Categorie: over het ego

Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies

In mijn vorige blog noemde ik dat we als mens op jonge leeftijd de normen en waarden leren van de omgeving en de maatschappij. Zo wordt het ego gevormd: hoe we denken dat we zijn, wat we onbewust hebben geleerd en meegekregen van onze (voor)ouders en leraren, hoe we onszelf zien.

Er wordt in de maatschappij ook verwacht dat je een bepaalde identiteit neerzet, ‘wie je bent’. Ik noem een voorbeeld. Toen ik de verpleegkunde opleiding deed, kregen we op school een kwadrantenspel. Er werd gevraagd wat voor ‘rollen’ je als mens hebt. Ik gaf het antwoord: ik ben een leerling in het leven, ik zie mezelf niet in rollen. Het bleek dat ik iets anders had moeten zeggen, maar toch voelt het al een tijd voor me op deze manier.

Terug te komen op de rollen.  Blijkbaar is het dus normaal om jezelf een rol aan te meten, bijvoorbeeld, van kind, ouder, verpleegkundige,partner etc etc.Aan die rollen zijn bepaalde verantwoordelijkheden verbonden, gedragingen en andere ongeschreven regels. Als we vanuit rollen denken, is iemand die een andere rol heeft ‘die ander’. Mijns inziens is dat de wortel van het ego.

Als die ‘ander’ namelijk anders is dan onszelf is het verschil duidelijker dan de overeenkomsten die we met zijn allen hebben: een kloppend hart, stromend bloed door de aderen en een ziel. We moeten allemaal naar de wc, slapen, eten en drinken.

Hoe meer mensen vanuit rollen denken, hoe minder men open lijkt te staan voor het gemeenschappelijke en de ander.Als mensen wakker worden uit de ‘slaap’ (lees: onbewust leven is eigenlijk niets anders dan: eten, werken, slapen en op de automatische piloot leven), beginnen ze

duidelijker te zien dat de wereld er anders uit ziet dan hoe het eerst leek. Men kan op verschillende manieren bewust worden. Soms heeft dit te maken met onverwachte situaties ,  soms is het een spontane ontwaking, anderen zijn op zoek naar zichzelf en beginnen een innerlijke zoektocht.

Op welke manier dit ook ontstaat, feit is dat de mensen die ontwaakt zijn, op een andere manier naar het leven kijken dan de mensen die nog vanuit hun ego in ‘automatisme’ leven.

In Shamballa termen noemen we dit de derde dimensie : ego gericht en de vijfde dimensie: breder perspectief; bewust zijn.

Elk mens op aarde heeft de keuze om te ontwaken of hun leven te blijven leven zoals ze dit zelf willen zien.

Wat mijn eigen ervaring is en wat ik ook om me heen zie: Vaak, vlak voordat men wakker wordt, werken oude relaties, vriendschappen niet meer, werksituaties veranderen en er is bij de mensen het gevoel aanwezig ‘er moet nu iets veranderen, want het leven zoals het nu is, bevalt me niet meer” . Dit is een vruchtbare ondergrond voor persoonlijke groei!

The sky is the limit, er zijn mogelijkheden als dit besef er is. Toch worden mensen die meer vanuit ego leven ‘bang’, bang om hun rol te verliezen, angst voor het onbekende. Angst om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en openheid te geven. Angst om status te verliezen (ja echt waar, blijkbaar is status heel belangrijk:).

Dat zijn allemaal gedachten die het ego groter laten worden, immers: het ego wil alles beschermen tegen ‘dat andere’.

Het resultaat is per individu verschillend, maar ik heb gezien dat men geneigd is om liever een stapje terug te doen en een zijpad in te slaan, dan helemaal het pad volgen die het beste met hunzelf resoneert.

Dit betekent soms dat ego gerichte personen extra ervaringen nodig hebben om hun les te leren. Resultaat: ze nemen afstand van hen die vanuit zuiverheid spiegelen, vaak op een vervelende manier want ego zegt: ‘ik ben goed en die ander is slecht’ .

Toch is het zo: men kan alleen maar in de ander zien wat men zelf heeft geleerd. Als men meer over zichzelf weet, kan men een ander beter invoelen en inschatten. “ik ben jij en jij bent ik’ , dit is een uitdrukking die laat zien dat we allemaal mensen zijn, ieder mens worstelt af en toe met zijn/haar emoties. Allemaal komen we onze uitdagingen tegen.

Is de kracht van het ego sterk? Het ego is gebaseerd op angst en denkbeelden die niet altijd hoeven te kloppen. Het kan een tijd overheersend aanwezig zijn, maar het zal altijd het Ego zijn dat verliest.

De personen die een zuivere spiegel zijn voor de ander, worden in dit soort situaties opzij geschoven. Toch zal het altijd zo zijn: Als de les geleerd is, weet men de weg wel weer te vinden naar zuiverheid, waarheid en zal men de woorden herinneren die eerst niet gehoord wilden worden.

Blessed be!

1 Comment

Verlangen naar..? of houden van..?

8 dec 2009, 12:35

Mijn vorige blog ging over de woorden ‘i love you’ / ‘ik hou van jou’ (koetji koetji, hubba hubba)
Toen ik die blog aan het schrijven was ontdekte ik dat dit onderwerp groots is.
In deze blog wil ik het stuk uitdiepen wat gaat over verlangen naar.. of houden van..

Veel mensen groeien op met het beeld dat men pas gelukkig kan zijn
als ze veel bereiken in het leven, een groot huis en/of een dure auto hebben.
Onbewust zorgen deze denkbeelden vaak voor minderwaardige gevoelens
en de gedachten dat iets of iemand anders voor ‘ het geluk ‘ kan zorgen.

‘ Het geluk ‘ is voor ieder mens anders

De ene persoon verlangt naar rijkdom, de andere naar liefde,
weer een ander verlangt naar een goede gezondheid
Hier speelt verlangen een hoofdrol, wat doet de onbewuste mens?
Juist ja: op zoek gaan in de buitenwereld, een rijke (en ) of liefdevolle dame
of vent aan de haak slaan,etc.
Dit alles, zonder na te gaan wat men ZELF kan doen om zich gelukkig te voelen.

Het is een vorm van voorwaardelijke ‘liefde’
‘als ik dit voor jou doe, krijg jij dat voor mij’ Juist, voor mij!
De leegte van het verlangen dient opgevuld te worden
men gaat ervan uit dat dit door de buitenwereld aangevuld kan worden

Is dit daadwerkelijk ‘houden van’? Is dit liefde?

Houden van is een zuivere energie wat te maken heeft met delen
Delen van de energie, het geeft juist energie
Gebaseerd op pure, eerlijke gevoelens
Respect voor elkaar, er zijn voor die ander
De ander zien, voelen en ervaren als waardevol persoon
Pure erkenning van die ander zoals hij/ zij is
Losgekoppeld van ‘die heeft dit en dat heb ik nodig’

Mensen die vanuit verlangen handelen vergeten vaak 1 ding
Het zal meestal op teleurstelling uitlopen, en waarom?
Niemand anders kan de behoeften van die ander vervullen
Vanuit verlangen zie je alleen maar wat je WIL zien
Het verlangen kan voor een fantasiewereld zorgen

helaas, fantasie heeft niets te maken met de werkelijkheid
Als de waarheid dan aan de deur klopt, valt er weer een stukje
Van de fantasie in duigen en wordt men geconfronteerd met de leegte in zichzelf
Het is een bevestiging van de verantwoordelijkheid die we zelf hebben
Om iets van ons leven te maken

Het leven is nu eenmaal zoals het is
Fantaseren kunnen we allemaal en ieder mens heeft daarin de keuze

Geef jezelf wat je nodig hebt, dan stroomt het houden van vanzelf!

* noot: ik bedoel met verlangen: ‘verlangen van het ego’

No Comments
%d bloggers liken dit: