingen (dus ook gedachten en gevoelens) nut. Het gaat erom dat alles in harmonie werkt met elkaar om zo de volledige verbinding te ervaren.

Veritas, Vanitas en stilte, hand in hand. Balans!

Blessed be!

No Comments

Over Zelfverantwoordelijkheid, Vrije wil en Vrijheid

Voorgaande blogs gingen al voor een deel over zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat is een voorwaarde om in je eigen kracht te komen en je eigen licht te stralen. Ik noemde in de blog Over Zelfwaardering en zelfverantwoordelijkheid al de drie verschillende onderdelen waaruit een ziel bestaat. De mannelijke energie, de vrouwelijke energie en het innerlijke kind. Het gaat om de balans en eenheid tussen deze onderdelen.

Herhaling:

De mannelijke energie staat voor verantwoordelijkheid nemen, praktisch en oplossend, buitenwereld gericht, actieve energie, fysieke kracht ( ‘ ik doe’)

De vrouwelijke energie staat voor het ontvangende, gevoelens, intuïtie, verzorgende en innerlijke aspect ( ‘ ik voel en ontvang’)

Het innerlijk kind energie staat voor zorgeloos, speels, innerlijk vrij voelen om zichzelf te zijn , bewegelijk, avontuurlijk, spontaan ( “ik ben volledig aanwezig in het hier en nu”).

Als er ergens in de ontwikkeling van de ziel een tekort is ontstaan, probeert het ego dit tekort te compenseren. De ego vindt het heerlijk om zich op de buitenwereld te richten en de aandacht naar het uiterlijke te verleggen, in plaats van het innerlijk.

Bij disbalans gebeurt er het volgende:

De mannelijke energie staat voor verantwoordelijkheid nemen, praktisch en oplossend, buitenwereld gericht, actieve energie, fysieke kracht ( ‘ ik doe’)

– Disbalans: ‘Het is de schuld van die persoon / die situatie”

De vrouwelijke energie staat voor het ontvangende, gevoelens, intuïtie, verzorgende en innerlijke aspect ( ‘ ik voel en ontvang’)

– Disbalans: “ik voel me onzeker’

Het innerlijk kind energie staat voor zorgeloos, speels, innerlijk vrij voelen om zichzelf te zijn , bewegelijk, avontuurlijk, spontaan ( “ik ben volledig aanwezig in het hier en nu”).

– Disbalans: ‘ ik wil geen verantwoordelijkheid nemen, ik ‘moet’ niets “

(natuurlijk kan het ook op andere manieren zichtbaar worden, ik noem slechts voorbeelden voor de beeldvorming)

Dit is een onderdeel van een vluchtmechanisme om pijn, verdriet en andere emoties te vermijden. Als de aandacht namelijk op de buitenwereld gericht is, hoeft men namelijk zelf geen verantwoordelijkheid te nemen voor een situatie of emoties die ontstaan zijn.

Wat de ego energie nooit zal vertellen is dat healing en innerlijke kracht pas ontstaat als de emoties de kans hebben gekregen om ervaren te worden.  Dat is het onderdeel wat betrekking heeft op verantwoordelijkheid nemen voor de onverwerkte pijn, het onverwerkte verdriet. Het is de schakel naar het innerlijke kind en de vrouwelijke energie.

Het ego is er een ster in om die emoties op de achtergrond te drukken zodat het lijkt alsof ze niet bestaan. Het is de vrije wil van een ziel om ervoor te kiezen wanneer de healing/ transformatie plaats zal vinden.

Wil, wat is dat eigenlijk?

De wil is een onderdeel die de identiteit gebruikt om iets in de buitenwereld neer te zetten. Het is een handig instrument om te gebruiken als motivatie. Alle instrumenten die de identiteit gebruikt, kunnen ook door het ego gebruikt worden. Het verschil daarin is de uitwerking ervan in de buitenwereld.

be creative and focus on what you want, but dont get attached!

De ego energie is namelijk geneigd om de wil door te drukken ten koste van de wil van het Universum. Niet zo raar eigenlijk omdat het ego geen verbinding heeft met de gevoelsenergie.

Vrijheid, wat is dat eigenlijk?

Het woord vrijheid kan op verschillende manieren opgevat worden. Het wordt vaak gebruikt als tegenhanger van het woord ‘onvrijheid’ / gevangenschap.

Dit kan ook in verschillende vormen aanwezig zijn. Terug te komen op de ego energie. Het is een energie die gebaseerd is op geconditioneerde gedachten en angsten. Het is een soort innerlijke creatie van een gevangenis. Hierin kan de ziel (die allesomvattend is dus altijd vrij) gevangen gehouden worden.

Vrije Wil wat is dat dan?

Over het algemeen heeft ieder individu de keuzevrijheid om zijn/ haar leven op zijn/ haar eigen manier in te richten. Dit heeft niet alleen te maken met de bewuste keuzes, zoals een opleiding, kleur auto etc etc. Deze vrije keuzes hebben ook te maken met het aangaan van ervaringen, het ontkennen ( of juist aangaan) van bepaalde lessen en van zielsgroei.

Dit is de reden waarom veel mensen ‘onbewust’ leven, genoegen nemen met het uiterlijke (schijn) wereldje waarin ze leven.

De combinatie van zelfverantwoordelijkheid en vrije wil

Vrije wil heeft niets te maken met leven als een ‘ongeleid projectiel’. Onder de naam van vrije wil zijn er grote oorlogen gevoerd en veel misdaden, overtredingen ten koste van de wil van het Universum!

De ego energie heeft de neiging om ‘de vrije wil’ te gebruiken als excuus om geen verantwoordelijkheid te nemen voor het leven van de ziel.

De ziel is verantwoordelijk voor de lessen die het aangaat, hoe om te gaan met pijn, verdriet, leuke situaties en uitdagingen. De identiteit / ego energie vindt het uiterlijk erg belangrijk. Voor de ziel is het innerlijke het belangrijkste. Daarbij is zelf verantwoordelijkheid nemen een groot onderdeel van de lesstof.

Dit innerlijke / bezielende is de verbinding tussen alles en iedereen. Dit kan strubbelingen met zich mee brengen. Als twee personen een verbinding aangaan, waarbij de ene persoon weigert om innerlijk (bezielend) te groeien, kan dit voor moeilijke situaties zorgen in een relatie.

Ook het motief om een verbinding/ relatie aan te gaan is  iets wat een relatie juist kan versterken, of kapot kan maken. Als de keuze is ‘ik ga een relatie aan omdat ik niet alleen wil zijn’ is de kans groot dat de relatie gebaseerd is op ego energie. Dit brengt zeker de nodige lessen met zich mee in zo een relatie en de kans is dan ook klein dat vervullend is.

Juist in verbindingen (hartsverbindingen) met elkaar, kan men groeien, leren en werken aan zichzelf. Het is de vrije wil om te kiezen voor een ander moment, maar de gevolgen hebben niets te maken met de vrije wil. Elke keuze heeft een gevolg, zelfs geen keuze maken kan gevolgen hebben voor de uitkomst.

De wil van het Universum:

Alles bestaat uit energie, woorden, gedachten, internet etc:) De individuele ziel is verbonden met een zielengroep. Deze zielengroep is weer verbonden met andere zielengroepen en dimensies. Dit is allemaal ontstaan uit de bron.

De ene groepering noemt de bron ‘God’, de andere groepering zegt er ‘Allah’ tegen, weer een andere groep noemt het ‘Brahman”. Alles komt voort en is ontstaan van de Bron:).

De wil van het universum is door de persoonlijke identiteit niet te omvatten. Iedereen heeft wel eens ervaren dat sommige situaties gingen zoals ze gingen. Dat is de wet van het universum.

Het is de bedoeling om vanuit bezieling te leven hier op aarde, prima om de wil te gebruiken om de aandacht te richten, maar het zal altijd gaan zoals het de bedoeling is!

Blessed be en Namaste!

1 Comment

Wat is DE waarheid?

In de voorgaande blogs omschrijf ik de conditioneringen waar we als kind mee opgroeien, de geconditioneerde (opgelegde) denkbeelden van de maatschappij. Ook benoem ik in mijn blogs het verschil tussen ego en ziel.

Door de jaren heen worden we overspoeld met verschillende prikkels van buitenaf. Op die manier wordt de innerlijke stem (van de ziel)  minder goed hoorbaar.  Deze stem is de stem van wijsheid en inzichten, de stem van het hart die in verbinding staat met de ziel.

Terug te komen op alle informatie die we overal terug kunnen vinden : Wat is DE waarheid?

Veel mensen beginnen deze vragen te stellen als ze verdieping en zingeving in het leven zoeken. Het is een vraag die alleen dat kleine stemmetje diep van binnen kan beantwoorden.

accept who you truly are

Toen er nog geen internet was en men alleen maar informatie uit boeken en televisie (3 zenders) kon halen, leek het alsof mensen gerichter gingen zoeken naar informatie. Daarnaast was het sociale leven (in real life) een stuk belangrijker.

Nu is het normaal om een pc en internet te hebben, scholen geven op die manier ook les: men moet een pc en internet hebben: deels om informatie op te zoeken, anderzijds om informatie / huiswerk door te mailen.

Naast nuttige informatie en sites zijn er ook andere sites / onderwerpen die de vrijheid hebben om ‘op internet te zijn’. Zo wordt het makkelijk om ook minder zuivere informatie bekend te maken.

Alle informatiebronnen schrijven/ vertellen vanuit hun eigen perspectief wat hun zienswijze is. Ieder mens ervaart zijn/ haar leven op zijn/ haar eigen manier.  Toch is er een universele waarheid aanwezig.

Ik benoemde in de blog : Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies ook al even: naast de geconditioneerde gedachten bestaat er een andere realiteit. Het Ego denkt dat hij alles weet, maar eigenlijk zorgt het ego alleen maar voor ‘denken’.  Denken heeft niets met ‘de waarheid’ te maken.

Gedachten zijn net zoals andere prikkels ‘maar gewoon prikkels’ , soms van buitenaf , soms innerlijk. Alle mensen hebben een extra sensor die ook gedachten/ gevoelens van anderen kan oppikken. De innerlijke gedachten kunnen gedachten zijn van angsten, het innerlijk kind wat zich onzeker voelt etc.

@ the ultimate truth: you find it within your heart

Over het jaar 2012 heeft bijna iedereen ter wereld wel iets ‘ vaags ‘  gehoord:  ” de wereld vergaat ‘ of zoiets . Het is de tijd om je innerlijke stem, de innerlijke wijsheid in jezelf te eren.

Over mijn blogs: ik schrijf ze vanuit mijn eigen perspectief, de inzichten die ik heb gekregen door lang te leren (en dat blijf ik doen), bewust te worden, de patronen te herkennen. Als het met je resoneert, dan voel je een bepaalde waarheid in jezelf , het gevoel dat zegt ‘ er is iets wat in deze woorden klopt’.

Ik zal nooit beweren dat ik DE waarheid in pacht heb. Door mijn ervaringen en lessen in mijn leven heb ik inzicht mogen krijgen in mezelf en de wereld om mij heen. Dit deel ik om mensen te assisteren in hun eigen bewustwordingsproces.  Deels door middel van deze blogs, anderzijds door workshops en consulten.

Eigen – Wijsheid ontstaat door kennis / intellect samen te brengen met ervaringen. Alleen als dat volledig geïntegreerd is ontstaat er innerlijke waarheid.

Ik kan en wens alleen te assisteren in de processen van anderen als mensen dit zelf willen. Dat is de eerste voorwaarde van bewustwording: bereid zijn om eerlijk naar jezelf te kijken, gevoelens te verwerken en verder te groeien.

Ik wens jullie allen een inzichtgevend en inspirerend 2012! Make the best of it!!

No Comments

Over zelfwaardering en zelfverantwoordelijkheid

In de kinderjaren is men afhankelijk van de ouders op alle gebieden. Ouders worden altijd (onbewust) gezien als voorbeeld: de ouders werken, zorgen voor eten, inkomsten en betalen voor de verschillende kostenposten. Daarnaast hebben kinderen ook emotionele ondersteuning en opvoeding nodig. De ouders dragen vaak hun eigen normen en waarden over op hun kinderen, onbewust ook de kwetsbaarheden en pijnplekken (die bijv. te maken hebben met vertrouwen en vervelende ervaringen).

Er zijn veel gezinnen waarbij de vader en de moeder beiden aanwezig zijn. In de ‘ standaard ‘ gezinnen waarbij zowel de moeder als de vader aanwezig is,  is het duidelijk zichtbaar welke rollen de ouders hebben. Toch zijn er tegenwoordig ook veel één oudergezinnen.

De mannelijke energie staat voor verantwoordelijkheid nemen, praktisch en oplossend, buitenwereld gericht, actieve energie, fysieke kracht ( ‘ ik doe’)

De vrouwelijke energie staat voor het ontvangende, gevoelens, intuïtie, verzorgende en innerlijke aspect ( ‘ ik voel’)

De kind energie staat voor zorgeloos, speels, innerlijk vrij voelen om zichzelf te zijn , bewegelijk, avontuurlijk, spontaan ( “ik ben volledig aanwezig in het hier en nu”).

Deze verschillende aspecten die zichtbaar zijn in gezinnen, zijn ook zichtbaar in elk individu. Elke ziel heeft deze aspecten in zich.

it is all about balance

Terug te komen op gezinssituaties: In de vorige blog zelfwaardering en de voorouders benoemde ik dat veel (voor) ouders nog niet in staat waren om zelfwaardering over te brengen en te leren aan hun kinderen.

In éénoudergezinnen dient de zorgende ouder zowel te werken buitenshuis, als voor de kinderen te zorgen.  Dat er op die manier een zware last op de schouders drukt van de ouder is dan meestal een logisch gevolg.

Er zijn situaties waarbij de kinderen een van de ouders nooit heeft leren kennen, als we gaan kijken naar adoptie en pleeggezinnen is dat juist een veel voorkomende situatie.

In deze blog wil ik het onderdeel benoemen die te maken heeft met één oudergezinnen:

Er zijn veel situaties waardoor ouders door ruzie uit elkaar gaan, de partner kan komen te overlijden etc. In dat geval kan het kind (ondanks de goede zorgen van de ouder die er nog wel is) de verbinding met de wortels van dat andere deel missen. Een deel van hem/ haarzelf wat net zo belangrijk is om te erkennen. Om een kind op aarde te zetten zijn er twee mensen nodig, dus ook het deel wat op dat moment niet in zijn/ haar leven ‘aanwezig’ is, heeft een plaats in de ontwikkeling van het kind.

Er zijn veel ouders die de neiging hebben om de andere ‘partij’ de schuld te geven van het ongeluk wat ‘hen is overkomen’. Dat onverwerkte gevoel is iets wat kinderen heel goed kunnen voelen. Ook al wordt dit vaak niet uitgesproken naar de kinderen toe.

Door de onvrede die voelbaar is, zijn kinderen vaak geneigd om een kant te kiezen. Vaak onbewust (bijv. gezin: vader en moeder gaan met ruzie uit elkaar, kinderen blijven bij moeder wonen, moeder houdt de kinderen bij de vader weg) . Als de kinderen wat ouder worden begint het proces van heel worden, volwassen worden.  Zowel de mannelijke als de vrouwelijke eigenschappen komen volledig tot bloei. Daarom is het ook niet zo vreemd dat kinderen in de pubertijd ‘ op zoek gaan naar zichzelf ‘.

Veel kinderen gaan in die periode vragen stellen, praten met vrienden / vriendinnen over hun situatie, vergelijken de situatie van anderen met zichzelf.

En dan komt er een moment dat de kindertijd voorbij is, en de jongvolwassene op zijn / haar eigen benen komt te staan. Vaak wordt er dan pas zichtbaar welke tekorten de persoon heeft opgelopen en waar het ego voor compensatie heeft gezorgd ( of niet;).

De Volwassen persoon is volledig verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen leven. De huur moet betaald worden (en andere lasten), eten op de plank is ook handig en om alles te bekostigen is er een baan nodig. Daarnaast is ieder persoon ook verantwoordelijk voor zijn/ haar innerlijk en emotionele gezondheidstoestand. Om het leven leuk te houden is de zorg voor het innerlijke kind ook noodzakelijk en belangrijk.

In de kindertijd zijn kinderen volledig afhankelijk van goedkeuring van de ouders.  Het is in de volwassen jaren dat men zelf verantwoordelijk is voor zichzelf en een goede toekomst.

2 Comments

Zelfwaardering en de voorouders

In de voorgaande blogs omschrijf ik in het kort het proces wat veel mensen meemaken in de kindertijd: namelijk de vorming van de identiteit. Wanneer er tekorten ontstaan probeert het ego dat tekort te compenseren door de overhand te nemen.

De eerste stap naar heel worden is herkennen wat de kwetsbare punten zijn. Daarna komt het erkennen: eerlijk kijken en verantwoordelijkheid nemen voor dit onbewuste patroon. Als men dat WIL ontstaat er vanzelf ruimte om die kwetsbare plek te accepteren. Pas na acceptatie van deze oude patronen en de wil om dit te veranderen ontstaat er ruimte voor verwerking.

Als de pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling of andere emoties daadwerkelijk zijn aangekeken en verwerkt, kan men het proces en dit oude patroon loslaten.

True beauty is shining from the inside to the outside:)
This will also happen with men!:) People are equal 2 each other:)

Zelfwaardering is iets wat veel mensen nooit hebben geleerd. Vroeger  (en nu nog steeds) wordt er gekeken wat voor opleiding men heeft gehad, hoeveel geld men verdient, in welke auto men rijdt, in wat voor huis iemand woont, wat voor gadgets iemand heeft etc.

Veel mensen leven met het idee dat ze pas ‘mens’ zijn met mooie, dure spullen, het nieuwste kapsel, het mooiste mobieltje, de bestbetaalde baan.

Zelfwaardering komt uit het hart. Als je gelukkig bent met jezelf, wie je bent, als je hebt geleerd van de lessen die je bent tegengekomen, als je persoonlijk gegroeid bent door de dingen die je hebt meegemaakt, als je zelfbewust in het leven staat, dan mag je jezelf best waarderen. Dat is iets wat veel ouders niet konden meegeven aan hun kinderen.

Als de kinderen volwassen zijn geworden, vinden ze het vaak moeilijk om dat tegen zichzelf te zeggen. Toch is dat de eerste stap voor innerlijke kracht: Jezelf erkennen en waarderen zoals je zelf bent, zonder dat je een ander nodig hebt die het tegen je zegt.

Toch staat er in het DNA , het stukje groepskarma, groepsgeweten ‘geschreven’.  De voorouders van wie we afstammen hebben bepaalde codes aan ons overgedragen. Vroeger hadden de mensen weinig vrijheid, was er nog geen internet of tv. Men voerde oorlogen tegen anders denkenden, stopten bijzondere mensen in het circus als kermisattractie enz. Het was vaak een gewoonte om als ‘kuddedieren’ te leven. Mensen die ‘out of the box’ dachten werden gevreesd, bestraft, verstoten etc.

Dit oeroude gedrag wat eigenlijk niets anders is dan beperkt denken en vaak ego gedrag, zit nog als restant energie in het DNA.

Het vraagt om reiniging. Veel mensen beseffen niet dat ze soms ook de energie meedragen van de gevolgen van de keuzes die de ouders/ voorouders in hun leven hebben gemaakt.

In de afgelopen 2 jaar ontmoette ik mensen die mij verder hebben geholpen in het begrijpen van dit onderdeel wat ook zeker belangrijk is in het leven. Het heeft mij veel wijsheid en inzichten gebracht en ik ben dankbaar voor de lessen die ik van hen mocht leren.

Blessed be:)          

5 Comments

To Honor the roots of the anchestors * Music * (blog will follow soon)

I love to share this song (i have translated the text because my spanish sucks:P) It resonates deeply inside of me, and when i have read the text, it makes the resonation complete. Inspiration for a new blog is coming up, i will write the blog in dutch!

Listen to the song:

Long live the Roots, enlightening my way with its light, and saves you load into a cross back
Long live the Roots, whose melody my soul full of peace, calm
Long live the Roots, which takes us on a nice bus, and teaches us to have a good attitude
Roots live the good vibe with all weapons defeat

In the heart are the keys and the secret track to the perfect world
In the heart are, your roots warrior fights and honest, transparent and real

With that good music vibe running through your veins sounds lights switch fuller action
And while the subject focuses time continues to progress unchecked
If the sky thunders by extreme conditions, keep
calm your light do not be afraid not feel sorry for fear chain
conviction and sentence you to be wandering

Turn the switch action and live with passion,
showing interest in knowing what your mission
and your spiritual and material work achieving your goal to become a ritual each person
and each giving what to give,
until this world to a level capable of ensuring comfort and love
protection, but without forgetting that there has to be connected
Overall victories are achieved …
and moving paths are forged …
these directions show the world …
an evolving world and very good vibration

Long live the Roots, enlightening my way with its light, and saves you load into a cross back
Long live the Roots, whose melody my soul full of peace, calm
Long live the Roots, which takes us on a nice bus, and teaches us to have a good attitude
Roots live the good vibe with all weapons defeat

Cruelty by people confused and mowed,
by a large fan base that sentence the way live your neighbors,
declaring war to the death between the poor and sifrinos,
shame on you fall into this game without conscience,
grouping them all in common,
others pointed to the place where he lives and falling in front envy divides us

They can not manipulate our minds,
happens, all the serious people are leaving their homes to defend their own individual estimates,
respecting the position of each, without preference to live with quality,
no difference for one humanity and therefore evil will dominate
and there are no boundaries in our national
No preference …. to live with quality
No difference …. for one humanity
And so …. evil will dominate and there are no boundaries in our national

Long live the Roots, enlightening my way with its light, and saves you load into a cross back
Long live the Roots, whose melody my soul full of peace, calm
Long live the Roots, which takes us on a nice bus, and teaches us to have a good attitude
Roots live the good vibe with all weapons defeat

No Comments

Over het onbewuste en zelfwaardering

De voorgaande blogs omschrijf ik  verschillende onderdelen die met bewustwording en bewustzijn te maken hebben. Wat het verschil is tussen ego en ziel, wat groepsgeweten en individueel geweten inhoudt en in de vorige blog omschreef ik groepsbewustzijn wat eeuwenoud is en in ons DNA is gegrift. (ok , ik heb het woord DNA niet gebruikt in de vorige blog, maar vond dit wel een leuke aanvulling;)

In het onbewuste gedeelte van ons ‘zijn’ worden veel situaties, gevoelens en patronen opgeslagen. Vanaf de kindertijd zijn wij eigenlijk een soort spons die informatie absorbeert. Dat kan fijn zijn (en nuttig om te weten wat de normen en waarden zijn van de tijd waarin we leven) maar ook minder fijn. Ook minder prettige emoties, herinneringen en negatieve gedachten over onszelf en anderen worden hierin opgeslagen.

Terug te komen op de vorige blog. Ik  schreef dat als er een tekort is ontstaan ergens in de ontwikkeling, dat het ego door prikkels van buitenaf probeert de innerlijke leegte op te vullen.

Het ego probeert waardering, goedkeuring te krijgen en is geneigd om de ziel te overschreeuwen. Dit kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. In het ergste geval probeert het ego andere personen te ‘gebruiken’ om zelf  de waardering te krijgen van ‘goed’. Voor het ego is immers een ander ‘minderwaardig’ / ‘niet goed’. Het ego zoekt een zondebok en dat zal altijd in de buitenwereld te vinden zijn.

Het ego probeert te verdoezelen dat er ergens in het onderbewustzijn een ‘tekort’  aanwezig is.  Het tekort wat bijvoorbeeld in de kinderjaren ontstaan is vraagt om compensatie.

We worden in de kinderjaren al ‘geprogrammeerd’ als een soort computer. De ouders, leraren, kinderen en school hebben een grote invloed op het vormen van de identiteit. Identiteit is prima, ieder mens is uniek en heeft een eigen doel/ missie hier op aarde. Het gevaar van teveel de aandacht richten op het vormen van de identiteit is dat men van zichzelf vervreemd.

In het onbewuste gedeelte van het bewustzijn liggen veel onbewuste gedragspatronen opgeslagen. Als het onbewuste onbewust blijft (die keuze mogen mensen voor zichzelf maken: vrije wil) kan dat voor problemen zorgen in het lichaam, maar ook maatschappelijk.

Als men bijvoorbeeld in de kindertijd ervaren heeft dat het kind ‘nooit wat goed deed’ , of ‘het kon altijd beter’, uit zich dat in perfectionistisch gedrag, nooit tevreden zijn met zichzelf, altijd beter willen en daardoor zichzelf niet volledig accepteren/ erkennen.

De persoon, met gevoel van minderwaardigheid, kan naast het ‘grote’ ego ook bijvoorbeeld problemen ervaren met overvloed ontvangen, cadeautjes van het universum waarderen, ook vertrouwen in zichzelf en anderen kan beschadigd zijn.

* de universele les van aantrekkingskracht is:  Wat jou eigen energieveld uitzendt, ontvang je terug *.

Er zijn verschillende methodes om bewust te worden van de onbewuste patronen. Er zijn genoeg methodes om deze oude patronen te transformeren. De sleutel is echter: ‘Als men dit zelf wil”.

Het is fijn om waardering te krijgen voor de dingen die men doet. Het is echter nooit de bedoeling om dingen te doen om waardering te krijgen. Dat zijn acties die de plank misslaan omdat vanuit die intentie het ego aan het werk is.

Love yourself the way you are, you are unique and beautiful. Erken je schoonheid!

Namaste en Blessed be!

deep fullfillment is inside yourself, let it shine!

7 Comments

Eenzaamheid, leegte of vervulling?

De onderwerpen die ik in voorgaande blogs heb benoemd gaan over het verschil tussen de ziel en het ego.

fullfillment

Het was vroeger normaal om te denken dat een man een vrouw nodig had om gelukkig te zijn, of andersom. De man ging naar het werk. De vrouw zorgde voor de kinderen, het huishouden en eten op tafel. Ook het groepsgeweten wat eeuwenlang in het bewustzijn gegrift stond.

Deze denkbeelden zijn door de jaren heen ‘verouderd’. Ook al worden mannen beter uitbetaald, mens wordt gezien als mens. Natuurlijk zijn er bepaalde groepsculturen/ werkculturen waarin het verschil wel duidelijk benadrukt wordt.

Zowel de mannelijke energie als de vrouwelijke energie is in elk individu aanwezig. Op zielniveau is de ziel onzijdig. Ik bedoel hiermee dat er geen onderscheidt wordt gemaakt. Ziel is ziel.

De ziel/ bezieling is verbonden met de bron van het leven. Iedere ziel heeft zijn / haar eigen individuele lessen geleerd, zijn/haar eigen pad te volgen.

Terug te komen op ‘een ander  nodig hebben’ om gelukkig te zijn :  Ieder mens heeft in zijn/ haar leven te maken met afscheid nemen van een ander. Dit kan een partner zijn, de wegen van vrienden die een andere kant op gaan, familiebanden die uit elkaar vallen door omstandigheden. Het zijn allemaal situaties die plaats kunnen vinden in het leven.

Het gevaar van dit soort situaties is dat er een bepaalde leegte ontstaat. Het gemis van iemand die er eerst was, die een stukje leek op te vullen van de persoon die dit gemis ervaart.

Vaak wordt het woord ‘ Leegte’ hiervoor gebruikt. In de kindertijd hebben kinderen veel liefde, aandacht en zorg nodig, ook de emotionele band met de ouders is belangrijk. Toch kennen veel mensen het gemis van een binding met (een van)  de ouders.

De leegte die in de kindertijd ontstaat, is de leegte die veel mensen in de loop van hun leven proberen op te vullen. Dit kan een oorzaak zijn van verslavingen, ego gedrag. Onbewust veel eisen van anderen in de omgeving om het gevoel te krijgen ‘geliefd’ te zijn.

Dit soort onbewust gedrag wat eigenlijk in de kindertijd is ontstaan, kan voor veel leed zorgen. Die leegte is iets wat verwerkt dient te worden, niemand is daar in het hier en nu verantwoordelijk voor dan de persoon zelf. Die leegte kan niet opgevuld worden door een verslaving, liefde eisen/ vragen van een ander.

Veel mensen herkennen echter dat onbewuste gedrag niet en creëren veel leed voor zichzelf. Het universum wil op die manier aangeven dat men naar binnen mag keren om onverwerkte emoties, pijn, verdriet, leegte te verwerken.

Deze leegte kan de uitingsvorm hebben van minderwaardige gevoelens, negatief in het leven staan, zelfs manipulatief met anderen omgaan om ‘gelijk’ te krijgen. Allemaal gedrag wat het ego voedt.

Eenzaamheid wordt vaak gecreëerd zodat men in hun eigen kern kan komen. Het is daarbij de bedoeling om bewust te worden van jezelf. Geen gedachten over anderen, boosheid naar anderen toe. Dat zijn allemaal onderdelen van het ‘ego’ , die juist emoties zoals pijn en verdriet wil vermijden (en daar het liefst een zondebok voor nodig heeft).

Leegte of vervulling is dus de uitkomst van de keuze die je zelf maakt in het leven. Ieder mens ervaart wel eens alleen zijn, of dit een lijdensweg wordt, of een stuk versterking van je eigen zijn, that’s up to you!
Blessed be!

life is how we approach it
1 Comment

In de stilte van de eenzaamheid..

In de voorgaande blogs heb ik uitgelegd wat het verschil is tussen wie we denken dat we zijn (ego) en de zielskern. Ook heb ik beschreven over hoe het ego in moeilijke momenten (vaak de emotionele momenten) probeert om deze emoties/ gevoelens te ontwijken.

De ziel gebruikt het lichaam als voertuig. De emoties die fijn kunnen zijn, maar ook minder fijn, worden bijvoorbeeld geuit door een glimlach, tranen en/ of een goed gesprek .  Op die manier worden de emoties ontladen en de ziel ‘schoongemaakt’.

Hoe kan het dan dat het voor zoveel mensen gebruikelijk is om hun emoties te onderdrukken?

Deels door het bewustzijn wat al eeuwen ‘ingebakken’ zit in de mensheid, oude gedachtenpatronen die als erfenis worden overgenomen van (voor) ouders op kinderen.  Dit wordt door Bert Hellinger (de grondlegger van familie opstellingen) groepsgeweten genoemd. Het is eeuwen lang nodig geweest om te overleven, er was geen tijd voor om gevoel en emoties toe te laten. (Ik noem het in deze blog Familie karma / groeps Karma)

Het resultaat is dat er ook in het hier en nu nog steeds veel mensen zijn die gewend zijn om gesprekken te voeren over koetjes en kalfjes, zelfs in gezinnen. Vaak worden moeilijke onderwerpen vermeden. En dat zijn de momenten waarop het ego, angst en sombere/ vervelende gedachten de overhand kunnen krijgen. Als die ingrediënten worden vermengd met een snufje ‘ Geen open Communicatie ” is het feest compleet.

Het resultaat is dan vaak  ‘apartheid, gescheidenheid, onbegrip, afstand” of te wel : Ego energie.

Een bijkomend nadeel van zo een situatie is dat het hele energie systeem geblokkeerd kan raken, waardoor men het risico loopt om in verschillende levensgebieden vast te lopen.  Bijvoorbeeld genieten van seksualiteit, intimiteit, open communicatie en verbindingen aangaan, vertrouwen hebben in zichzelf en anderen.

Veel oude pijn wordt onbewust overgedragen, soms kan dit zo lang in de familie zitten, dat kinderen bijvoorbeeld de last van de ‘over overgroot opa’  met zich meedragen, zich vaak diep ongelukkig voelen zonder dat er enig ‘trauma’ in hun eigen leven is geweest.

Het is dan de taak van de klein kinderen om deze energie te transformeren. Karma (dat is de wet van oorzaak en gevolg) kan dus individueel zijn (de gevolgen van de keuzes die je zelf als persoon/ ziel maakt) maar dus ook gerelateerd zijn aan familie Karma.

Lichtwerkers en Nieuwetijdskinderen zijn vaak de mensen die de oude Karma energie van zichzelf en / of families mogen transformeren. Heel maken.

Het zijn gevoelige mensen die leven vanuit intuïtie, daardoor veel gevoelens van anderen overnemen zonder dat ze het zelf door hebben. Als deze gevoelige mensen wakker worden, bewust worden, wordt hun zielenergie sterker en vindt de vervulling plaats.

Dat is dat ze hun licht uitstralen naar anderen die dit nodig hebben, dat ze de stappen zetten die de (voor) ouders niet konden / durfden te doen.

Het zijn vaak mensen die eerst zichzelf ten koste van zichzelf wilden aanpassen om ‘erbij te horen’. Daardoor maakten ze hun energie juist kleiner en werden ze vervuild door ego energie.

Ieder mens is uniek en heeft zijn / haar eigen kwaliteiten. Door tijd te nemen om naar binnen te gaan, confrontaties aan te gaan met gevoelens, keuzes te maken en eerlijk te zijn naar zichzelf groeien mensen sneller. Door onuitgesproken emoties uit te spreken wordt men weer lichter, kan men weer loslaten, weer vrijer voelen.

Is dat niet wat we allemaal willen? Innerlijk vrij zijn? Jezelf zijn?

Just be it,

Blessed be!

All Wisdom Is Inside ourselves : Guru Om

Reageren, vragen of andere reacties? dat mag altijd, vul de gegevens in en ik reageer zo spoedig mogelijk:)

5 Comments

Bewustzijn, Bewustzijnsverruiming en middelengebruik, gaat dat samen?

In de voorgaande blogs ” Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies” en “Wat is dat, de ziel? ” heb ik uitgelegd hoe zuiver, vrij en puur de essentie van de ziel is.

Ook leg ik in deze blogs uit dat het in de maatschappij door de eeuwen heen normaal is geworden om aangepast gedrag te vertonen, jezelf een rol aan te meten.

Opgelegde wetten, regels, normen en waarden, zowel privé als in de buitenwereld.  Daardoor wordt het ‘ego’  (degene wie we denken dat we zijn/ wat ons aangeleerd is) goed gevormd. Een voorbeeld hiervan is dat ‘ echte mannen en vrouwen’ hun emoties niet tonen, omdat dat een teken van zwakte zou zijn.

Het ego wat eigenlijk alleen maar als doel heeft om ‘het zelf’ te beschermen tegen gevaar, is op die manier de controleur en heeft dan teveel de overhand genomen.  Op die manier wordt de ziel gevangen genomen in het ‘gecontroleerde’ lichaam en denkpatronen, ook angst en illusies zijn daar een onderdeel van.

Het resultaat: onderdrukte emoties, gedachtevormen die in een later stadium zelfs voor chronische ziekten kunnen zorgen. Het lichaam is immers het voertuig voor de ziel.

De aangeleerde patronen, gedachten en opgelegde normen en waarden noemen we ook wel ‘conditioneringen”.

Natuurlijk is het nuttig om conditioneringen aan te leren, maar wat ik heb gezien is dat mensen teveel blijven hangen in de rollen, daardoor hun ‘echte zijn’ laten ondersneeuwen.  Een signaal kan zijn dat stress, hoofdpijn en andere vormen van spanning in het fysieke lichaam ontstaan. Men krijgt dan ook het gevoel ‘ niet te weten wie men is ‘ en heeft dan tijd nodig om ‘ op zoek te gaan naar zichzelf ‘.

Het verlangen naar bewustzijnsverruiming kan voor een ieder op een eigen manier tot uitdrukking komen. Wat vaak de overeenkomsten zijn: er zijn prikkels van buitenaf nodig om dit te ervaren. De ene persoon trekt de wijde wereld in om inspiratie op te doen. De ander gaat een spirituele workshop doen, nieuwe mensen ontmoeten, verhuizen naar een andere plaats, etc, etc.

De ander drinkt een wijntje, rookt een jointje of neemt een ander middel om te kunnen ontspannen.

Middelen worden ook wel ‘ bewustzijnsverruimende middelen’ genoemd. In mijn jongere jaren had ik ook een experimentele fase waarin ik kennis heb gemaakt met een aantal van deze middelen. Wat ik weet is dat er in veel oude beschavingen bewustzijnsverruimende middelen werden gebruikt als onderdeel van een heilig ritueel om in een andere staat van bewustzijn te komen. Te denken aan bijvoorbeeld de Ayahuasca theerituelen die door Shamanen in Zuid Amerika als een heilig ritueel werden gebruikt.

Ook zijn er bijvoorbeeld Sadhu’s (heilige mannen)  in India die marihuana / opium of andere vormen van bewustzijnsverruimende middelen roken om te kunnen ‘zien’, vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken.

Gezellig,  ontspannen, gevoelens van pijn en verdriet opzij zetten, ‘een nachtmutsje om goed te kunnen slapen’, veel mensen kennen deze termen en gedachten wel bij het gebruik van een middel.

Het gevaar is echter dat men het gevoel krijgt dat men ‘dat middel’ nodig heeft om ‘zichzelf’ te kunnen zijn. Als dat gebeurt heeft men zichzelf op die manier…Juist: geconditioneerd.  “Stappen en uitgaan is alleen gezellig als ik een biertje kan drinken” , bijvoorbeeld:).

Mensen kunnen aan verschillende dingen verslaafd raken :roken, drinken, blowen, maar ook aandacht, internetten, seks, alles wat een vorm van ‘plezierige’ emoties/gevoelens geeft. Het nadeel is dat men onbewust vluchtgedrag vertoont door hun energie uit te geven aan dit soort dingen. Daardoor wordt het ego weer meer gevoed en gaat men verder van zichzelf afstaan.

Alles is energie, energie kan men maar 1 keer uitgeven. Als al die aandacht en energie uitgaat naar een verslaving of bewustzijnsverruiming, bestaat het gevaar dat alle andere onderdelen in het leven verwaarloost worden. Resultaat: er ontstaat disbalans.

Het is dus de kunst van het leven om verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die men doet en tot zich neemt. Genieten mag altijd, drank , tabak en koffie zijn geaccepteerde middelen die overal gewoon in de supermarkt verkrijgbaar zijn.  Het is echter belangrijk om bewust te blijven en keuzes te maken die ook ten goede komen van andere onderdelen in dit leven.

De eerste stappen in gelukkig zijn hebben te maken met de les:  ” Pas als de onverwerkte emoties/ blokkades de kans hebben gehad om te aangekeken te worden,geheeld te worden, pas dan zal er ruimte zijn om echt geluk te ervaren “.

Blessed be!

just be yourself@purity!
3 Comments

Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies

In mijn vorige blog noemde ik dat we als mens op jonge leeftijd de normen en waarden leren van de omgeving en de maatschappij. Zo wordt het ego gevormd: hoe we denken dat we zijn, wat we onbewust hebben geleerd en meegekregen van onze (voor)ouders en leraren, hoe we onszelf zien.

Er wordt in de maatschappij ook verwacht dat je een bepaalde identiteit neerzet, ‘wie je bent’. Ik noem een voorbeeld. Toen ik de verpleegkunde opleiding deed, kregen we op school een kwadrantenspel. Er werd gevraagd wat voor ‘rollen’ je als mens hebt. Ik gaf het antwoord: ik ben een leerling in het leven, ik zie mezelf niet in rollen. Het bleek dat ik iets anders had moeten zeggen, maar toch voelt het al een tijd voor me op deze manier.

Terug te komen op de rollen.  Blijkbaar is het dus normaal om jezelf een rol aan te meten, bijvoorbeeld, van kind, ouder, verpleegkundige,partner etc etc.Aan die rollen zijn bepaalde verantwoordelijkheden verbonden, gedragingen en andere ongeschreven regels. Als we vanuit rollen denken, is iemand die een andere rol heeft ‘die ander’. Mijns inziens is dat de wortel van het ego.

Als die ‘ander’ namelijk anders is dan onszelf is het verschil duidelijker dan de overeenkomsten die we met zijn allen hebben: een kloppend hart, stromend bloed door de aderen en een ziel. We moeten allemaal naar de wc, slapen, eten en drinken.

Hoe meer mensen vanuit rollen denken, hoe minder men open lijkt te staan voor het gemeenschappelijke en de ander.Als mensen wakker worden uit de ‘slaap’ (lees: onbewust leven is eigenlijk niets anders dan: eten, werken, slapen en op de automatische piloot leven), beginnen ze

duidelijker te zien dat de wereld er anders uit ziet dan hoe het eerst leek. Men kan op verschillende manieren bewust worden. Soms heeft dit te maken met onverwachte situaties ,  soms is het een spontane ontwaking, anderen zijn op zoek naar zichzelf en beginnen een innerlijke zoektocht.

Op welke manier dit ook ontstaat, feit is dat de mensen die ontwaakt zijn, op een andere manier naar het leven kijken dan de mensen die nog vanuit hun ego in ‘automatisme’ leven.

In Shamballa termen noemen we dit de derde dimensie : ego gericht en de vijfde dimensie: breder perspectief; bewust zijn.

Elk mens op aarde heeft de keuze om te ontwaken of hun leven te blijven leven zoals ze dit zelf willen zien.

Wat mijn eigen ervaring is en wat ik ook om me heen zie: Vaak, vlak voordat men wakker wordt, werken oude relaties, vriendschappen niet meer, werksituaties veranderen en er is bij de mensen het gevoel aanwezig ‘er moet nu iets veranderen, want het leven zoals het nu is, bevalt me niet meer” . Dit is een vruchtbare ondergrond voor persoonlijke groei!

The sky is the limit, er zijn mogelijkheden als dit besef er is. Toch worden mensen die meer vanuit ego leven ‘bang’, bang om hun rol te verliezen, angst voor het onbekende. Angst om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en openheid te geven. Angst om status te verliezen (ja echt waar, blijkbaar is status heel belangrijk:).

Dat zijn allemaal gedachten die het ego groter laten worden, immers: het ego wil alles beschermen tegen ‘dat andere’.

Het resultaat is per individu verschillend, maar ik heb gezien dat men geneigd is om liever een stapje terug te doen en een zijpad in te slaan, dan helemaal het pad volgen die het beste met hunzelf resoneert.

Dit betekent soms dat ego gerichte personen extra ervaringen nodig hebben om hun les te leren. Resultaat: ze nemen afstand van hen die vanuit zuiverheid spiegelen, vaak op een vervelende manier want ego zegt: ‘ik ben goed en die ander is slecht’ .

Toch is het zo: men kan alleen maar in de ander zien wat men zelf heeft geleerd. Als men meer over zichzelf weet, kan men een ander beter invoelen en inschatten. “ik ben jij en jij bent ik’ , dit is een uitdrukking die laat zien dat we allemaal mensen zijn, ieder mens worstelt af en toe met zijn/haar emoties. Allemaal komen we onze uitdagingen tegen.

Is de kracht van het ego sterk? Het ego is gebaseerd op angst en denkbeelden die niet altijd hoeven te kloppen. Het kan een tijd overheersend aanwezig zijn, maar het zal altijd het Ego zijn dat verliest.

De personen die een zuivere spiegel zijn voor de ander, worden in dit soort situaties opzij geschoven. Toch zal het altijd zo zijn: Als de les geleerd is, weet men de weg wel weer te vinden naar zuiverheid, waarheid en zal men de woorden herinneren die eerst niet gehoord wilden worden.

Blessed be!

1 Comment

Wat is dat, de ziel?

We zijn via onze moeders geboren en op de aarde neergezet als wezentjes van vlees en bloed.

Door het ‘vleselijke’ samenkomen van vader en moeder, man en vrouw ontstaat er een vruchtbaar leven wat vaak na 9 maanden ter wereld komt.

Deze biologische verklaring, zo wordt het ons op school geleerd. Er wordt geleerd dat we door een biologische verbinding op aarde komen.

Dit is iets wat er vanuit de wetenschap erg lang bekend is.

Hierdoor zijn mensen door de eeuwen heen vergeten dat er een INDALING van de Ziel plaatsvindt , in het wezentje wat er geboren wordt.

Het is dus de Ziel die een lijf in bruikleen heeft gekregen om het leven te ervaren als mens.

In de kindertijd krijgen we vaak op school, via ouders en via andere omgevingsfactoren te horen hoe wij dienen te leven, waar we ons aan moeten houden, welke regels er zijn in de omgeving waarin we leven.  Later breidt dit zich uit naar het landelijke en de wereldwijde systemen.

Er wordt op die manier in ons onderbewustzijn ‘geleerd’, dat alles wat we nodig hebben, buiten onszelf ligt en dat we ons aan dienen te passen aan de omgevingsfactoren.

Al die tijd is en blijft de ziel aanwezig, het is vaak een ondergesneeuwd kindje.  Heel jammer om dit bij zoveel mensen te zien. Hun volledige potentie en kracht zijn ondergesneeuwd. Men is in de loop der eeuwen vergeten om hun ziel te voeden.

Voor een aantal mensen klinkt dit een beetje zweverig. De ziel voeden betekent niet dat je naar de kerk hoeft te gaan om te bidden tot een god.

Het betekent: je passie voeden, jezelf erkennen en naar jezelf kijken, gewoon zoals je bent. Jezelf durven waarderen als persoon.

In de buitenwereld, in gezinnen, in werksituaties, is het heel normaal om jezelf een ‘rol’ aan te meten: jezelf in een hokje te duwen met de verwachtingen die een ander over je heeft.

Hoeveel mensen zijn gewend om ‘gepaste’ antwoorden te geven, om een ander te pleasen zodat ze dan ‘lief’ gevonden worden?

Ben je dan nog wel eerlijk naar jezelf, naar je eigen ziel? Of leef je dan het leven hoe iemand anders dat wil?

Het woord egoïstisch heeft een nasmaak, ik heb weinig mensen gehoord die dit woord op een manier gebruiken die ten goede komt van zichzelf of een ander.

Wat is dat? Egoïstisch?

In het woordenboek vind ik een definitie: ‘alleen maar aan jezelf denken’.

Ik zie het persoonlijk op deze manier: een egoïstisch persoon heeft alleen maar belang in zichzelf waarbij het ten koste gaat van iets/ iemand anders.

Waarom ik dit zijspoor neem is het volgende.  Vanuit de maatschappij wordt er al gauw beoordeeld of iemand in een bepaald systeem past, volgens bepaalde normen en waarden leeft, of iemand altijd gehoorzaamt.

Aandacht voor de ziel, voor de unieke essentie wie je ECHT bent, ontstaat door de tijd te nemen om jezelf ook echt te leren kennen, je gevoelens, je emoties, je gedachten, je passies.  Dat het voor een ander overkomt dat je dan egoïstisch bent, zegt dan meer over de ander dan over jezelf.

Het reflecteert aan die ander, wat die persoon vergeten is om te doen. Een beetje ‘ me’  time is goed om in balans te komen met de essentie wie je bent.

Sommige mensen mediteren graag, anderen kunnen in een soort meditatie komen door in de tuin te werken, muziek te luisteren etc.

Geef jezelf de aandacht om verder te groeien en jezelf te ontwikkelen. Dat is hetgeen wat uitstraalt naar buiten. Mensen die dit nog moeten ontwikkelen zijn soms bang voor zichzelf , daardoor ook bang voor anderen die deze krachtige energie al uitstralen.

Welke keuze je zelf maakt: Have a blessed period!! It is time to nurture your soul and grow!

Namaste:)

3 Comments

W. Scott-Elliott – Legenden over Atlantis en Lemurië

Toen ik in 2009 op de Paraview beurs stond, ontmoette ik daar een goudsmit. Ik stond daar op de beurs om Shamballa mdh workshops te promoten en mijn bedrijf neer te zetten. Deze goudsmit maakt handgemaakte sieraden, ook spirituele symbolen (zoals het ankh en atlantisringen).

Ik zag de Atlantisring en vroeg daar een aantal dingen over.  Op die manier kwamen we met elkaar in gesprek over Atlantis. Hij adviseerde mij om dit boek eens te lezen. In dit boek staan een aantal tijdslijnen die erg overzichtelijk zijn. Lemurië was een van de eerste beschavingen, nog voordat de Atlantis periode begon.

De eerste vormen van ‘beschaving’ worden uitgelegd, evenals het verval. Hoe spirituele kennis en een ‘hogere’ bewustzijns beschaving veranderde in de wereld zoals we die nu kennen: De wortels liggen (volgens de schrijver)ongeveer een miljoen jaar geleden tot 800.000 jaar geleden.  Ik vond het erg boeiend om te lezen welke rassen er toen waren en hoe ze leefden.

De schrijver is in 1930 overleden.  meer informate over hem is te vinden op Engelse Wikipedia .

Omschrijving bol.com:

In dit boek komen de bewoners van Atlantis en Lemurië tot leven, hun hoop en hun vrees, wat ze tot stand hebben gebracht en wat ze verkeerd hebben gedaan. De verlorengegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging, hun ontwikkeling, hun flora en fauna, de mensen die er leefden, hun gebruiken, wetenschap, onderwijs en godsdienst en hun contact met vergevorderde leraren. De informatie is afkomstig uit de geschriften van Plato, uit de esoterische traditie zoals die is voortgezet in H.P. Blavatsky’s De Geheime Leer en van helderziende waarnemingen gedaan door C.W. Leadbeater, een vooraanstaand theosoof. Zo is een nieuwe weergave totstandgekomen van een tijdloze mythe.
W. SCOTT-ELLIOT was een van de klassieke auteurs van de theosofische traditie. Hij was eind negentiende eeuw een van de eerste leden van de Blavatsky Loge in Londen en werd in zijn tijd geroemd vanwezige zijn literaire prestaties op het terrein van de esoterie.

Save

No Comments

Eckhart Tolle – Een Nieuwe Aarde

Dit was voor mij een heel fijn boek. Door het te lezen van begin tot einde vindt er innerlijk een grote transformatie plaats.

In dit boek is er duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen is tussen het Ego ‘wie we denken dat we zijn’ en de pure essentie die we zijn.

Stap voor stap worden verschillende onderwerpen uitgediept. Ik vind het echt een aanrader  en dat doe ik ook zeker in de workshops die ik faciliteer!

Heb je dit boek ook gelezen? je bent welkom om je mening te delen!!

Beschrijving van het boek (bron : bol.com)

Beschrijving

Op basis van de inzichten uit zijn spraakmakende wereldbestseller De kracht van het Nu geeft Eckhart Tolle in Een nieuwe aarde de blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we werkelijk geluk zullen kennen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat Een nieuwe aarde in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt.

Eckhart Tolles spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld

No Comments

Deepak Chopra – Synchronisch Leven

Ieder mens ervaart wel eens het begrip ‘toeval’ . Sommige toevalligheden hebben niets te maken met  een ‘gelukkige samenloop van omstandigheden’ (of de tegenpool daarvan) maar heeft te maken met meerdere energiestromingen die in de oceaan van bewustzijn de vorm krijgt!

Deepak Chopra schrijft in dit boek vanuit wetenschappelijk oogpunt en legt dit uitgebreid uit. Wat ik zelf wel jammer vind aan dit boek is dat er af en toe in moeilijke woorden wordt geschreven. Toch is de essentie van het boek helder en duidelijk:

‘de onbegrensde kracht van het zinvolle toeval’

Heb je dit boek ook gelezen en er een mening over? Laat weten wat jij ervan vindt!:)

No Comments

Het Levensboek = De Akasha Kronieken

In mijn vorige blog, sprak ik al even over de ziel
Bij een geboorte daalt de ziel in het lichaam waarin het leven hier op aarde wordt geleefd
Door een lichaam of fysieke vorm kan de ziel, of het soort bewustzijn van
bijvoorbeeld een plant het leven ervaren op aarde.

Dieren, planten en andere organismen leven voornamelijk vanuit hun
natuurlijke ‘zijn’ , vanuit intuitie, gevoel.

De mens heeft een paar hersenen meegekregen waardoor een heleboel
verschillende signalen tegelijkertijd gestuurd en geregeld worden.
Naast de hersenen die eigenlijk de aansturing van het lichaam zijn,
heeft de mens ook de verbinding boven het hoofd met de individuele zielskern: de ‘IK BEN’

In sommige teksten wordt het ook ‘hogere zelf’ genoemd.

Vanuit zielsnivo zijn er al een aantal dingen (voor de geboorte) vastgelegd. de Ziel staat in verbinding met een soort harde schijf.

Deze harde schijf (vroeger werd het in verband gebracht met een boek, maar dat is ouderwets tegenwoordig:p ) bevat alle gedachten, gevoelens, ervaringen, geleerde lessen, of nog te leren lessen. Men noemt dat ook ‘het collectieve onderbewuste’.

Door de dingen die men doet, zegt en voelt, wordt deze persoonlijke harde schijf aangepast, herschreven etc.

Hoe bewuster men leeft, oude patronen verandert, hoe meer de kwaliteit van het leven verbetert. Zowel voor degene die dit doet, als de omgeving.

De afgelopen maanden mocht ik ervaren hoe ik verbinding kon leggen met mijn Akasha Kronieken. Ik merkte een diepgaande heling in verschillende lagen.

 

* nog een link met info: http://mysticaminerva.web-log.nl/mystica_minerva_weblog/2009/03/de-akasha-kroni.html

Save

Save

No Comments

* Als het beestje maar een naam heeft ?*

26 jun, 19:59

Vroeger, toen de mens nog alleen maar uit zijn ziel bestond, hadden we geen lichamen om contact met elkaar te hebben.
Energetisch maakten we verbinding door middel van gedachten. Iets wat tegenwoordig als ‘bijzonder’ wordt bestempeld, is 1 van de geboorterechten die we allemaal hebben.

En toen kwam de mens op aarde, met een lichaam om te kunnen werken, te kunnen ervaren hoe het is om te leven. Een kloppend hart, bloed stromend door de aderen, sterfelijk.

Alles bestaat uit energie. Woorden die uitgesproken worden, of zelfs gedacht, geven een bepaalde verandering in de buitenwereld.

Als een kind geboren wordt, (of men neemt een huisdier:p ) wordt er altijd nagedacht (soms gediscussieerd) over een naam. In de registratie moet een geborene (of ander lid van de familie) toch een naam krijgen.

Net als woorden hebben ook namen verschillende betekenissen en energie wat ze met zich meedragen. Is een ieder zich daar wel van bewust? Niet iedereen weet wat de naam die ze dragen inhoudt. Toch heeft het wel degelijk invloed op je energie.

Ik neem mezelf als voorbeeld:

Ik ben gezegend met twee Goden namen:

Sattva : mijn eerste naam is gekoppeld aan de godin van wijsheid,kunst,literatuur. Sattva is de energie die eraan gekoppeld is.

Chandra : Maangod * de maan staat veelal voor emoties en de vrouwelijke energie (in het Westen)

manohar

English Meaning of Roman Hindi word manohar –
grateful
interesting
lovely
picturesque
pleasant

Allemaal mooie betekenissen die ik wel degelijk in mijn leven terug kan vinden.

Het diepe voelen, graag willen leren, over gevoelens,mensen, gedrag, liefde, leven etc.

En aan de andere kant: beseffen dat die diepte voor mensen ‘te diep’ kan zijn.

De laatste jaren merk ik wel meer veranderingen in het innerlijk van mezelf, maar ook van mijn omgeving. Men groeit meer naar zichzelf toe.

Men begint nu open te staan voor de echte natuurlijke kern, het Eenheidsbewustzijn. Er is geen goed of slecht, er zijn geen vooroordelen.

Maar om het onderwerp luchtig te houden: wat voor betekenis heeft jou naam en herken je die energie in je leven?

Ik ben benieuwd!(a)

Namaste,

Chandra

No Comments

5 Mei bevrijdingsdag!

22 apr, 16:06

Op 5 mei ben ik weer aanwezig op het plein van de Innerlijke Vrede, in samenwerking met Hetfestival.nu. http://www.hetfestival.nu/programma/programma.html

Wil je een gratis * of voor een kleine vergoeding. een healing ontvangen, massage enz bij mijn collega’s, of gewoon eens kijken, dan ben je van harte welkom in Groningen in het Stadspark!

Voor mij betekent vrijheid delen met elkaar, vanuit onvoorwaardelijke liefde naar een ander mens kijken. De ander laten zijn wie hij/zij wil zijn, zonder vooroordelen!

Dit is iets wat we ons ten alle tijden mogen herinneren en uitdragen, tenminste, zo zie ik het. Uiterlijke vrijheid begint met innerlijke vrijheid in onszelf. Als we ons vrij voelen van binnen en een ander laten zijn zoals diegene is, wat zou dan nog een reden zijn om oorlog of ruzie te maken?

Laten we ons innerlijk licht schijnen op allen..vergeving schenken aan de daders die de vrijheid hebben willen ontnemen (*vergeven doen we nl voor onszelf), eer aan allen die voor de vrijheid van henzelf en anderen hun eigen leven hebben gewaagd.

Liefde, onvoorwaardelijk! Blessed be:heartbounce:

bevrijdingsdag 2010:

Bevrijdingsdag 2010 Groningen Plein Innerlijke Vrede

Note achteraf: Het was een supermooie dag!! Fijne mensen,lekker weer, ik heb genoten!:)

No Comments

Processen

16 feb, 18:52

Het universum bestaat uit veel planeten, energie en activiteit
De mens is een onderdeel van het universum
Alles bestaat uit energie

In mezelf en om me heen zie ik dat mensen ook in grote veranderingsprocessen zitten:

Deels te maken met oude patronen, hoe we vroeger waren
hoe we nu zijn, wie we willen zijn

Oude patronen en gevoelens uit de kindertijd kunnen omhoog komen
oude gevoelens die gebaseerd zijn op het denken toen
gedachten creeren onze werkelijkheid
angstgedachten zorgden ervoor dat we ons apart zagen van de buitenwereld

Alles is eenheid, er bestaat geen licht of donker, goed of slecht
alles is een geheel, we zijn die we zijn.

Soms komen oude emoties naar boven, ze vragen om aandacht
ze kunnen het gevoel geven dat we erin ‘zwemmen’
Het is een onderdeel van afscheid nemen van oude stukken van onszelf
zodat we vollop in onze eigen kracht kunnen gaan staan.

Soms kan je lichamelijke klachten krijgen, extreme vermoeidheid voelen,
depressieve gevoelens hebben, oude stukken.

Weet dat dit een onderdeel is wat erbij hoort, het lichaam mag zich aanpassen aan de nieuwe JIJ.

Als we dit beseffen is het makkelijker om deze periode te doorstaan
en te accepteren wat er met ons gebeurt.

Geen angst, het is niet meer nodig om bang te zijn. De tijd van onderdrukking,ontkracht en slachtoffer zijn is voorbij.

Heel veel succes in de groei waarin je zit, ieder op zijn/haar eigen manier!

Take care:heartbounce:

 

No Comments

“All we need is Love” (liefdesrelaties)

19 mei 2010, 21:32

Een onderwerp wat altijd mijn interesse heeft gehad is “Liefde”
Er worden zoveel liedjes geschreven over de liefde, films gemaakt etc.
Voor velen is het leven opgebouwd uit Liefde,
Is het niet zo dat Liefde juist Leven is?
Liefde is voelbaar, maar de wetenschap kan er geen onderzoek op loslaten.

Ieder mens voelt en ervaart op zijn/haar eigen manier wat liefde voor hem/haar betekent.
Als ik naar mezelf ga kijken: Ik dacht altijd dat liefde in de buitenwereld te vinden was
Net zoals een leuke job, ‘zoek en gij zult vinden’
Nu, op dit moment, kan ik zeggen dat ik in die periode met die gedachten
alleen maar bezig was om verder van mezelf af te gaan staan.

Ik heb altijd het denkbeeld gehad dat het goed is om onbaatzuchtig
Een ander lief te hebben, te omarmen, te verzorgen.
“Die ander” zou mij dan liefde geven, want dat is wat ik in films zag, of in boeken las
Toen besefte ik nog niet dat Liefde begint met Liefde voor JeZelf
Ik ontmoette mensen die mij juist Geen liefde gaven, ten koste van mezelf

Ik nam het ze eerst kwalijk, snapte niet hoe het bestond dat zulke mensen bestaan
Later viel het kwartje pas: Deze mensen waren spiegels voor mij, lessen.
Lessen die ze mij leerden om : voor mezelf op te komen, mijn grenzen aan te geven
Leren te communiceren en afstand te nemen. Ook dat zijn onderdelen van Liefde,
Maar dan liefde voor mezelf.

Nu ben ik een aantal jaren vrijgezel, en eerst viel het me zwaar.
Na een serieuze relatie had ik eerst geen zin meer om te moeten ‘zoeken’ naar liefde
Ik heb, samen met een aantal dierbaren, hard gewerkt aan mezelf.
Ik ben lief voor mezelf geworden, heb veel dingen voor mezelf gedaan, mijn eigen ontwikkeling, veel mensen ontmoet die bij me passen, waarbij het klikt.
Veel gesproken, gelezen, geleerd en nagedacht over de liefde en mezelf.

Mijn conclusie is: als de wonden zijn geheeld, als er zelfacceptatie is,
Als bewustwording heeft plaatsgevonden en er zelfliefde is,
Dan zal vanzelf het moment wel komen dat de Liefde voor en met een ander er OOK is
Zoals Phil Collins zong: “ You can’t hurry love, no you just have to wait”
De wachttijd kunnen we gebruiken om onszelf beter te leren kennen,
En aan onszelf te werken. Het zorgt ervoor dat ons energieveld verandert,
Die verandering in ons energieveld zorgt ervoor dat wij personen aantrekken die bij ons horen en bij ons passen

En ik ben ervan overtuigd: Als de tijd er rijp voor is, zal ook ik samen zijn:engagement:

Blessed be!:heartbounce: Love yourself first and the rest will follow:heartbounce:

Save

No Comments

Verlangen naar..? of houden van..?

8 dec 2009, 12:35

Mijn vorige blog ging over de woorden ‘i love you’ / ‘ik hou van jou’ (koetji koetji, hubba hubba)
Toen ik die blog aan het schrijven was ontdekte ik dat dit onderwerp groots is.
In deze blog wil ik het stuk uitdiepen wat gaat over verlangen naar.. of houden van..

Veel mensen groeien op met het beeld dat men pas gelukkig kan zijn
als ze veel bereiken in het leven, een groot huis en/of een dure auto hebben.
Onbewust zorgen deze denkbeelden vaak voor minderwaardige gevoelens
en de gedachten dat iets of iemand anders voor ‘ het geluk ‘ kan zorgen.

‘ Het geluk ‘ is voor ieder mens anders

De ene persoon verlangt naar rijkdom, de andere naar liefde,
weer een ander verlangt naar een goede gezondheid
Hier speelt verlangen een hoofdrol, wat doet de onbewuste mens?
Juist ja: op zoek gaan in de buitenwereld, een rijke (en ) of liefdevolle dame
of vent aan de haak slaan,etc.
Dit alles, zonder na te gaan wat men ZELF kan doen om zich gelukkig te voelen.

Het is een vorm van voorwaardelijke ‘liefde’
‘als ik dit voor jou doe, krijg jij dat voor mij’ Juist, voor mij!
De leegte van het verlangen dient opgevuld te worden
men gaat ervan uit dat dit door de buitenwereld aangevuld kan worden

Is dit daadwerkelijk ‘houden van’? Is dit liefde?

Houden van is een zuivere energie wat te maken heeft met delen
Delen van de energie, het geeft juist energie
Gebaseerd op pure, eerlijke gevoelens
Respect voor elkaar, er zijn voor die ander
De ander zien, voelen en ervaren als waardevol persoon
Pure erkenning van die ander zoals hij/ zij is
Losgekoppeld van ‘die heeft dit en dat heb ik nodig’

Mensen die vanuit verlangen handelen vergeten vaak 1 ding
Het zal meestal op teleurstelling uitlopen, en waarom?
Niemand anders kan de behoeften van die ander vervullen
Vanuit verlangen zie je alleen maar wat je WIL zien
Het verlangen kan voor een fantasiewereld zorgen

helaas, fantasie heeft niets te maken met de werkelijkheid
Als de waarheid dan aan de deur klopt, valt er weer een stukje
Van de fantasie in duigen en wordt men geconfronteerd met de leegte in zichzelf
Het is een bevestiging van de verantwoordelijkheid die we zelf hebben
Om iets van ons leven te maken

Het leven is nu eenmaal zoals het is
Fantaseren kunnen we allemaal en ieder mens heeft daarin de keuze

Geef jezelf wat je nodig hebt, dan stroomt het houden van vanzelf!

* noot: ik bedoel met verlangen: ‘verlangen van het ego’

No Comments
%d bloggers liken dit: