Tag: loslaten

Kracht : Leven vanuit Overgave

Wanneer heb jij voor het laatst even bewust diep ademgehaald? Het geratel van het ‘ moeten ‘ losgelaten, de doener in jezelf een dagje vrij gegeven, de buitenwereldfocus veranderd naar diep voelen in jezelf, wie je nu bent, waar je nu staat emotioneel,spiritueel,mentaal? Om zo goed mogelijk te functioneren vanuit volledigheid hebben we het nodig om bewust te zien en te voelen waar we nu zijn. Doet men dit niet, dan zorgt het lichaam er wel voor dat er bewust ‘ stilstand’ komt door middel van kwaaltjes en ziekten.

Loslaten van teveel beheersing/ controle

Als mens wordt er zoveel van je verwacht. Allerlei verantwoordelijkheden t.o.v. jezelf, je omgeving, taken voor je werk, school, connecties etc. Het is dan ook niet zo gek dat de neiging om steeds in het ‘ denken / doen ‘ syndroom te hangen. De valkuil daarvan is dat men zich steeds verder van zijn/haar eigen kern/ kracht/ gevoel/ intuïtie af gaat staan waardoor er disbalans gecreëerd wordt. Ipv de Liefde en Warmte van het leven te ontvangen, het leven te voelen: ‘ flowen’ en daarin mee te kunnen stromen, lijkt het een verstarring van emoties, de verdieping van het leven te ‘ missen ‘ omdat er teveel te doen en te bedenken is. Het besef dat het hoofd en de gedachten de boventoon voeren en juist een programma draaien vanuit overleving i.p.v. bewust creëren . Dat krijgt pas de ruimte als we de waarnemer in onszelf omarmen en vanuit die ‘bril’ naar deze ‘ ratrace ‘ van gedachten en ‘ acties’ kijken. Er valt niks onder controle te houden..

Mag jij mens zijn? Mag je voelen wat je onbewust onderdrukt? En als dat niet zo is, welke onbewuste gedachten weerhouden jou ervan om te voelen wat wel jouw aandacht nodig heeft? Emoties en gevoelens hebben ook iets te vertellen en pas door de weerstand daartegen los te laten en met jezelf in die diepte te zijn, het voelen, aan te raken en de acceptatie daarvan, kom je bij je innerlijke rijkdom. Hier vindt je je volledigheid en veiligheid om volledig te Zijn.

Betekent dit dan dat je als een onbeheerste vlegel maar moet doen wat je impuls je ingeeft? Nee, lijkt me niet echt handig 🙂 . Luisteren naar je lichaam, naar je emoties, je angsten. Je onbewuste heeft veel wijsheid en inzicht in waar je staat. Wil je bepaalde dingen veranderen, dan is het wel de bedoeling dat je in de diepte voelt en luistert naar wat je (onbewuste) drijfveren zijn. Pas dan vindt je erkenning in jezelf voor jezelf, wordt het onbewuste bewust en kan je daarin iets veranderen als je dit zou willen. Het vraagt oprecht en vanuit diepte te voelen en te kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Soms kan dit lastig zijn en hoe waardevol is het dan dat je mensen in je omgeving hebt waarbij je soms kan reflecteren. Die als waarnemer zonder oordeel naar je kunnen luisteren, bepaalde vragen stellen waardoor je weer wat dieper kan zakken in dat gevoel, in het ‘ zijn ‘ omdat je er samen bent. Koester deze mensen want zij hebben geen andere agenda dan er echt ‘ zijn ‘ en dit zijn de mensen waardoor je verder groeit!

Luisteren naar de signalen

In de buitenwereld kan men reflecties zien van dat wat er innerlijk speelt (zoals ik eerder omschreef in een andere blog over ‘ guru yoga ‘ (de buitenwereld als spiegel van het innerlijk volgens het Boeddhisme). Als men ervoor kiest om alleen maar te luisteren en te zien wat er ‘ buiten’ gebeurt, is er geen reflectie en aandacht voor de binnenwereld. Daardoor ” wachten ” wijsheden, processen en inzichten voor ontdekking, aandacht en erkenning van ‘ het Zelf ‘ . Er is ook een spreuk die veelvuldig gedeeld wordt op fb. dat gaat over dat je ‘ in de buitenwereld ziet wat er innerlijk gebeurt ‘ en dat betekent dan ook dat dit gekleurd wordt door je eigen energieveld. Hoe kan de buitenwereld dan altijd aansluiten? Er zijn genoeg mensen die de meningen, oordelen en gevoelens van anderen belangrijker vinden dan zichzelf, hun eigen waarden, oordelen, gevoelens en meningen. Leren luisteren naar jezelf kan een heel proces zijn, maar levert zoveel waarde op. Een waarde die gekoppeld is aan het gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes en het leven bijvoorbeeld. Daarnaast het nog meer naar jezelf toegroeien en luisteren naar je hart en ziel, vanuit innerlijke waarheid, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Dat is de weg naar Authenticiteit.

De weg van authenticiteit

Als alle ruis van angst voor goedkeuring verdwenen is, wordt de weg en het pad wat men te volgen heeft vanzelf duidelijk. Veiligheid en Vertrouwen in jezelf : mogen voelen en weten dat je er mag zijn✨. Helder inzicht omdat men ruimte heeft gemaakt door naar zichzelf te kijken, de emoties te voelen die vragen om gezien te worden,gevoeld en doorleeft te worden. Soms waren dit nog restanten van oude processen. Het leven blijft in beweging en soms kunnen er dingen naar voren komen die men al verwerkt dacht te hebben. Elke keer groeien we weer een laagje dieper, verder met weer een andere handreiking en proces.

Voor de weg van authentiek leven is er eerlijkheid,lef en moed nodig. Meer dan eens heb ik in mijn leven gezien hoe veel mensen kozen voor een minder authentiek leven maar wel wat ‘makkelijker ‘ voor zichzelf omdat ze dan geen confrontaties hoefden aan te gaan. Soms met zichzelf, soms met de buitenwereld. Het zijn keuzes die mensen maken en dat is aan een ieder. Het zijn mensen die blijkbaar meer lessen nodig hebben om te beseffen dat leven vanuit echt geluk en zingeving gekoppeld is aan transparantie, eerlijk zijn naar jezelf en anderen. Op zielnivo groeien betekent dat je soms jezelf moet confronteren met de diepere lagen van jezelf. Alleen zo kan je veranderen.

Samen groeien

Het mooiste van leven vanuit overgave is het toelaten. Toelaten van wat aan mag dienen, toelaten van je emoties, je gedachten (zonder dat je deze al te serieus neemt). Vanuit ‘ flow ‘ leven, gelijkgestemden ontmoeten, voelen en ervaren dat je ‘ gedragen ‘ wordt en dat je er mag zijn, dat je er HELEMAAL mag zijn en dat het goed is. Dat het gewaardeerd wordt..

Het allermooiste vind ik : samen te groeien. Heb jij ook vrienden waarvan je weet dat die er altijd voor je zijn, dat je elkaar vindt als het goed is maar helemaal als het minder gaat? Dat er gelijkwaardigheid is, zonder oordeel naar je geluisterd wordt en de feedback die je krijgt opbouwend is en vanuit liefde gegeven?

Veel lichtwerkers en mensen die bewust leven krijgen ‘ zoekers’ op hun pad. Mensen die hun liefde, wijsheid en reflecties ‘nodig” hebben om zelf verder te komen. Dat is enerzijds een dankbare taak waarin het super is om te zien dat anderen weer vooruit komen. Soms ontbreekt het wel aan gelijkwaardigheid in het geven. Dit kan ermee te maken hebben dat de ‘ zoeker ‘ alleen de weg vond om zelf weer de weg te vinden, soms kan een ‘ zoeker ‘ niet geven omdat het proces van de ‘ lichtwerkers’ in een andere laag plaatsvinden. En dan heb je nog de ‘ zoekers ‘ die alleen maar vanuit het willen ‘ krijgen ‘ (aandacht, liefde, warmte) in verbinding willen staan. Ook al is het de ‘ missie ‘ van lichtwerkers (blijf het een aparte benaming vinden maar goed, weet ook niet hoe ik dit anders kan noemen) om er voor anderen te zijn, ze hoeven nooit als voetveeg alleen maar te geven aan anderen en daardoor zelf stil te blijven staan. Liefde en groei horen bij elkaar. Je kan pas echt groeien als de liefde volledig stroomt in de verbinding met elkaar.

Voor nu Namaste <3

No Comments

van dood naar wedergeboorte : het proces van vernieuwing

We kennen allemaal het verhaal van de rups en de vlinder. Hoe prachtig de symboliek is van de overgang waardoor de vlinder ontstaan is nadat de rups een cocon spon en daarin de overgangsfase meemaakte. Het is niet alleen bij de vlinder waarbij je dit proces ziet. Ook bij dieren die uit eieren komen zie je dat er eerst een proces in de ei zelf plaatsvindt voordat de volgende fase zich aandient. Hoe gaan mensen eigenlijk om met veranderingen in hun leven?

De mens ervaart in alle fases verschillende veranderingen. Van de geboorte naar de crèche bijvoorbeeld. Van het verlaten van het ouderlijk huis naar je eigen stek, het aangaan of het einde van een relatie, het toelaten of loslaten van mensen, dieren etc. Elke verandering in de buitenwereld doet iets met het innerlijk.Ook al lijken we als mens ‘ alleen ‘ , alles en iedereen is met elkaar verbonden. ” So within, so without ” . ” as above, so below ” , ook al voel je je alleen of eenzaam.

Je bent een schakel in een groot geheel, of je je daar nu wel of niet bewust van bent.De mensen waarmee je omgaat kunnen wel degelijk van invloed zijn op jouw eigen processen. Dit kan in de positieve zin van het woord (elkaar motiveren, helpen, stimuleren), echter kunnen mensen met een andere visie op het leven  je ook belemmeren. Het is algemeen bekend dat de 5 personen die het dichtstbij.je staan, het meest van invloed zijn op het vormen van je persoonlijkheid. Welke 5 mensen zitten close bij je in jouw netwerk? Herken je wat ik hier net omschreef : zijn er karaktereigenschappen die je bij die personen EN jezelf herkent ? En ben je daar blij mee?

De mens staat op zichzelf maar staat wel in verbinding met het bewustzijn en het collectieve bewustzijn (ik schreef daar eerder ook al wat over: lees de blog hier: groepsgeweten).

Uiterlijke veranderingen horen bij het leven, net als de innerlijke veranderingen.  Read More

No Comments
%d bloggers liken dit: