Categorie: Geen categorie

Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies

In mijn vorige blog noemde ik dat we als mens op jonge leeftijd de normen en waarden leren van de omgeving en de maatschappij. Zo wordt het ego gevormd: hoe we denken dat we zijn, wat we onbewust hebben geleerd en meegekregen van onze (voor)ouders en leraren, hoe we onszelf zien.

Er wordt in de maatschappij ook verwacht dat je een bepaalde identiteit neerzet, ‘wie je bent’. Ik noem een voorbeeld. Toen ik de verpleegkunde opleiding deed, kregen we op school een kwadrantenspel. Er werd gevraagd wat voor ‘rollen’ je als mens hebt. Ik gaf het antwoord: ik ben een leerling in het leven, ik zie mezelf niet in rollen. Het bleek dat ik iets anders had moeten zeggen, maar toch voelt het al een tijd voor me op deze manier.

Terug te komen op de rollen.  Blijkbaar is het dus normaal om jezelf een rol aan te meten, bijvoorbeeld, van kind, ouder, verpleegkundige,partner etc etc.Aan die rollen zijn bepaalde verantwoordelijkheden verbonden, gedragingen en andere ongeschreven regels. Als we vanuit rollen denken, is iemand die een andere rol heeft ‘die ander’. Mijns inziens is dat de wortel van het ego.

Als die ‘ander’ namelijk anders is dan onszelf is het verschil duidelijker dan de overeenkomsten die we met zijn allen hebben: een kloppend hart, stromend bloed door de aderen en een ziel. We moeten allemaal naar de wc, slapen, eten en drinken.

Hoe meer mensen vanuit rollen denken, hoe minder men open lijkt te staan voor het gemeenschappelijke en de ander.Als mensen wakker worden uit de ‘slaap’ (lees: onbewust leven is eigenlijk niets anders dan: eten, werken, slapen en op de automatische piloot leven), beginnen ze

duidelijker te zien dat de wereld er anders uit ziet dan hoe het eerst leek. Men kan op verschillende manieren bewust worden. Soms heeft dit te maken met onverwachte situaties ,  soms is het een spontane ontwaking, anderen zijn op zoek naar zichzelf en beginnen een innerlijke zoektocht.

Op welke manier dit ook ontstaat, feit is dat de mensen die ontwaakt zijn, op een andere manier naar het leven kijken dan de mensen die nog vanuit hun ego in ‘automatisme’ leven.

In Shamballa termen noemen we dit de derde dimensie : ego gericht en de vijfde dimensie: breder perspectief; bewust zijn.

Elk mens op aarde heeft de keuze om te ontwaken of hun leven te blijven leven zoals ze dit zelf willen zien.

Wat mijn eigen ervaring is en wat ik ook om me heen zie: Vaak, vlak voordat men wakker wordt, werken oude relaties, vriendschappen niet meer, werksituaties veranderen en er is bij de mensen het gevoel aanwezig ‘er moet nu iets veranderen, want het leven zoals het nu is, bevalt me niet meer” . Dit is een vruchtbare ondergrond voor persoonlijke groei!

The sky is the limit, er zijn mogelijkheden als dit besef er is. Toch worden mensen die meer vanuit ego leven ‘bang’, bang om hun rol te verliezen, angst voor het onbekende. Angst om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en openheid te geven. Angst om status te verliezen (ja echt waar, blijkbaar is status heel belangrijk:).

Dat zijn allemaal gedachten die het ego groter laten worden, immers: het ego wil alles beschermen tegen ‘dat andere’.

Het resultaat is per individu verschillend, maar ik heb gezien dat men geneigd is om liever een stapje terug te doen en een zijpad in te slaan, dan helemaal het pad volgen die het beste met hunzelf resoneert.

Dit betekent soms dat ego gerichte personen extra ervaringen nodig hebben om hun les te leren. Resultaat: ze nemen afstand van hen die vanuit zuiverheid spiegelen, vaak op een vervelende manier want ego zegt: ‘ik ben goed en die ander is slecht’ .

Toch is het zo: men kan alleen maar in de ander zien wat men zelf heeft geleerd. Als men meer over zichzelf weet, kan men een ander beter invoelen en inschatten. “ik ben jij en jij bent ik’ , dit is een uitdrukking die laat zien dat we allemaal mensen zijn, ieder mens worstelt af en toe met zijn/haar emoties. Allemaal komen we onze uitdagingen tegen.

Is de kracht van het ego sterk? Het ego is gebaseerd op angst en denkbeelden die niet altijd hoeven te kloppen. Het kan een tijd overheersend aanwezig zijn, maar het zal altijd het Ego zijn dat verliest.

De personen die een zuivere spiegel zijn voor de ander, worden in dit soort situaties opzij geschoven. Toch zal het altijd zo zijn: Als de les geleerd is, weet men de weg wel weer te vinden naar zuiverheid, waarheid en zal men de woorden herinneren die eerst niet gehoord wilden worden.

Blessed be!

1 Comment

Verandering van bewustzijn is begonnen: wereldwijd:)

Vanaf 28 oktober 2011 is de nieuwe vorm van bewustzijn op aarde. Dit voorspelden de Maya’s eeuwen geleden.
Ook andere bevolkingsgroepen noemen dat er in deze perioden een overgang plaatsvindt.
Bijvoorbeeld de Hindu’s : vanuit hun visie is deze periode het einde van de Kali Yuga.
Daarna volgt er een nieuwe periode (terugkerend net als de jaargetijden;) van de Satya Yuga / Kriya Yuga
In een  andere vorm is het ook in de Christelijke overtuigingen terug te vinden dat deze periode iets bijzonders
staat te gebeuren, namelijk de terugkeer van Jezus Christus.
Er wordt vanuit verschillende stromingen op een andere manier naar deze gebeurtenis gekeken.
Sommige Christenen geloven in de ‘one and only’ persoon (individu) en anderen ervaren het Universele Christusbewustzijn wat in ons ieder ontwaakt.
Hoe het ook zij en welke beleving men ook prefereert : De feiten zijn nu duidelijk zichtbaar wereldwijd:
Er is veel veranderd en dit krijgt nog verdere vorm.
Mensen staan op tegen regeringen, banken, tegen ongelijke verdeling van de zogenaamde rijkdom en macht (Occupy).
Ook innerlijk gebeurt er veel met mensen: Ego en angst energie wat jaren, soms eeuwen in onze lichamen en energie in de aarde aanwezig was, wordt nu opgeruimd en gereinigd.
Mensen worden nu in grote aantallen wakker. Er zijn al veel mensen die jullie voor zijn gegaan, ze kunnen assistentie bieden aan een ieder die daarvoor openstaat.
Zelfmeesterschap, Onvoorwaardelijke liefde die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, samenwerking en oprechtheid, dit zijn belangrijke normen en waarden.
Dingen die we nooit op school hebben geleerd,maar die o zo belangrijk voor ons zijn.
Welkom in de groei van jezelf! blessed be!
Universal consiousness is in the here and now!
1 Comment

W. Scott-Elliott – Legenden over Atlantis en Lemurië

Toen ik in 2009 op de Paraview beurs stond, ontmoette ik daar een goudsmit. Ik stond daar op de beurs om Shamballa mdh workshops te promoten en mijn bedrijf neer te zetten. Deze goudsmit maakt handgemaakte sieraden, ook spirituele symbolen (zoals het ankh en atlantisringen).

Ik zag de Atlantisring en vroeg daar een aantal dingen over.  Op die manier kwamen we met elkaar in gesprek over Atlantis. Hij adviseerde mij om dit boek eens te lezen. In dit boek staan een aantal tijdslijnen die erg overzichtelijk zijn. Lemurië was een van de eerste beschavingen, nog voordat de Atlantis periode begon.

De eerste vormen van ‘beschaving’ worden uitgelegd, evenals het verval. Hoe spirituele kennis en een ‘hogere’ bewustzijns beschaving veranderde in de wereld zoals we die nu kennen: De wortels liggen (volgens de schrijver)ongeveer een miljoen jaar geleden tot 800.000 jaar geleden.  Ik vond het erg boeiend om te lezen welke rassen er toen waren en hoe ze leefden.

De schrijver is in 1930 overleden.  meer informate over hem is te vinden op Engelse Wikipedia .

Omschrijving bol.com:

In dit boek komen de bewoners van Atlantis en Lemurië tot leven, hun hoop en hun vrees, wat ze tot stand hebben gebracht en wat ze verkeerd hebben gedaan. De verlorengegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging, hun ontwikkeling, hun flora en fauna, de mensen die er leefden, hun gebruiken, wetenschap, onderwijs en godsdienst en hun contact met vergevorderde leraren. De informatie is afkomstig uit de geschriften van Plato, uit de esoterische traditie zoals die is voortgezet in H.P. Blavatsky’s De Geheime Leer en van helderziende waarnemingen gedaan door C.W. Leadbeater, een vooraanstaand theosoof. Zo is een nieuwe weergave totstandgekomen van een tijdloze mythe.
W. SCOTT-ELLIOT was een van de klassieke auteurs van de theosofische traditie. Hij was eind negentiende eeuw een van de eerste leden van de Blavatsky Loge in Londen en werd in zijn tijd geroemd vanwezige zijn literaire prestaties op het terrein van de esoterie.

Save

No Comments

Ted Andrews – Luisteren naar dieren

 

Het is een boek waarin de schrijver een uitgebreide omschrijving geeft over de verschillende dieren, de manier waarop ze leven en welke signalen we eruit kunnen halen voor onze eigen ontwikkeling.

Ik vind het een prachtig boek en heb er veel aan (gehad). Aanrader dus:)

Ik las net dat de schrijver inmiddels is overleden, vandaag precies 2 jaar geleden (over toeval/synchroniteit gesproken).

beschrijving Bol.com:

Beschrijving

Dieren kunnen ons veel leren, bijvoorbeeld hoe je je moet aanpassen ; om te overleven, of hoe te reageren op ziekten. Dieren herinneren ons aan het enorme reservoir van mogelijkheden dat in ons schuilt, maar we kunnen pas van ze leren als we weten hoe we met ze moeten communiceren. Ted Andrews beschrijft in zijn Luisteren naar dieren hoe je met dieren als totems en spirituele wezens moet omgaan, door het bestuderen van hun natuurlijk gedrag. Hij geeft technieken voor het duiden van voortekenen en onthult de verborgen mythische krachten van tientallen zoogdieren, vogels, insecten en reptielen.
– Ontdek welk dier bij je past.
– Benut de verborgen krachten in jezelf, zoals die in je totemdier weerspiegeld zijn.
– Roep de bescherming in van je totemdier.
– Lees de boodschappen en voorteken,; die de natuur je geeft.

10 Comments

Bert Hellinger – Hart tegen hard

Familieopstellingen worden gebruikt om oude patronen en karmische familiebanden bloot te leggen en te transformeren.

Bert Hellinger is de persoon die dit heeft ontwikkeld en neergezet.

Ik heb door dit boek meer duidelijkheid en helderheid in gekregen hoe persoonlijk geweten, groeps geweten en de karmische banden werken. Wat mij opviel is dat dhr Hellinger vanuit zijn Christelijke achtergrond het boek heeft geschreven. Door middel van een aantal familieopstellingen wordt het duidelijk dat het karmische lot ook voor een deel bepaald kan worden door onopgeloste uit de voorouderlijke lijn. Als dat stuk opgelost wordt, heeft dat een positief effect op de persoon uit de familie (of zelfs meerdere personen) die de last onbewust met zich meedroeg.

omschrijving van Bol. com

Uit de talloze familieopstellingen die hij heeft begeleid, werd het Bert Hellinger (1925) duidelijk dat het lot van individuele personen vaak nauw samenhangt met conflicten die tussen landen en volken bestaan. De strijd tussen groepen mensen gaat meestal hard tegen hard: zo zijn er in de wereldgeschiedenis zonder gewetenswroeging miljoenen slachtoffers gemaakt. In Hart tegen hard analyseert de grondlegger van de systeem- en familietherapie die ‘familieopstellingen’ wordt genoemd, een aantal grote conflicten (‘hard’) en laat zien hoe familieopstellingen (‘hart’) de weg kunnen wijzen naar goede oplossingen voor zowel individuen als groepen.

 

No Comments

Sylvia Browne – Aan gene zijde en weer terug

Een vriendin van mij raadde mij dit boek aan. Het is een boek wat niet meer verkrijgbaar is in de winkels die nieuwe boeken verkopen.

Ik vind persoonlijk dat de manier waarop het geschreven is, heel makkelijk en helder wordt uitgelegd wat  de verschillende facetten van spirituele onderwerpen zijn. Ook staan er een paar praktische meditaties in.  Ik vind het zelf jammer dat af en toe het ego van Mevr. Browne duidelijk zichtbaar is in het boek. Dat maakt het aan de ene kant makkelijker te lezen en tastbaarder. Aan de andere kant mis ik op die momenten de feeling met het onderwerp.

Ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Desondanks vind ik het zeker een aanrader om te lezen.

No Comments

Eckhart Tolle – Een Nieuwe Aarde

Dit was voor mij een heel fijn boek. Door het te lezen van begin tot einde vindt er innerlijk een grote transformatie plaats.

In dit boek is er duidelijk uitgelegd wat het verschil is tussen is tussen het Ego ‘wie we denken dat we zijn’ en de pure essentie die we zijn.

Stap voor stap worden verschillende onderwerpen uitgediept. Ik vind het echt een aanrader  en dat doe ik ook zeker in de workshops die ik faciliteer!

Heb je dit boek ook gelezen? je bent welkom om je mening te delen!!

Beschrijving van het boek (bron : bol.com)

Beschrijving

Op basis van de inzichten uit zijn spraakmakende wereldbestseller De kracht van het Nu geeft Eckhart Tolle in Een nieuwe aarde de blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we werkelijk geluk zullen kennen. Het ego-gerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat Een nieuwe aarde in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt.

Eckhart Tolles spirituele blauwdruk voor een nieuwe wereld

No Comments

Boekentips

Ik heb het altijd leuk gevonden (en vind het nog steeds leuk) om boeken te lezen en informatie te verzamelen.

Ik zal in dit menu boeken noemen waarvan ik het gevoel had dat het nuttig voor me is geweest. Wellicht heb je er zelf ook iets aan! enjoy!

Heb je zelf een goed boek gelezen en wil het delen? Natuurlijk mag je dat hier ook doen:) Sharing is caring! Blessed be!

No Comments

Just a message for the whole :

“It is time for us to face the disturbence and chaos around the illusions of life.We are grounding more love and light in the different dimensions in this time.

Do not question to much what is happing in the outside world,feel the peace in our hearts , expanding the love,for we are love.

Changes are happening inside ourselves,it also becomes more visible in our outside world,isnt it beautiful to see so much lovely people around us, isnt it beautiful to see that people are opening their eyes and hearts?

the unity consiousness of love and light has expanded far more then our eyes can see at the moment, just feel it,allow it and keep expanding it. Blessed be ” @ Life.

No Comments

De heksenvervolging voorbij?

5 okt, 17:28

Al in de vroege jaren van de evolutie waren er al mensen die andere mensen ‘terechtstelden’, veroordeelden en eventueel ter dood brachten omdat hun levensvisie anders was.

Dat creëerde bij een aantal mensen de nodige onrust en angst,met als resultaat dat er andere maatregelen werden getroffen.

Bijvoorbeeld :

– de Joden die Jezus aan het kruis hadden gespijkerd.

– In de middeleeuwen werden heksen achtervolgd omdat ze natuurlijke krachten bezaten.

– De strijd tussen de hindoe’s en moslims in India.

En zo kan ik wel doorgaan met voorbeelden noemen.

Hier in Europa was het vervolgen van heksen op den duur op de achtergrond gekomen omdat men door het Christelijke geloof minder (of geen) waarde hechtte aan ‘bovennatuurlijke’ krachten. Ook de komst van de Wetenschap verminderde de angst bij de grote massa.

De visie van paganisme gaat over het erkennen van de natuurkrachten. Door het erkennen van de verantwoordelijkheid die men draagt voor de natuur, zijn/haar omgeving en zichzelf. Na jarenlange oefening en bewustwording wordt de individuele kracht vergroot.

De kracht kan bestaan uit meer vanuit intuïtie leven, heldervoelend ,helderhorend, helderwetendheid en andere vormen van ‘boodschappen’ ontvangen.

Vroeger werd er gezegd dat de ‘duivel’ de toekomst kon voorspellen , en dat de ‘heksen’ deze boodschappen konden horen.

De duivel is een creatie wat voorkomt in de bijbel en wat gebaseerd is op een schaduwenergie die al het ‘slechte’ moet symboliseren. Wat veel mensen echter lijken te vergeten is: ook de Duivel is door ‘God’ gemaakt.

Als we onze innerlijke kracht erkennen, verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, dan erkennen we het goddelijke, de creatie in onszelf. Ook hebben we als mensen allemaal een schaduwzijde, als we dit van onszelf erkennen , dan zijn we in balans.

Dat noemt men dualiteit, zwart en wit, God en Duivel, Stilte en lawaai, angst en vrijheid van angst, voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde.

In de afgelopen jaren heb ik vaker ervaren dat mensen die een andere stap zetten binnen een groot bedrijf of instelling als een puist worden uitgedrukt, bang dat de rest van het personeel wordt besmet met het recht om voor zichzelf op te komen.

Wat er op Wallstreet nu aan het gebeuren is: er zijn veel demonstranten die vanaf 17 september opkomen voor de rechten van ALLE mensen, en niet alleen de regeringen. Af en toe worden er mensen gewelddadig door de politie afgevoerd.

Maar de tijd van onderdrukking is voorbij. Het gaat er niet om om als ‘Baas’ je werknemers te onderdrukken en als een kind toe te spreken.

Het gaat erom als leidinggevende ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen er gebeurt in het bedrijf en een NEUTRALE factor te zijn. Transparantie en evenwichtig.

Voordat deze les door grote instellingen geleerd wordt moet er eerst een grote bom barsten, naar woorden heeft men niet geluisterd.

Dit heeft niets te maken met onzuivere en foute intenties of vervloekingen. Het is de wet van aantrekkingskracht.

Als een kind niet wil luisteren naar de ouders die voor iets waarschuwen wat ze al aan zien komen, het kind blijft eigenwijs: op den duur krijgt het kind een andere les waardoor het zich weet te herinneren dat het eerst eigenwijs was.

Was de heksenvervolging afgeschaft? In theorie wel, in de praktijk zijn mensen over het algemeen nog ‘bang’ voor datgene wat onbekend is. Als we beseffen dat angst een illusie is en er alleen maar voor zorgt dat onze energie wordt afgenomen, kunnen we makkelijker openstaan voor onze gevoelens. Nee, gevoelens zijn niet vies, ze zijn een extra dimensie voor een vervullend leven!!

Blessed be!

No Comments

Niet alles is zoals het lijkt

28 sep, 12:10

mijn astrologische 31 levensjaar is nu bijna ten einde. Wat heb ik mooie dingen ervaren in dit jaar, maar ook ervaringen de te maken hebben met eigenwaarde.

Sommige ervaringen waren prachtig, andere ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik mensen ‘moest’ loslaten omdat er een ongezonde situatie was ontstaan.

Wat ik voel? Dankbaarheid voor de ervaringen en de mensen die ik heb mogen ontmoeten.

Wat er tegen me werd gezegd, had grotendeels te maken met de gedachtenkaders van de ander. Ze zagen ‘iets’ in mijn gedrag of houding, wat deels te maken had met hun eigen 3d gedachten.

Als ik een opmerking maak over opgekropte gevoelens, betekent het dan dat ik je bewust heb afgekraakt?

Vanuit mijn optiek niet. Vanuit mijn hart komen de woorden spontaan, zonder iemand bewust te willen aanvallen.

Als ik aangeef van tevoren dat we elkaar als vrienden wel erg weinig te vertellen hebben als een gesprek alleen maar uit 2 zinnen bestaat, en ik verbreek na een tijd het contact, betekent het dan dat ik je in de steek heb gelaten?

Vanuit mijn optiek niet. Ik bevestig dan alleen maar het gedrag wat al een tijd zichtbaar was, waardoor ik geen noodzaak meer voel tot een verbinding.

Als ik een grapje leuk vind, of een cabaretier, dan vind ik de soort humor leuk, en de manier waarop hij of zij dat vertelt. Herkenning, zonder dat ik het gelijk eens ben met de onderwerpen die hij/ zij bespreekt.

Angst en vooroordelen. Ja, het was een jaar waarin ik dit thema in verschillende vlakken heb zien terugkomen. Hoe kan het ook anders: ik leefde vroeger ook op die manier, voordat ik de waarheid achter de illusie van het leven ontdekte.

Eerder voelde ik me ongemakkelijk daarbij, mezelf zijn, zeggen wat ik denk en voel. Nu doe ik dat en ik voel me er heerlijk bij. Ik blijf netjes in woorden en gedachten, ik voel geen haat of wrok jegens iemand. Ik vond het jammer om te beseffen dat veel mensen zo gewend zijn om vanuit angst te handelen en te leven.

En vanuit angst en vooroordelen is er nu eenmaal een zondebok nodig. Vanuit die energie is het namelijk de verantwoordelijkheid van een ander dat die angst gecreeerd wordt. Ik heb deze rol dit jaar meerdere keren mogen spelen.

Als ik met collega’s aan het fietsen ben, in een ongeluk verzeild raak waarbij 3 verschillende personen aangeven dat ik verantwoordelijk ben, terwijl de getuigen vanuit ‘mijn’ kant niet gehoord worden. Ben ik dan verantwoordelijk?

Deels, mijn eigen verantwoordelijkheid wil ik best nemen, maar ik ga geen verantwoordelijkheid dragen voor de ander.

Door al deze situaties, die voor mijn hart best moeilijk waren omdat ik de juiste keuzes maken belangrijk vindt, ben ik wel sterk gegroeid in mijn eigen kracht.

Ik weet wie ik ben en wat ik waard ben, ik heb mensen om mij heen die mijn gezelschap waarderen en waar ik mijn woorden en gevoelens kan uiten zonder dat ze daarvan schrikken, of zich aangevallen voelen. ik ben dankbaar.

I am that i am! blessed be.
:heartbounce:

No Comments

“Ervaar het leven zoals het komt maar blijf bewust”

 

20 jul, 22:02

We leven in roerige tijden wereldwijd
Zo aan de oppervlakte is alles zoals het lijkt niet veranderd
Wie een stapje verder en dieper kijkt, ziet zoveel innerlijke transformaties

Aan de ene kant zo mooi en aan de andere kant de vorm van chaos

Ik zie zoveel mooie mensen om me heen die echt zo hard groeien op dit moment , prachtig om te zien en te ervaren!
Eerder hadden we daar jaren voor nodig, nu gaat het zo vlot
tenminste, voor de mensen die ook willen groeien

En dan is er een groep mensen die gewend zijn om te ‘overleven’ in plaats van leven, emoties toelaten en zichzelf zijn
Met overleven noem ik ook veel hoofd/ denken, bewust of onbewust vluchten, leven in de buitenwereld

Deze twee verschillende patronen zijn wereldwijd goed zichtbaar
we noemen het in Shamballa MDH termen : 3d en 5 d

In de 3d (3e dimensie) zijn spullen belangrijk, macht voornamelijk over anderen, geld, status, eer en alles moet ‘onder controle’ te houden zijn, voorwaarden gebonden aan de liefde, buitenwereld gericht (ego)

In de 5d (5e dimensie) gaat het om samenwerken, onvoorwaardelijke liefde, eenheid, zelfbeschikking in plaats van macht over anderen, gelijkwaardigheid

Er zijn al een aantal jaren grote verschuivingen in de atmosfeer die grote invloed hebben op ons ‘innerlijke’ mens.
Mijn ervaring en de ervaringen van meerdere personen in deze periode hebben te maken met de ‘weerstand’ van 3d op 5d energie.

Ego voelt zich bedreigd door de energie van samenwerken, onvoorwaardelijke liefde en EENHEID, als er eenheid is, is Ego niet zo
bijzonder meer, maar is er gelijkwaardigheid.

Mensen die vanuit de 3d energie leven kunnen niet invoelen wat 5d energie inhoudt, vanuit angst kunnen ze ‘ertegenaan boksen’
zodat ze niet in de spiegel hoeven te kijken.

Vanuit de energie van 5 d is alles prima, en volgt ieder zijn eigen pad
zonder, wrok, boosheid, frustratie of het gevoel van aangetaste eigenwaarde.

Toen ik ervaarde wat de confrontatie met 3d energie met mij deed, besefte ik : i’d still got some work to do.

Feel free en fijne groei!(a)

No Comments

Een kerstgedachte

19 dec 2010, 18:35

Een kerstgedachte die ik nog wil delen gaat over onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde betekent in geen geval dat je een ander dat ene mooie kadootje geeft,
Het betekent niet dat je de schone schijn ophoudt omdat je denkt dat een ander daar gelukkig van wordt,
Onvoorwaardelijke liefde, begint niet bij die ander, nee, het is een geboorterecht van jezelf om
Liefdevol naar jezelf te kijken, liefdevol jezelf te omarmen, ook al kan je een lijst met minder leuke
eigenschappen opnoemen. Hou van jezelf!

Pas dan kan je onvoorwaardelijke liefde aan een ander schenken en dat is het meest kostbare wat je een ander kan en mag geven.

Ik wens een ieder van jullie een hele fijne tijd toe, met liefde, plezier en alle goeds in overvloed.

Een heel gezond en gezegend 2011, Liefde en Licht, Licht en Liefde!

* (stukje uit mijn nieuwsbrief)

No Comments

Divali

4 nov 2010, 13:38

Morgen, op 5 november, wordt er divali gevierd
Een lichtfeest voor de Hindoes waarbij ze de godin Lakshmi vereren

Het is een feest wat eeuwen lang in stand is gehouden
Aan het einde van een bepaalde maanscyclus (in dit geval november)
worden de huizen schoongemaakt, en ook innerlijk gebeurd er van alles
oude patronen worden losgelaten zodat er ruimte ontstaat om
Licht, liefde en alle nieuwe wensen te ontvangen.

Tegen de avondschemering worden er kaarsen aangestoken om
Het licht in huis te ontvangen. Een nieuwe cyclus met een ‘schone lei’.

Ook al wil ik mij niet volledig 100 procent Hindoe noemen, ik vind de
symboliek ervan prachtig, het sluit aan op Shamballa en hoe ik het leven beleef.

Eerst moeten oude patronen, gewoonten, verbindingen en spullen
‘verdwijnen’ voordat de vernieuwde energie zich volledig kan laten zien!

Dit kan ook zijn door bewust afscheid te nemen van bijvoorbeeld Angst,
en liefde op deze dag volledig te omarmen
Een ieder beleeft deze dag op zijn eigen manier.

Een nieuwe dag waarin je het licht uitnodigt in je huis (en jezelf) en je gedachten laat gaan over jou diepste hartewensen.

Lakshmi is de godin die voor overvloed en rijkdom staat, maar dat hoeft
niet materieel te zijn. Overvloed en rijkdom meet zich niet in geld of spullen, Het zit allemaal in je eigen hart!

Eer jezelf en de godin in jezelf, want ieder mens creeert zijn haar eigen leven!

Fijn lichtfeest toegewenst, oftewel: Shubh Divali!

:heartbounce:

No Comments

Visie op het leven

25 sep 2010, 12:46

Ik ben nu bijna een week terug uit Finland
Samen met andere Shamballa familie vanuit de hele wereld
Hebben we een intensieve workshop gevolgd
die alleen door de founder van Shamballa wordt gegeven.

We hebben onze energievelden flink opgeschoond
gesproken over onvoorwaardelijke liefde en vrijheid
gezongen, gelachen, en elkaar in verschillende dimensies
leren kennen
Geen internet, televisie of andere afleiding,gewoon onszelf en elkaar.

Ondanks de verschillende culturele achtergronden, ervaarde
niemand het gevoel van ‘anders’ zijn
we waren 1 met elkaar, ongeacht de verschillende karakters
Met zo een gevoel keek ik altijd naar de wereld
dus het voelde voor mij als thuiskomen.

In het maatschappelijke leven zag en voelde ik
duidelijker de afstand, de haat, de weerstand, controle,
ego’s en andere energieeen die voor angst zorgen,
voor afstand, voor eenzaamheid.

Met een open hart, wat nog verder open staat
is het pijnlijk om te zien en te voelen waar wij als mens
mee bezig zijn
dus: What the fuck are we doing with ourselves??!

Hoe kan het dat mensen die elkaar niet kenden in 10 dagen
zo een hechte groep kunnen vormen
en mensen die ik langer ken, worstelen met het beeld wat ze van me hebben,waardoor ze de ECHTE ik niet zien?
Mijn open hart heeft het ontvangen, en het deed wel zeer.

Ik heb het gevoel ervaren wat ik waarschijnlijk bij mijn geboorte al had:
What the fuck am i doing here?
Een koude wereld waar de liefde lijkt te zitten in materie,
het krijgen en graaien in de consumptie maatschappij

Waar is de onvoorwaardelijke liefde, waar is het leven, wie kiest daarvoor?

De boodschap is ook duidelijk, ik ben een onderdeel
van een grote groep mensen die de boodschap neerzet
in de wereld. : Liefde, innerlijke vrijheid en leven zonder vooroordelen is de boodschap!

Nu ik er toch ben…;)

Love eachother, respect eachother! Shamballa on!

Finland inspiratie:

We are connected and related
we are one and only love
In many ways we are different
And still we are all the same

Heart 2 Heart connected
being cleared and expanded in energy
Acceptation from ourselves and others
What a difference this could be

For every beginning there is an end
How we want to react that depends
Like free choice and will
We choose the experience and still
We keep connected!

Blessed be!

No Comments

Inspiratie :)

 

Trijntje Oosterhuis: Vlieg met me mee

Video Clip:)

19 mei 2010, 10:01 Laat je hoofd niet hangen
ook al heb je verdriet
de wereld is zo slecht nog niet
het is wat jij er in ziet
kijk maar om je heen
ik wijs je de weg
je bent niet alleen

het leven stelt op zich niks voor
het is wat jij er van maakt
alles wordt nu anders
het is tijd dat je ontwaakt
ga je met me mee
dit is je kans
grijp hem meteen

kom vlieg met me mee
over land over zee
want het avontuur ligt ginds achter de horizon
wie of wat je ook bent
dit is het moment
het is nu of nooit vlieg weg en kijk niet achterom
er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon

in elke hoek wacht een verhaal dat je nooit hebt gehoord
beleef je leven als een film
gooi je angst overboord
en wacht toch niet zo lang
doe wat je moet doen
en wees maar niet bang

kom vlieg met me mee
over land en over zee
want het avontuur ligt ginds achter de horizon
wie of wat je ook bent
dit is het moment
het is nu of nooit vlieg weg en kijk niet achterom
er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon

kies wie je bent
speel je een schurk of een held
ben je een mooie prinses of speel je jezelf

kom vlieg met me mee
over land over zee (over zee)
want het avontuur ligt ginds achter de horizon
wie of wat je ook bent
dit is het moment
het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon
Spreid je vleugels maar en ga door aan de horizon

No Comments

Gevoel, Verstand en Balans

8 apr 2010, 22:09

Ik ben de gelukkige eigenaar van twee karakteristieke katten
Wat een schatten zijn het
Beiden gecastreerd, en ook al zijn ze geboren als mannetjes,
De vrouwelijke energie overheerst.

Dropje, de ene kat, is een echte voeler
Zodra er iemand in mijn omgeving (een specifiek persoon) ziek is,
Merk ik dat gelijk aan het gedrag van Dropje. Dropje vertoont
Hetzelfde gedrag als zijn exbaasje, de maag is de zwakke plek.

Daarnaast is het ook een zogenaamde ‘Stoere’ kat
Hij is redelijk groot en fors, en zelfs toen hij jonger was mocht hij graag
Honden en andere katten uitdagen, om vervolgens heel hard weg te rennen
Kwam het op ruzie aan, dan vluchtte hij
Dropje is duidelijk ouder geworden, hij rent niet zo hard, en slaat zelfs terug
Bij een ruzie..

Vorig jaar kreeg ik een andere kat erbij
Hij had mijn huisje uitgezocht, en blijkbaar geen zin meer om bij zijn
Eigen huis te blijven wonen.
Het vorige baasje had besloten een puppie in huis te halen, die katten leuk
Speelgoed vond.

Whitey lijkt meer een denker te zijn. Hij doet meer zijn eigen dingen, eigen tempo en lijkt wat zelfstandiger te zijn dan dropje. Hij vind het leuk om te spelen, te jagen en te slapen.
Zijn ritme lijkt op die van een mens.’s Ochtends er op tijd uit om naar buiten te kijken
En s avonds ‘op tijd weer naar bedje’, met een zucht (met piepgeluid) van verlichting.
Whitey is een pratende kat die andere katten lief vind, en schrikt van andere mensen.
Af en toe krijgt hij bezoek van een andere pratende kat, het lijkt erop dat Whitey zich vermaakt.

Ook Dropje vertelt af en toe iets met een ‘miauw’, toch klinkt het anders dan hoe Whitey
Zichzelf of iets aankondigt.
Whitey kwam met muisjes thuis de eerste weken, Dropje heeft dat in zijn jonge jaren
Ook wel eens gedaan, toen kon ik het minder waarderen :p
De voeler, en de denker..Samen vormen ze de balans.

Ik was eerst een sterke voeler, daarna doorgeschoten in het denken,
Daarna weer gaan (helder)voelen, om vervolgens weer te schieten in het denken
En nu merk ik aan mezelf, dat de balans, de weegschaal wordt opgemaakt.
Alleen voelen zonder verstand, is geen gezonde situatie, niet alle gevoelens kloppen
Met de realiteit.
Denken zonder te voelen, is ook geen gezonde situatie, Het hoofd maakt soms
Ook hersenspinsels die nergens op gebaseerd zijn.

Durven vertrouwen op je eigen waarheid, je eigen denken, en voelen.
Het gaat erom je EIGEN waarheid en gevoelens te vertrouwen en serieus te nemen
In het verleden vertrouwde ik teveel op de gedachten van anderen
Ik durfde mezelf niet te vertrouwen, voelde me minderwaardig
Minder wijs, die ander kon (voor mijn gevoel) zoveel meer uitstralen

Was het echt zo dat ze wijs waren? Achteraf gezien hadden ze een grote mond
En deden ze zich inderdaad heel groot en wijs voor, het waren leugens,
Het was hoogmoed, het was creëren van angst en machteloosheid.

Onbewust gaf ik mijn macht weg, dat deed ik door te denken!
Mijn onzekere gevoel gaf mij geen duidelijkheid omdat het in disbalans was
Dus dacht ik: ‘die ander zal het wel beter weten’
Ik heb onbewust daardoor, veel mensen gekwetst, of verkeerd ingeschat
Omdat ik mezelf niet vertrouwde.

Deze weegschaal is nu in balans
Gevoel en verstand, samenwerking, luisteren, maar vasthouden aan mijn
Eigen waarheid. Dat is wat ik heb moeten leren deze jaren.
Mijn waarheid hoeft niets met de waarheid van een ander te maken te hebben.

Gevoel en verstand, net als mijn katten..

balans!

No Comments

“Do you want to be or not to be”

 

10 mrt 2010, 23:22
Mijn vorige blog ging over energie
Alles is energie, onze gedachten, gevoelens en emoties
Vormen ons en hebben invloed op ons leven

“ Kies je voor liefde of kies je voor angst”

We krijgen genoeg informatie over minder leuke dingen die
In de wereld plaatsvinden, kijk maar naar het nieuws bijvoorbeeld
Ook in ons eigen leven kunnen er situaties plaatsvinden die hiermee
Te maken hebben
Het is de kunst om op juist op die momenten te kunnen kiezen

Veel mensen leven onbewust in angst en creëren daardoor nog
Meer angst in hun leven
Juist door angstgedachten en gevoelens wordt de vicieuze cirkel
Nog meer vastgelegd
Ik herken deze spiraal, ook uit mijn eigen leven

En nu herken ik het bij andere personen, ik zie ze lijden
Het gaat ten koste van hun mooie persoonlijkheid,
Hun ware essentie van wie ze daadwerkelijk zijn
Konden ze maar zien dat het ‘alleen maar’ gedachten/gevoelens zijn
Die hun pijnplekken willen laten zien

Ik sprak met een paar dierbaren, ook zij kennen mensen in hun omgeving
Die het moeilijk vinden om uitdagingen aan te gaan, in hun werkveld bijvoorbeeld,
Of in de relaties die ze aangaan
Deze personen ervaren de moeite en pijn in het leven, de angst om stappen te zetten
Ze lijken te blijven steken in oude denkpatronen

Net als ik hebben deze dierbaren ook gesprekken met deze personen gevoerd,
Tips aangedragen, kado’s gekocht, inzichten willen geven, tijd gestoken in de
Problemen die er op dat moment besproken werden
Allemaal vanuit een open hart, willen ondersteunen, een ander willen helpen

Toch lijkt het erop dat niet iedereen hulp wil ontvangen
Sommige personen lijken zo gevangen te zitten in hun ‘problemen’
Dat het licht wat iemand anders schijnt hen niet bereikt
‘Do you want to be happy, or not?’

Wil je echt aan je problemen werken, of er alleen over praten?
Ben je bereid je eigen denkpatronen aan te passen, of eis je dat alleen van een ander?
Ben je bereid om je leven in eigen handen te nemen, of laat je dat van een ander afhangen?

Hoe dan ook, elke keuze die men maakt, doet men nog altijd voor zichzelf!
Er zijn mensen die een kaars voor je kunnen aansteken,
Echter, je zult zelf deze kaars in je lantaarn moeten doen, om je pad ermee te verlichten

Kies je voor Meesterschap over je eigen leven, of
het leven van Slachtofferschap?

Welke je ook kiest, wees je ervan bewust dat alles wat men daadwerkelijk WIL, bereikt kan worden!

Blessed Be!:heartbounce:

No Comments

“Once upon a time…”

21 jan 2010, 22:47

Er was eens in de middeleeuwen
niet zo heel erg ver hier vandaan
een genezeres, dat deed ze voor haar bestaan

Deze gave had ze op jonge leeftijd gekregen
volledig voor de liefde van de natuur bezweken
ze leefde vanuit haar hart en gaf om haar omgeving

En toen kwam daar een jonge heer, ridderlijk,
half lang blond haar, wapperend en beminnelijk,
De genezeres viel als een blok voor hem, het leek voorbestemd

Deze jonge knul deed altijd stoer en onbezonnen
Gaf zichzelf nooit en te nimmer gewonnen
Durfde zijn hart ook niet aan de genezeres te geven

Toen de liefde bloeide tusen deze twee personen
Leek er elke keer iets tussen te komen
Genezeres wou de ridder teveel bemoederen en sparen
De ridder bleef juist daarom opstandig, met wilde haren

En toen sloeg het noodlot toe : het afscheid viel beiden zwaar,
de genezeres wou niet bemoederen
de ridder bracht zichzelf telkens in gevaar
Meer bleek er niet mogelijk, ze moesten uit elkaar

Na de laatste knuffel, met het hoofd naar de grond gebogen
Nam de ridder afscheid, niet alleen van zijn geliefde,
maar ook van zijn leven
Hij verdiende niet te leven, gezien vanuit zijn eigen ogen
de genezeres bleef achter,vol verdriet aldaar

Na vele levens was de tijd weer gekomen
elkaar te ontmoeten, en de liefde te voelen van toen
Nog steeds was je onbezonnen, en gaf je jezelf niet gewonnen
Nog steeds bleef ik je bemoederen en wou je teveel sparen
Steeds verder zijn we uit elkaar gegroeid
Niet uit het hart, maar uit het samengroeien in eenheid…

Je woont en leeft nog steeds in mijn hart
Jij bent een waardevol persoon,
elk moment dat we samen waren voelde ik me vrij
Toch was  het in dit leven ook niet mogelijk om op die manier  samen te zijn.

Op deze manier wil ik je laten weten
Ik zal er altijd voor je blijven en er zijn
Een blijvend contact als hartevrienden vind ik fijn
Ik zegen jou en hoop dat er een dame naast je zal
staan die jou ondersteunt, met je samen een toekomst op wil bouwen
en dat je het jezelf waard vindt om echte liefde te ontvangen.

I’ll love you forever, :handkiss:

No Comments

Mijn ervaring van afgelopen zondag!:

11 jan 2010, 16:02

Gisteren was voor mij de vuurdoop:
Ik gaf mijn eerste workshop Shamballa Basic Healer
en had de eer om dit te delen met twee personen
die al veel aan spiritualiteit hadden gedaan.

Ze hadden lange afstanden gereden in risicovol weer en
kwamen beide uit het midden van het land
Deze ervaring wilden ze met mij delen en ik met hen
Het was een ervaring om nooit te vergeten.

Ik kreeg het gevoel dat ik op mijn plek mijn werk mocht doen!
Eindelijk! De visie uitdragen dat alle mensen GELIJKWAARDIG
aan elkaar zijn, dat
ieder mens verantwoordelijk is voor zichzelf, maar vooral:
Onvoorwaardelijke liefde is vrijheid.

Ik moest ook even terugdenken aan een paar jaar geleden,
werkte toen bij GGZ waarbij ik benoemde dat ieder mens
gelijkwaardig is aan elkaar:verpleegkundigen zijn NOOIT meer dan een cliënt.
Ik kreeg toen feedback: “je kan cliënten nooit als gelijkwaardig beschouwen.”
Ik stond perplex,mens is in mijn ogen mens, ongeacht welke rol je in het leven ‘speelt’!

Nu verklaart het voor mij ook waarom leerlingen
en gediplomeerde verpleegkundigen nooit op 1 lijn konden staan
terwijl de bblers volledig werkten, en
daarnaast nog eens een opleiding voor een minimumloon..

Wat zonde dat ik dit heb ervaren in de gezondheidszorg,
op energetisch nivo zijn we allemaal mensen.
Juist cliënten hebben DAAR behoefte
aan: acceptatie van hun menszijn! dat is namelijk LEVEN!

Het leven zou voor ieder mens meer gevoelswaarde krijgen
als we met zijn allen elkaar erkennen als mens,
ongeacht de rol die iemand in dit leven speelt.
Ieder mens heeft grenzen, een eigen belevingswereld.

De essentie van het leven is respect hebben voor elkaar,
elkaars grenzen ( h)erkennen en accepteren
En nooit een ander manipuleren om
er zelf beter van te worden (je eigen wil opdringen).

Ik wil niet zeggen dat ik een heilig boontje ben (nu misschien wel haha:p )
Ook ik heb in het verleden wat gepusht en ‘geleerd’
Deels omdat het een oud patroon was, deels omdat
ik nog niet zo ver was om het overzicht te zien.

Ik wil nooit, ik zal nooit en ik weiger ten alle tijden, in deze
(en volgende levens) om een ander te schaden
(of zijn / haar leven te manipuleren of te beinvloeden)
Alles is energie, ga in liefde en zuiverheid met elkaar om
en erken het goddelijke in die ander!

Blessed be! :heartbounce:

*dank aan de helpers die aanwezig waren gisteren:flowers:

No Comments

Verlangen naar..? of houden van..?

8 dec 2009, 12:35

Mijn vorige blog ging over de woorden ‘i love you’ / ‘ik hou van jou’ (koetji koetji, hubba hubba)
Toen ik die blog aan het schrijven was ontdekte ik dat dit onderwerp groots is.
In deze blog wil ik het stuk uitdiepen wat gaat over verlangen naar.. of houden van..

Veel mensen groeien op met het beeld dat men pas gelukkig kan zijn
als ze veel bereiken in het leven, een groot huis en/of een dure auto hebben.
Onbewust zorgen deze denkbeelden vaak voor minderwaardige gevoelens
en de gedachten dat iets of iemand anders voor ‘ het geluk ‘ kan zorgen.

‘ Het geluk ‘ is voor ieder mens anders

De ene persoon verlangt naar rijkdom, de andere naar liefde,
weer een ander verlangt naar een goede gezondheid
Hier speelt verlangen een hoofdrol, wat doet de onbewuste mens?
Juist ja: op zoek gaan in de buitenwereld, een rijke (en ) of liefdevolle dame
of vent aan de haak slaan,etc.
Dit alles, zonder na te gaan wat men ZELF kan doen om zich gelukkig te voelen.

Het is een vorm van voorwaardelijke ‘liefde’
‘als ik dit voor jou doe, krijg jij dat voor mij’ Juist, voor mij!
De leegte van het verlangen dient opgevuld te worden
men gaat ervan uit dat dit door de buitenwereld aangevuld kan worden

Is dit daadwerkelijk ‘houden van’? Is dit liefde?

Houden van is een zuivere energie wat te maken heeft met delen
Delen van de energie, het geeft juist energie
Gebaseerd op pure, eerlijke gevoelens
Respect voor elkaar, er zijn voor die ander
De ander zien, voelen en ervaren als waardevol persoon
Pure erkenning van die ander zoals hij/ zij is
Losgekoppeld van ‘die heeft dit en dat heb ik nodig’

Mensen die vanuit verlangen handelen vergeten vaak 1 ding
Het zal meestal op teleurstelling uitlopen, en waarom?
Niemand anders kan de behoeften van die ander vervullen
Vanuit verlangen zie je alleen maar wat je WIL zien
Het verlangen kan voor een fantasiewereld zorgen

helaas, fantasie heeft niets te maken met de werkelijkheid
Als de waarheid dan aan de deur klopt, valt er weer een stukje
Van de fantasie in duigen en wordt men geconfronteerd met de leegte in zichzelf
Het is een bevestiging van de verantwoordelijkheid die we zelf hebben
Om iets van ons leven te maken

Het leven is nu eenmaal zoals het is
Fantaseren kunnen we allemaal en ieder mens heeft daarin de keuze

Geef jezelf wat je nodig hebt, dan stroomt het houden van vanzelf!

* noot: ik bedoel met verlangen: ‘verlangen van het ego’

No Comments

Cutie Cutie (koetji koetji) en Hubba hubba

6 dec 2009, 13:43

‘I love you’ en ‘Ik hou van jou’ ‘zijn de woorden die in
veel films, muziek, romans
en andere media worden benoemd of bezongen

Het zijn woorden die vaak uitgesproken worden
op het moment van de eerste ‘liefde’
Men weet dat deze woorden bij liefde hoort
maar wat is dan eigenlijk liefde?

Bijna ieder mens krijgt (in de pubertijd) het ‘hubba hubba’ gevoel
(kwijlgehalte 100%)
Het is een vorm van verliefdheid, is dat liefde?

Ik denk dat het een illusie is, iets wat mooi, prachtig lijkt (roze bril)
terwijl het een weerspiegeling is van het verlangen wat we ZELF hebben.
Men spreekt hier al gauw van ‘i love you’/ ‘ik hou van jou’ ,
het is echter meer gericht op het houden van de illusie dan van die ander.

Aan de andere kant kent ieder mens het cutie gevoel
(koetji koetji) als ze een baby, dier, of andere schattige manifestaties zien.
Hier wordt onschuld, onbevangenheid en
puurheid op een liefkozende manier geuit.

Koetji koetji heeft voor mij niets te maken met verliefdheid,
maar met het ( h )erkennen van de prachtige kern van die ander.
Daar hou ik van: van die ander op universeel nivo, als mens,
als dier, als creatie, medebewoner van deze aarde.

Hubba hubba (kwijl) zie ik als mooie emotie, maar met een ondertoon
namelijk: niets is wat het lijkt
Het zorgt er bij mij voor dat ik alert blijf en mijn gedachten helder hou,
want als die roze bril eenmaal weg is, blijft niets anders over dan de realiteit.

Dus Koetji koetji!’* i love you *

No Comments

Over Freestyler en Vrijheid

 

 

28 nov 2009, 10:25

Freestyler – Bomfunk Mc

Tien jaar geleden was dit een grote hit
Ik vond het een super nummer en de clip vond ik grappig
Ik ervaarde toen vrijheid in het mooie Amsterdam
en voelde verantwoordelijkheid voor mezelf

De clip laat zien hoe een klein ventje erachter komt
dat hij macht heeft over zijn afstandsbediening
Hij speelt ermee en ziet dat hij
met die macht ook anderen kan beinvloeden,

Behalve de bomfunk mc’s, ze dansen
en maken muziek in het hart van het metrostation
Het is hun eigen muziek, hun eigen boodschap
Dat valt nooit te manipuleren door een ander

En zo is het ook in de ‘echte wereld’
Anderen denken mensen soms te kunnen manipuleren,
voelen zich machtig,voeren regeltjes in of zogenaamde wetten
en creeéren angst

Deze betekenen niets maar krijgen pas kracht
als de massa of de ‘slachtoffers’
deze angsten en regels als DE waarheid zien.

Als mens ben je zelf verantwoordelijk voor :
je eigen leven, voor je eigen vrijheid, voor JOU waarheid
Dan kan niemand
Je vervormen tot iets wat een ander graag van JOU wil

Een mens is meester over zijn eigen leven
dat betekent:
verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en
staan voor zijn/haar eigen waarheid
Zelf de lantaarn aansteken van zijn/haar pad

Zo dat men ziet welke kant men op dient te gaan

Pas dan kan men ware vrijheid ervaren, en stroomt het leven
Pas dan komt het ware en eigen doel in het leven naar voren.

We groeien op met condities van anderen,
van de omgeving en van de maatschappij
Durf te blijven kiezen wat goed voor jeZelf voelt

‘Be a mastercreator of your own life, dont give your power away to anyone!’

Blessed be :heartbounce:

No Comments

lekker oppervlakkig?

15 nov 2009, 13:07

Ik heb deze dagen een heerlijk oppervlakkig nummer geplaatst:

Aan de andere kant: ik heb er een boodschap uitgehaald. Ik wou het met jullie delen!

No no no no no no no fire, no fire
I wanna feel the music higher and touch the sky
No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy
I wanna live with you a deja vu.

I don’t wanna lie I’m feeling so blue
So take me away So take me with you
Hey mistery girl I’m falling for you
I’m willing tonight The last Deja Vu.

La la la la la la …

No no no no no no no fire, no fire
I,I wanna feel the music higher and touch the sky
No love, no love, you drive me crazy, you crazy boy
I wanna live with you a deja vu.

No no no no no no no fire, no fire
I,I wanna feel the music higher and touch the sky

de zingende heer geeft aan dat hij niet zo happy is. Als vlucht gaat hij (vermoedelijk) op stap en komt daar een vreemde dame tegen.
Hij verlangt naar haar, wil zich verliezen in de ‘liefde’
, richt zijn aandacht op haar.

De zingende dame is eigenlijk een bevestiging van een illusie wat hij zelf gecreeerd heeft. Wie wil er nou niet iemand die ‘volledig’ voor hem/ haar valt?
Natuurlijk is het zijn verlangen om gelukkig te zijn met haar, maar hoe is dat mogelijk als hij zelf ongelukkig is?
Een illusie zal nooit de waarheid worden of zijn:)
Het is een droomtoestand wat nooit op echt zijn is gebaseerd.

Wordt vervolgd: zie blog: liefde versus angst!

Ps: de muziek vind ik HEERLIJK!! De clip en tekst zou ik graag anders zien, maar helaas…

No Comments

The King of Pop: That you may find peace!

6 jul 2009, 09:55

Jij was voor mij een groot entertainer.
Ik bewonderde je ‘ look’ , kleding,videoclips en danspassen, de teksten die ergens over gaan.
” het neerzetten van een prachtige illusie”

Herinneringen:

* toen ik 4 was: en ik (ondanks zwartwit tv) de clip ‘ thriller’ had gezien. Op het eind huilde ik omdat Michael er zo eng uitzag.
* toen ik 12 was heb ik samen met 2 andere meiden ‘black or white’ geplaybackt. Daarmee hadden we de eerste prijs gewonnen.
* toen ik 13 was, op vakantie in Engeland.Ik was daar dezelfde periode toen Michael daar concerten gaf.(en ik baalde omdat ik nog te jong was om daarheen te gaan)
* toen ik 14 was en er een live concert werd uitgezonden midden in de nacht. Ik mocht eerst slapen, mijn moeder maakte mij wakker zodat ik het toch kon zien.

Ook deze periode heb ik nagedacht over jou, wat ik eigenlijk van je vond en wat er met jou gebeurd is.

De woorden die in mij opkwamen zijn:
– Zelfopoffering
– ‘ king without a crown’ *king of pop
– Verraden
– Gekruisigd *door de media

Allemaal overeenkomsten met de vertellingen van Jezus (uit de bijbel).Hij was jou inspiratiebron..

Je hebt gegeven zonder te nemen, je hebt geleefd in dienst van anderen.

Nu is het tijd voor rust, eindelijk voor jezelf.

Belachelijk nu je overleden bent, dat je volop in het nieuws bent.
Dat mensen spullen van je kopen, dat er gespeculeerd wordt over je begrafenis, je kist etc.
Dat je nu met veel nummers in de mega top 50 staat.

Rest in peace, Michael

No Comments

Divali:het lichtfeest

28 okt 2008, 10:08

Laat het licht in je hart schijnen
vol vertrouwen en vredig
Dat het licht je mag begeleiden
en het pad verlicht
waar je naar toe wil gaan!

Het Licht dat het donker doet verdwijnen
Het Licht dat kwaad doet verbleken
Het Licht dat het hart doet verwarmen
Het Licht dat mensen doet stralen
Het Licht van innerlijke vrede
Het Licht van de Goddelijke liefde
Dat is het ware Licht.

No Comments
%d bloggers liken dit: