Categorie: Blogs 2018

Het offer van Wijsheid :” no pain, no gain “

Mediteren, kaarsjes aansteken, wierookje en dan ” ooooom ” hummen en spiritueel ‘ zijn ‘ , dure woorden gebruiken, interesses en praten over hoe spiritueel men wel niet is, voor een grote groep mensen betekent spiritueel bewustzijn, het verlangen naar verlossing, zich verheven voelen. Er zijn mensen die totaal niet kunnen begrijpen en invoelen waarom mensen zich hiertoe aangetrokken voelen, er worden gekscherend grapjes gemaakt waarbij het heel goed duidelijk wordt dat er totaal geen kennis en inzicht is over het werken aan jezelf, hoe dit zich verhoudt m.b.t. je volledige energieveld en je bewustzijn. Alles is helemaal prima, het gaat erom dat je leeft zoals je wilt leven. Toch is er iets wat mij is opgevallen, wat ik met je wil delen.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich interesseren voor bewustzijnsgroei en spiritualiteit. Vanaf ik een bepaalde bewustzijnsgroei had meegemaakt, ontdekte ik dat ik mensen aantrok die ik inzicht mocht geven in hun processen. Dat is de reden waarom ik me uiteindelijk inschreef bij de KVK. Ik heb verschillende mensen aangetrokken en groeide daardoor zelf ook weer. Het leven is een leerproces en ook in overdrachten vinden er leermomenten plaats bij degene die voor inzichten komt EN degene die ze overdraagt. Er zijn mooie en dierbare processen waarin vanuit openheid veel intieme informatie gedeeld wordt, dit om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de processen die de ander doormaakt. Hierdoor ontstaat er een emotionele verbinding, spirituele groei kan niet ontstaan als er geen openheid is.

Er waren ook mensen die interesse hadden voor wie ik persoonlijk ben, maakten contact en benoemden zelf open te staan voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het beeld wat ze hadden was dat ik een zacht en liefdevol persoon ben. Het klopt dat ik vanuit licht en liefde leef. Wat men echter niet in de gaten had was dat ik mensen wijs op hun eigen verantwoordelijkheid om te groeien en dat is geen rozengeur en maneschijn. Van de week kreeg ik een opmerking die ik ook vaker heb gehoord : ” jij kan makkelijk praten ” , nadat ik de grens aangaf en desbetreffende persoon wees op haar eigen verantwoordelijkheid om stappen te zetten in haar groei i.p.v. die steun bij mij te zoeken.

Het maakte mij weer bewust van het feit dat niet veel mensen inzicht hebben in de offers die veel spirituele gidsen door hebben moeten maken om te komen waar ze nu zijn. Er zijn mensen met een spirituele onderneming die veel dingen uit de boekjes halen of dingen leren. De mensen die ik ken zijn door veel diepe pijnstukken en vervelende situaties gegaan, hebben dit overwonnen om nu te zijn waar ze zijn. Dat is ook vaak de reden waarom ze bepaalde inzichten door kunnen geven. Quotes en wijsheden, spreukjes op facebook laten ons nog niet echt zien wat die wijsheid inhoudt.

De wijsheid die in de loop van de levensjaren ontstaan, rijpen en ontwikkeld worden hebben ermee te maken dat men bewust leeft, zichzelf onder ogen komt en daadwerkelijk leert te leven vanuit (mede)verantwoordelijkheid voor het leven wat men leeft. Sommige dingen in het leven krijgt men cadeau, dit kunnen mooie dingen zijn, maar ook trauma’s , invloeden die door generaties gedragen worden. Blokkades kunnen voorkomen in bijvoorbeeld communicatie, puur omdat men dat nooit geleerd heeft. Door te werken aan jezelf, jezelf bewust te worden van de codes die in jezelf zijn opgeslagen, deze te decoderen en te veranderen, kan je ook bepaalde eigenschappen veranderen.

Het vraagt er wel om dat je ECHT eerlijk kijkt en voelt , dat je EERLIJK bent naar jezelf , naar dat wat er in de buitenwereld gereflecteerd wordt, dat je bereid bent om ZELF stappen te zetten en verantwoordelijkheid te nemen om geld, tijd,energie, en aandacht te stoppen in je groeiproces. Dit soort dingen komen echt niet vanzelf. Het vraagt een leven lang open blijven staan voor de lessen, het vraagt om de moed om mensen los te laten die soms met je meeliepen maar op den duur aftaaien omdat een afslag aantrekkelijker leek dan waar je zelf naartoe gaat. Soms doet dit zeer maar des te vaker je dit soort dingen meemaakt, hoe natuurlijker het aanvoelt. Ik heb regelmatig meegemaakt dat er gezegd werd na een tijdje : ” ik vind het fijn om te groeien, maar nu kies ik ervoor om stil te staan ” , het was dan binnen een hele korte tijd duidelijk dat de wegen scheidden.

Er zijn offers die je maakt om te groeien en daarnaast is daar het vertrouwen dat je bent waar je moet zijn, dat je het pad loopt dat je dient te lopen, ongeacht wie met je mee kiest te lopen en wie niet. Gelukkig is mijn netwerk stabiel en heb ik mensen in mijn leven die de keuzes maken om zich te blijven ontwikkelen. Het geeft een open verbinding waarbij alles bespreekbaar is, dat er zonder oordeel geluisterd wordt en daardoor heling kan plaatsvinden.

Heling is niet iets wat een ander aan iemand geeft. De healer houdt een bepaalde ruimte voor openheid en vertrouwen zodat degene die openstaat voor genezing naar deze ruimte kan komen als daar de behoefte voor is. Het biedt veiligheid, aandacht, rust en vertrouwen. Ruimte om kwetsbaar te mogen zijn. Kwetsbaar is voor mij een relatief begrip. Openheid van emoties is voor mij een teken van kracht. Vanuit deze openheid en de zuivere intenties van de healer ontstaat er genezing, immers, de healer heeft geen andere intentie dan vanuit liefde er voor degene zijn.

Dat er geld gevraagd wordt voor spirituele diensten kan als niet zuiver worden gezien. Kennis en wijsheid is een proces wat gekoppeld is aan jarenlange groei, investeren in jezelf, tijd, energie en aandacht. Het is dan ook niet meer dan logisch dat als je ervoor kiest om naar een healer toe te gaan, dat er dan wel een energie – uitwisseling plaats dient te vinden. Dit kan door geld, maar ook door wederzijdse diensten.

Als je ervoor kiest om te groeien, neem de inzichten ter harte, neem zelf verantwoordelijkheid om stappen te zetten in je groei en besef dat de persoon die jouw kan assisteren, soms nog wel intensere dingen in zijn/haar leven heeft meegemaakt. De kracht, rust en energie die je voelt hebben te maken met het genezingsproces die de ander al heeft doorgemaakt. Dat is de reden waarom healers eerst kiezen voor hun eigen tijd en voeding en genezing. Je kan pas aan een ander geven als je eigen glas gevuld is. Niet alle healers kiezen ervoor om hun eigen ervaringen uitgebreid te delen, soms kan dit wel wat inzicht geven en motivatie voor je eigen groei, veelal is dat niet altijd wenselijk. De persoon die wil groeien, wil immers oplossingen voor de eigen processen.

Er zijn ook mensen die bang waren voor het verder ontwikkelen, die er daarom ook voor kozen om te blijven staan waar ze stonden. Ook dit is wat veel healers wel herkennen :je ziel groeit op je eigen tijd, soms krijg je onverwachte inzichten en momenten waarbij je groeit, soms heb je de optie om te ‘ wachten’ : de lessen blijven hetzelfde: het vertraagt alleen het proces..maar niemand anders dan jezelf hebt de keuzes in je handen.

true love starts with loving yourself and becoming whole ✨💜 Be the captain of your own destination <3 namaste!

 

No Comments

‘ Wat je geeft krijg je terug?’

Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling wordt er heel vaak zelfreflectie toegepast : ‘heb je dit zelf eerder meegemaakt? Deed jou dit denken aan een oud patroon?’ Om te groeien en bewust te worden van jezelf is volledige eerlijkheid naar je eigen gedrag een voorwaarde. Hoe kan je groeien als je stellig een gedachte vasthoudt die niet reëel is, verouderd of die je belemmert om verder te kijken?

Soms kan dit pijnlijk zijn. Reflectie vraagt om veiligheid en vertrouwen. Niet iedereen is gewend om zijn/haar eigen gedrag onder de loep te nemen. In relaties met anderen ontstaan er soms momenten waarin je je bewust wordt van je eigen houding of gedrag. Door er met elkaar over te communiceren kan het voor beide personen een moment van groei en verdieping zijn, iets kostbaars en waardevols.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun eigen perceptie (manier van kijken). Als men de ander bijv. wantrouwend observeert, zal er altijd iets gevonden kunnen worden wat dat gevoel bevestigt. Klopt het dan? Degene die vanuit die bril kijkt ervaart dat wel zo. Degene die geobserveerd werd kan een hele andere intentie en reden hebben om te doen zoals hij/zij doet.. Pas door open het gesprek aan te gaan zonder verwijten, met het doel om er samen uit te komen, kan iets wat als een misverstand leek, na zo een gesprek juist voor een verhelderend inzicht zorgen.

Als je liefde wilt ontvangen, dien je dit eerst te geven. Als je vertrouwen wilt ontvangen, geef dit dan aan anderen.. maar wat nou als de ander besluit dat tegen je te gebruiken? krijg je altijd wat je geeft?

Zelf heb ik altijd de intentie dat ik zo liefdevol en respectvol mogelijk met mezelf en anderen omga. Toch heb ik in mijn leven ook ervaren dat hoe goed mogelijk en liefdevol je zelf bent, dat de ander niet altijd hetzelfde aan je kan geven. Betekent het dan dat ik wraak moet nemen? Of dat ik datzelfde aan de ander moet teruggeven?

Nee, ik kies er voor om ten alle tijde trouw te blijven aan mijn hart. Haat en wraak zijn emoties die nergens toe leiden.. mijn visie en doel is harmonie en liefde.

Steeds meer kom ik tot het besef dat mensen die anderen bewust of onbewust kwetsen, juist hulp nodig hebben. Vanuit een gebrek aan inzicht of invoelingsvermogen kunnen mensen elkaar zo kwetsen, iets wat mijns inziens onnodig is..

Vanuit een open hart en open gesprekken kan je elkaar bereiken en kunnen er hele mooie verbindingen ontstaan.. waardevolle vriendschappen en relaties, betere verstandhouding en vooral begrip.

Ondanks de pijn en verdriet die je jezelf of een ander aandoet (vaak doe je dit onbewust) , maak van je hart geen moordkuil. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken en zie waar er ruimte is voor verbetering. Soms kan je mensen kwetsen die het dichtst bij je staan. Dat kan gebeuren, hecht je waarde aan die band, kies voor verbetering,die keuze heb je zelf in de hand.

Geef wat je wilt geven, ook al krijg je niet datzelfde terug.

Do it anyway :

https://youtu.be/6uLtyzRgmyI

Het universum werkt op een magische manier en je zal de juiste mensen in je aantrekken die resoneren met jouw eigen energie 💜✨

Namaste

Sattva Chandra

No Comments

Liefde Leven, een leven zonder kortzichtigheid

Wat betekent liefde voor jou? Zijn dat die vlinders in je buik, de roze bril opzetten, genieten van de aandacht, warmte en aanhankelijkheid? Betekent het dat je dan altijd lief moet zijn en minder prettige gevoelens onder het tapijt moet vegen om in de ‘high’ love en Light vibe te blijven?

In de loop van de jaren ben ik in gaan zien dat alle bovenstaande dingen niks met liefde te maken hebben maar dat het wel de associatie is die veel mensen hebben..

Hoe vaak komt het voor dat er ruzies zijn tussen geliefden, vrienden en anderen? men omarmt het romantische, onrealistische beeld van liefde. Dat de ander in die rol als ‘perfecte partner, vriend, familielid’ Read More

In alle eerlijkheid…

Ooit werkte ik in de psychiatrie. Deels omdat mij dit fascineerde, anderzijds omdat ik in mijn privéleven veelvuldig met psychiatrische ziektebeelden te maken had. Hoe zitten mensen in elkaar, hun psyche, hoe vertaalt zich dat naar gezondheid en bewustzijn en hoe werkt dat door in alle lagen van hun gezondheid? Dat waren onder andere de motieven om voor mezelf te onderzoeken hoe het zat, terwijl ik een opleidingstraject daar volgde.

Ik leerde er veel, vooral hoe er toen naar de psyche van de mens gekeken werd, hoe ermee om werd gegaan,het gebrek aan spiritueel bewustzijn waardoor de cliënten niet altijd echt werden gezien.Ik leerde zelf ook te zien dat meer dan 80 procent van de cliënten energie heel duidelijk konden aanvoelen en echt ‘ openstonden ‘ voor alle prikkels van buiten af. Soms voorspelden ze dingen die op andere dagen plaatsvonden bijv. Het gaf mij een extra dimensie mee in het werk, ook al werd ik daar niet altijd in begrepen, de cliënten ook niet.  Ik naam tijd voor ze waar ik kon waarin er gesprekken waren over hun daadwerkelijke emoties en gevoelens, wat er echt speelde waardoor men zich zo uit balans voelde. Het was een dierbaar proces.

De zorg maakte een omslag door, er werd tijdsdruk ingevoerd , ” efficiënt’ werken, amper oog voor de mensen en meer regelwerkzaamheden ipv dat waar het mijns inziens echt om ging : ECHT contact met de mensen waardoor ze vanuit een veilige basis met warmte, zichzelf weer konden zien. Er zijn in die jaren een aantal zelfmoorden geweest van mensen waar ik echt contact mee had gehad.

Vlak voordat ik vertrok was er een gelukte zelfdoding van een cliënte die me echt heel dierbaar was. De gesprekken die ik met haar had gingen over hooggevoeligheid Read More

No Comments

Het wiel van verandering

‘Eeuwige veranderingen

een tijdloos proces

zoals de tijd doortikt

uur na uur

jaren na jaren

doorleven we processen

de kindertijd doorlopen richting volwassenheid

van volwassen acties bewegend naar ouderdom

terug naar de basis, richting voltooiing van het leven

Seizoenen veranderen, de natuur beweegt mee

Zoals de winter en de kou Read More

No Comments

De donorwet : vanuit het bewustzijnsperspectief

Wil jij donor worden ? Het is een onderwerp waar momenteel veel over gesproken en geschreven wordt. Vanaf eind 2016 is dit onderwerp ter sprake gebracht in de tweede kamer en nu het ook door de eerste kamer is gekomen staat het vast : vanaf 2020 zullen mensen die niet reageren op brieven waarin er om antwoord wordt gevraagd automatisch als ‘ geen bezwaar’ worden aangemerkt. Dat zou dan betekenen dat de medische wereld toegang heeft tot de organen om deze te gebruiken voor het redden van mensenlevens *niet alleen in Nederland maar ook heel Europa.

Dit klinkt aan de ene kant heel begrijpelijk en logisch maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Voor donorschap moet je nl het liefst ‘ hersendood ‘ zijn.

Als iemand hersendood verklaard wordt, betekent het niet dat de bezieling al volledig uit het lichaam is. ” de mens is meer dan de som der delen ” is het eerste wat veel studenten in de gezondheidszorg leren. Toch wordt er vaak alleen maar gekeken naar het biologische aspect van het lichaam. Een lichaam staat NIET op zichzelf. Het is een voertuig van van de ziel, bewustzijn. Het is ook goed om te kijken naar DIE aspecten daarvan, een breder perspectief. Als iemand  ‘ hersendood’ wordt verklaard en vandaar uit geopereerd wordt en de organen nog ‘ levend’ zijn, in hoeverre wordt het bewustzijn dat ook nog in de cellen aanwezig is van de ‘hersendode’ persoon wel of niet meegenomen? Daarnaast zijn er ook bewijzen dat de ‘ Hersendode ‘ in een bijnadoodervaring zit, dus nog niet helemaal losgekoppeld is van het lichaam.

Als kind vond ik zelf niets nobelers dan het redden van een mensenleven ( of meerdere ) als ik overleden was, immers het lichaam had ik zelf niet meer nodig. Toen ik me op latere leeftijd verdiepte in de bewustzijnskant/spirituele lagen van ons energieveld (dus incl. lichaam) stuitte ik op de film ” Staya Erusa ” *(2006) . De Nederlandse versie omvat verschillende onderdelen van bewustzijn waarin heel helder verschillende kanten worden belicht en die mij het besef gaven dat als men dus overlijdt, dat er een risico is dat een deel van het bewustzijn door blijft leven in de geredde persoon. Aan de ene kant niets mis mee, maar niet iedereen wil er voor kiezen om na de dood nog deels verbonden te blijven met de aarde. Het is een film dat mij heeft meegeholpen een beeld te vormen toen ik daar erg mee bezig was (inmiddels 10 jaar geleden). Ze hebben een nieuwere versie gemaakt met Uri geller (waarin niet alle thema’s terug komen), meer informatie vindt je op de site : http://www.stayaerusa.org/nl/

Ik vond op Youtube een paar van de onderdelen (en gelukkig ook de beelden die ik toen zag)  je kan ze hier zelf bekijken :

Read More

1 Comment

Lichtwerkers en de connectie met de ‘ duisternis ‘

Vorig jaar was de planeet Saturnus erg in beeld en ook deze periode van het jaar (januari) zijn er veel planeten die in het teken staan van Steenbok. Saturnus is de ruler daarvan. Met deze planeet worden we allemaal gewezen op verantwoordelijkheid nemen, serieus naar je leven kijken en het opbouwen van een solide toekomst, daarnaast is deze energie een sober, ernstig en realistische.

Verantwoordelijkheid nemen voor je leven is iets dat veel mensen aardig op orde hebben op het materiële vlak, hier in Nederland heb je sociale voorzieningen, mogelijkheden om te werken en de materiële middelen zijn volop aanwezig. Daar waar mensen moeilijkheden ervaren met het rondkomen, zijn er instanties die hulp aanbieden..Wat leven we eigenlijk in een land dat veel mogelijkheden kent als het gaat om hulp bij verschillende zaken *(mijmerde ik een tijdje geleden over toen ik het besef kreeg hoe anders het gesteld is in landen die minder voortvarend zijn op dit gebied).

Verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag komt ook wel aardig in beeld in interacties met de omgeving. Vanuit welk motief doe je wat je doet? En welke (onbewuste) verwachting zit daarachter? Daar waar je je niet bewust bent van bepaalde patronen, helpen de interacties met de buitenwereld je soms een handje mee om dit op te helderen.

Hoe zit het eigenlijk met verantwoordelijkheid nemen voor je emoties, gevoelens, (onbewuste) gedachten? Hebben we als mens ook een duistere kant, of anders gezegd ‘ duisternis ‘ in jezelf? En zo ja hoe ga je daarmee om?

In het Hindoeïsme wordt er ook gesproken over duisternis. Kenmerkend voor meerdere religieuze feestdagen is de overwinning van het licht op de duisternis..Je kan dit op verschillende manieren opvatten en ik ben zelf heel erg benieuwd naar jullie opvatting van de duisternis..wat betekent dat voor jou? welke associatie heb jij erbij? Read More

No Comments
%d bloggers liken dit: