Categorie: De Ziel

Vergankelijkheid en Onvergankelijkheid gaan hand in hand

Een aantal thema’s die de afgelopen tijd op mijn pad zijn gekomen hebben te maken met vergankelijkheid, onvergankelijkheid en de stilte die daartussen zit.

Ik vind zelf  dat ” Veritas ” ( Waarheid)  en ” Vanitas ” (Ijdelheid/ leegheid/ uiterlijk) mooie woorden zijn die er prima op aansluiten.

*Vanitas* Schilderkunst : in de 17e eeuw in Nederland erg populair

In biologie leerden de meeste mensen op school dat een baby geboren wordt uit een zaadcel en eicel die samengekomen zijn. Dat is inderdaad hoe het vleselijke leven op aarde gecreëerd wordt.  Maar hoe zit dat nou met de bezieling?

Wat mij is opgevallen is dat veel mensen echt zijn gaan geloven in hun lichaam en zintuigen. En dat ze hun rol als een soort nieuw lichaam om zich heen hebben aangetrokken alsof ze hun eigen gedachten zijn. Eigenlijk niets anders dan gevangen zitten in ‘wie ze denken dat ze zijn’.

Het zielaspect is echter iets wat vanuit het biologische en andere ‘ wetenschappelijke ‘ aspect ‘ onverklaarbaar ‘ is omdat het niet meetbaar is.

Maar wat nou als ? Wat nou als de bezieling op aarde en in levende wezens zou zijn zoals ik omschreef in mijn blog : Bezieling ? Zelf voel ik duidelijk verschil in de verschillende visies.

Vanuit mijn waarheid voel ik dat het zielaspect zo lang ontkent is in het groepsbewustzijn en individueel geweten, dat men geneigd is om echt te geloven dat men de emoties en de gedachten is.

Hoe staan deze twee verschillende visies ten opzichte van de dood?

Vanuit de visie van het biologische / vergankelijke is  de dood ‘ het einde ‘. Niet zo vreemd dus dat veel mensen angstig zijn voor veranderingen (elke verandering betekent immers een overgangsfase wat ook symbool kan staan voor de dood).

Vanuit de visie van het zielaspect is  de dood ‘ alleen maar ‘ een overgangsfase van het ene proces (in dit geval het fysieke ) naar het andere. De ziel is onsterfelijk.

Mijn Shamballa Leraar John Armitage kan het ook heel mooi zeggen; ” You are not this body ” . Wijsheid die hij jaren geleden in India leerde.

Het woord bewustzijn is iets wat wel onderzocht is en wat algemeen bekend EN geaccepteerd is. Bewustzijn wordt omschreven als ‘ een toestand van de geest die gekenmerkt wordt door het besef van zelf en de omgeving ‘ . Het vertelt iets over het ervaren van het leven op aarde vanuit onze lichamelijke beleving.

Vanuit de visie van de ziel bestaat alles uit energie. Zelfs na een andere overgangsfase is de energie aanwezig. Soms in een andere vorm dan zichtbaar is voor menselijke ogen.

Vanuit deze visie wordt multi – dimensionaliteit erkent. Als men in harmonie leeft met zichzelf en erkent dat men meer is dan het fysieke lichaam alleen, zal men ook meer voelen en ervaren wat met subtiele energie te maken heeft.

Dat is ook de reden waarom dieren en kinderen meer in tune zijn met hun ware natuur en ook snel mensen en de sfeer aanvoelen. Soms ervaren ze  en zien ze ook zielen die bij ze op bezoek komen.

Ieder mens kan deze verdieping in zichzelf ervaren. Ieder mens kan in tune leven met de verbinding van de natuur (ook dat is een onderdeel van bezieling) en zijn ziel.

Dat kan door vrij te zijn van de gedachtestroom die de neiging heeft om het hoofd maar ‘druk’ te houden. Gedachten en gevoelens kunnen een instrument zijn voor de ziel om te ervaren wat er ‘van binnen’ leeft, of wat een situatie doet.

Net zoals een identiteit (wat in veel gevallen ‘het ego’ wordt genoemd)  hebben alle functies en belevingen (dus ook gedachten en gevoelens) nut. Het gaat erom dat alles in harmonie werkt met elkaar om zo de volledige verbinding te ervaren.

Veritas, Vanitas en stilte, hand in hand. Balans!

Blessed be!

No Comments

Wat is dat, de ziel?

We zijn via onze moeders geboren en op de aarde neergezet als wezentjes van vlees en bloed.

Door het ‘vleselijke’ samenkomen van vader en moeder, man en vrouw ontstaat er een vruchtbaar leven wat vaak na 9 maanden ter wereld komt.

Deze biologische verklaring, zo wordt het ons op school geleerd. Er wordt geleerd dat we door een biologische verbinding op aarde komen.

Dit is iets wat er vanuit de wetenschap erg lang bekend is.

Hierdoor zijn mensen door de eeuwen heen vergeten dat er een INDALING van de Ziel plaatsvindt , in het wezentje wat er geboren wordt.

Het is dus de Ziel die een lijf in bruikleen heeft gekregen om het leven te ervaren als mens.

In de kindertijd krijgen we vaak op school, via ouders en via andere omgevingsfactoren te horen hoe wij dienen te leven, waar we ons aan moeten houden, welke regels er zijn in de omgeving waarin we leven.  Later breidt dit zich uit naar het landelijke en de wereldwijde systemen.

Er wordt op die manier in ons onderbewustzijn ‘geleerd’, dat alles wat we nodig hebben, buiten onszelf ligt en dat we ons aan dienen te passen aan de omgevingsfactoren.

Al die tijd is en blijft de ziel aanwezig, het is vaak een ondergesneeuwd kindje.  Heel jammer om dit bij zoveel mensen te zien. Hun volledige potentie en kracht zijn ondergesneeuwd. Men is in de loop der eeuwen vergeten om hun ziel te voeden.

Voor een aantal mensen klinkt dit een beetje zweverig. De ziel voeden betekent niet dat je naar de kerk hoeft te gaan om te bidden tot een god.

Het betekent: je passie voeden, jezelf erkennen en naar jezelf kijken, gewoon zoals je bent. Jezelf durven waarderen als persoon.

In de buitenwereld, in gezinnen, in werksituaties, is het heel normaal om jezelf een ‘rol’ aan te meten: jezelf in een hokje te duwen met de verwachtingen die een ander over je heeft.

Hoeveel mensen zijn gewend om ‘gepaste’ antwoorden te geven, om een ander te pleasen zodat ze dan ‘lief’ gevonden worden?

Ben je dan nog wel eerlijk naar jezelf, naar je eigen ziel? Of leef je dan het leven hoe iemand anders dat wil?

Het woord egoïstisch heeft een nasmaak, ik heb weinig mensen gehoord die dit woord op een manier gebruiken die ten goede komt van zichzelf of een ander.

Wat is dat? Egoïstisch?

In het woordenboek vind ik een definitie: ‘alleen maar aan jezelf denken’.

Ik zie het persoonlijk op deze manier: een egoïstisch persoon heeft alleen maar belang in zichzelf waarbij het ten koste gaat van iets/ iemand anders.

Waarom ik dit zijspoor neem is het volgende.  Vanuit de maatschappij wordt er al gauw beoordeeld of iemand in een bepaald systeem past, volgens bepaalde normen en waarden leeft, of iemand altijd gehoorzaamt.

Aandacht voor de ziel, voor de unieke essentie wie je ECHT bent, ontstaat door de tijd te nemen om jezelf ook echt te leren kennen, je gevoelens, je emoties, je gedachten, je passies.  Dat het voor een ander overkomt dat je dan egoïstisch bent, zegt dan meer over de ander dan over jezelf.

Het reflecteert aan die ander, wat die persoon vergeten is om te doen. Een beetje ‘ me’  time is goed om in balans te komen met de essentie wie je bent.

Sommige mensen mediteren graag, anderen kunnen in een soort meditatie komen door in de tuin te werken, muziek te luisteren etc.

Geef jezelf de aandacht om verder te groeien en jezelf te ontwikkelen. Dat is hetgeen wat uitstraalt naar buiten. Mensen die dit nog moeten ontwikkelen zijn soms bang voor zichzelf , daardoor ook bang voor anderen die deze krachtige energie al uitstralen.

Welke keuze je zelf maakt: Have a blessed period!! It is time to nurture your soul and grow!

Namaste:)

3 Comments

Het Levensboek = De Akasha Kronieken

In mijn vorige blog, sprak ik al even over de ziel
Bij een geboorte daalt de ziel in het lichaam waarin het leven hier op aarde wordt geleefd
Door een lichaam of fysieke vorm kan de ziel, of het soort bewustzijn van
bijvoorbeeld een plant het leven ervaren op aarde.

Dieren, planten en andere organismen leven voornamelijk vanuit hun
natuurlijke ‘zijn’ , vanuit intuitie, gevoel.

De mens heeft een paar hersenen meegekregen waardoor een heleboel
verschillende signalen tegelijkertijd gestuurd en geregeld worden.
Naast de hersenen die eigenlijk de aansturing van het lichaam zijn,
heeft de mens ook de verbinding boven het hoofd met de individuele zielskern: de ‘IK BEN’

In sommige teksten wordt het ook ‘hogere zelf’ genoemd.

Vanuit zielsnivo zijn er al een aantal dingen (voor de geboorte) vastgelegd. de Ziel staat in verbinding met een soort harde schijf.

Deze harde schijf (vroeger werd het in verband gebracht met een boek, maar dat is ouderwets tegenwoordig:p ) bevat alle gedachten, gevoelens, ervaringen, geleerde lessen, of nog te leren lessen. Men noemt dat ook ‘het collectieve onderbewuste’.

Door de dingen die men doet, zegt en voelt, wordt deze persoonlijke harde schijf aangepast, herschreven etc.

Hoe bewuster men leeft, oude patronen verandert, hoe meer de kwaliteit van het leven verbetert. Zowel voor degene die dit doet, als de omgeving.

De afgelopen maanden mocht ik ervaren hoe ik verbinding kon leggen met mijn Akasha Kronieken. Ik merkte een diepgaande heling in verschillende lagen.

 

* nog een link met info: http://mysticaminerva.web-log.nl/mystica_minerva_weblog/2009/03/de-akasha-kroni.html

Save

Save

No Comments
%d bloggers liken dit: