Tag: onbewuste

De Kracht van Taal en Woorden: Denken en Spreken zoals je Wilt leven

Als mens in het leven ter wereld komen heeft het voordeel dat we onszelf op een andere manier kunnen ontwikkelen dan bijv. dieren of planten. Zij hebben wel bewustzijn maar andere mogelijkheden om zich te ontwikkelen dan de mens.Lees meer hierover op deze site: https://www.bedrock.nl/we-onderzochten-hebben-dieren-een-bewustzijn/

Alles is energie. Taal en woorden hebben de kracht om energie neer te zetten in de wereld en boodschappen over te brengen en te dragen. (dit geldt ook voor gedachten). Ik deed ooit een hypnotherapeut opleiding waarbij ik net als bij NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) meer bewust werd gemaakt van de taal en hoe dit ingezet kan worden om een andere mindset te creeren. Men wordt gevormd door alles wat men heeft meegekregen en hoe men zich ontwikkeld heeft. Daardoor is er in de onbewuste behoorlijk wat opgeslagen waaronder overtuigingen die positief zijn :bijv. ” alles komt goed ” . En ook andere overtuigingen die minder positief zijn , vaak gekoppeld aan angst en/of onzekerheden. Daardoor kan men blokkades creeren ipv positieve verwachtingen zoals de eerste overtuiging ‘ Alles komt goed ” .

Momenteel is het actueel in de wereld dat het ” Corona ” virus in allerlei landen over de wereld slachtoffers maakt waardoor regeringen de bevolking probeert te waarschuwen en te behoeden voor de vele doden en besmettingen die plaatsvinden. Elke dag vinden er updates plaats en werden regels aangescherpt, iets dat premier Rutte dagelijks mededeelt. Op de tweede dag deed hij de uitspraak:” 50 a 60 procent van de bevoking zou ziek worden om zo immuniteit te creeren ” . Dit is een zin die iets bij me raakte. Als volksvertegenwoordiger is men er zeker van bewust hoe taal ingezet wordt..Het merendeel van de oudere bevolking zit voor de tv en vind dhr. Rutte een man met gezag, iemand om naar te luisteren..Als je beseft dat woorden kracht hebben, in hoeverre klopt het dan dat deze suggestie van het ziek worden door een man van invloed wordt uitgesproken en deze uitspraak in oren en harten komt van mensen die zich daar minder goed bewust van zijn wat taal met het brein kan doen? Een verwachting uitspreken of prognose op deze manier lijkt wel een manier van iets in de wereld brengen waar niemand op zit te wachten.

In een paar weken tijd is het C. woord door elke instelling en bewoner van Nederland wel meerdere keren gebruikt en gehoord. Een ander verbazingwekkend moment was dat ik een monteur over de vloer kreeg die voor onderhoud kwam. Hij moest geen handtekening (of naam van mij) invoeren maar het woord ‘ Corona ” . Als je je ervan bewust bent dat alles wat je aandacht geeft groeit, waar geef je je aandacht aan uit?

Deze voorbeelden waren nodig voor mij om het beeld te schetsen van het belang van taal en hoe dit ingezet wordt in het dagelijkse leven..

Het onderschatten van dit virus is niet de bedoeling en intentie. Het is belangrijk om te beseffen dat dit een virus is dat geen taal kent, geen grenzen kent en wel agressief genoeg kan zijn om doden te eisen. Maatregelen om dit in te dammen zijn nodig en informatie geven over het proces is belangrijk. Daarnaast is het mijns inziens OOK belangrijk om naast de onrust zoveel mogelijk de aandacht te richten op de mogelijkheden en oplossingen NAAST de maatregelen.

Woordkeuzes en taal laten zien waar men in het onbewuste is. Een overtuiging kan uitgesproken worden maar hoeft niet waar te zijn. Mensen die bewuster zijn van taal en wat dit met mensen doet, vinden dit makkelijker om woorden uit te spreken die aansluiten op het bekrachtigen van mensen ipv taal te gebruiken om bijv. meer angst op te wekken. Mooi hoe er meer artikelen gedeeld worden die te maken hebben met het versterken van het immuunsysteem zoals bijv : https://gezondheidenvoeding.nl/voeding-gezondheid/preventief/9-soorten-voeding-die-je-immuunsysteem-versterken/

Hoe gebruik jij taal? Welke woorden gebruik jij in je bewuste en onbewuste ? Als je in je onbewuste een overtuiging hebt dat je bijv. een moeilijk persoon bent of iets niet goed kan, dan kan je onbewuste ervoor zorgen dat die ervaring weer bewust wordt door een situatie te in je leven te brengen die dat gevoel omhoog haalt. Door deze onbewuste overtuiging te veranderen kan je ook de situaties in de buitenwereld veranderen. De buitenwereld is de spiegel van je innerlijk en andersom. In de vorige blog schreef ik over mantra’s en hoe dit ook veranderingen kan aanbrengen in je bewustzijn. Door zinnen te herhalen kan je jezelf programmeren. Wat vertel jij aan jezelf en welke woorden spreek je regelmatig uit? Op welke manier wil jij je voelen? Op welke manier wil jij leven? Bekrachtig juist in deze periode je gezondheid en versterk het gevoel van vertrouwen in die mindset <3

Ik heb in het verleden veel gescheven over het collectieve bewustzijn en onze invloed op het groepsgeweten. vooral in deze blog : https://sattvachandranl.wordpress.com/2013/11/03/kan-men-gedrag-aanleren-door-het-collectieve-bewustzijn/ omschrijf ik hoe men zichzelf EN ANDEREN mee kan nemen in het groeiproces. Waar mensen elkaar kunnen ‘ aansteken ‘ door wereldwijd toiletrollen te kopen, kan men ook heel bewust een andere energie de wereld in brengen door juist de aandacht te richten op genezing, liefde, licht en alles wat de wereld en de mensheid voedt. Welke energie breng jij de wereld in? Waar gaat jouw aandacht en focus naar toe? Een betere wereld begint door maatregelen te treffen, handen te wassen en 2 m. afstand te nemen en daarnaast onze mindset zo zuiver mogelijk te houden <3

Hoe groter het bereik van vrede en liefde, hoe groter het bewustzijnsveld wordt waarin je genezing op grote schaal kan manifesteren.

Deze Lama heeft een hele mooie healing opgenomen voor jezelf en daarnaast voor het helen van de aarde : ik vind het prachtig! deel het graag vanuit liefde met je <3 Zorg voor jezelf en voor elkaar. Namaste

No Comments

het ” mysterie ” van Hypnose ontrafeld!

Ook van die rare gedachten over Hypnose? Het idee dat hypnotiseurs anderen echt in hun macht hebben? Surprise Surprise!
Om je van deze onwaarheden af te helpen en je GOED te informeren;

Bij deze DE vlog over hypnose :

ps: voor de mensen die op de mobiel dit filmpje zien: de videos waar ik naar verwijs vindt je ook in de beschrijving onder het filmpje op youtube!! <3

Hartelijk dank lieve mensen die mij de vragen hebben opgestuurd!!

Heel Fijn om concrete informatie te kunnen geven, dat is alleen mogelijk als jullie met mij communiceren!! ik heb in het verleden heel veel informatie

gedeeld vanuit mijn hart en het gevoel dat ik dat moest delen. Nu vraag ik aan JULLIE of je onderwerpen hebt voor vlogs, welke informatie heb jij nodig

op je pad naar zelfliefde, zelfverwerkelijking, persoonlijke ontwikkeling,hsp informatie etc. ? Mijn doel en missie in het leven is om jullie te

assisteren om nog meer vanuit je ware en innerlijke kracht te leven en daar heb ik jullie stem WEL voor nodig. Read More

No Comments

Ziel (h) Erkenning in het ervaren van geluk

” Wat wil je in dit leven bereiken?” is een vraag die regelmatig in het leven terugkeert. Vaak geeft men het antwoord : “gelukkig zijn”. Wat is dat eigenlijk, gelukkig zijn?

Feit is dat geluk niet te koop is.  Gelukkig zijn omdat je een eigen huis hebt, een mooie auto voor de deur, de man of vrouw van je dromen.  Het zijn omgevingsfactoren die zeker een gevoel van tevredenheid en geluk in zich dragen, het is echter geen permanent gevoel van gelukkig zijn.

Gelukkig zijn is een staat van bewustzijn waarin men volledige harmonie ervaart in zichzelf. Zo omschrijf ik ‘Gelukkig Zijn”. Het is een staat van zijn die alleen in het hier en nu ervaren kan worden.

Als men het namelijk in de toekomst zoekt ‘ bijv….Als ik dat huis heb gekocht ben ik gelukkig…”, vergeet men om volledig te genieten van datgene wat er op dat moment WEL op het pad aanwezig is.

Een ander denkpatroon kan zijn om het geluk in het verleden te zoeken: ‘…toen ik nog in die situatie zat was ik wel gelukkig…’ . Ook dit is een denkpatroon wat ervoor zorgt dat men het geluk in het hier en nu niet kan zien.

Het verleden is voorbij, alles en iedereen ondergaat veranderingen. Een gekochte auto gaat ooit eens een keer stuk, mensen kunnen veranderen, werksituaties kunnen veranderen. Mensen kunnen relaties en vriendschappen aangaan, en andersom gebeurt dat ook.

Het leven ondergaat veel verschillende situaties die ons laten groeien. Men kan leren uit alles wat er op het pad gebeurt. Verschillende situaties zorgen voor bepaalde emoties, gedachten. Soms uit het onbewuste, soms oude patronen, soms het (h)erkennen van oude patronen waardoor  weer nieuw gedrag ontstaat. Soms het ervaren van oude gevoelens die door het (h)erkennen getransformeerd kunnen worden in meer heelheid.

Naast al deze veranderingen is onze staat van zijn onveranderlijk.

Er wordt ons nooit op school geleerd dat gedachten en emoties niets te maken hebben met wie we zijn. Het zijn ‘slechts’ interne prikkels die ons vertellen hoe het met onze ziel is (of met de ziel van een ander>>Hspers kunnen dat ook haarfijn aanvoelen).

In de voorgaande blogs ging ik al uitgebreid in op oude conditioneringen, aangeleerde gedragspatronen enz. Veel van de gedragspatronen zijn aanwezig in het onbewuste. Onder die gedragspatronen zit er een bepaalde wortel die resoneren met basisemoties.

Die basisemoties kunnen ervoor zorgen dat oude patronen zich blijven herhalen. Door bewustwording en eerlijk naar het eigen gedrag te kijken, kan men zichzelf transformeren. Dat betekent soms ook dat het verdriet wat jarenlang onderdrukt was door ‘boosheid’ op iemand anders (bijv.) soms geuit moet worden voordat het getransformeerd kan worden.

Hierboven is de Bewustzijnsschaal zoals Dhr Hawkins het heeft omschreven. Dhr David R. Hawkings was een psychiater en schrijver die zich had gespecialiseerd in bewustzijnslagen.

Alles bestaat uit energie, ook gevoelens en gedachten hebben een bepaalde trillingsfrequentie. Alles wat we aandacht geven groeit. Gevoelens die te maken hebben met schuld, schaamte, verdriet, boosheid zijn verbonden met lagere trillingen.

De achterliggende gedachte van deze emoties zijn ” Ik ben niet goed genoeg”

Alle gevoelens en gedachten die te maken hebben met plezier, liefde, acceptatie, van goede wil zijn, vrede en verlichting hebben te maken met hogere trillingen.

Iedereen kan voorbeelden uit zijn/haar leven halen waarin momenten van lagere en hogere trillingen zichtbaar waren.  Om het geluksgehalte in het hier en nu te verhogen is het van belang om bewust te worden van de onbewuste opgeslagen emoties.

Ieder mens heeft wel eens ervaren wat een slecht humeur van een ander met de sfeer kan doen. Ook andersom: ieder mens heeft wel eens ervaren wat een positieve gemoedstoestand met de sfeer kan doen. Mensen met een hogere trillingsfrequentie zijn in staat om meer mensen te bereiken. Door licht te brengen en te zijn ontstaat er healing bij anderen die ervoor open staan.

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de gemoedstoestand waarin men verkeert en wil verkeren.  Er zijn genoeg mensen die weigeren te groeien omdat men bang is voor veranderingen of het gevoel heeft dat men niet anders kan.

Toch is het een feit dat de wereld aan het veranderen is. We leven in een tijdperk waarin men van overleven (Vissentijdperk) over is gegaan naar het Aquariustijdperk waarin ook spiritueel bewustzijn een belangrijke integratie doormaakt in ons zijn.

Lets make it wonderful! Blessed be!

*alles is energie, dit is wat Dhr Masuro Emoto zichtbaar heeft kunnen maken door waterkristallen bloot te stellen aan woorden:

No Comments

Over het onbewuste en zelfwaardering

De voorgaande blogs omschrijf ik  verschillende onderdelen die met bewustwording en bewustzijn te maken hebben. Wat het verschil is tussen ego en ziel, wat groepsgeweten en individueel geweten inhoudt en in de vorige blog omschreef ik groepsbewustzijn wat eeuwenoud is en in ons DNA is gegrift. (ok , ik heb het woord DNA niet gebruikt in de vorige blog, maar vond dit wel een leuke aanvulling;)

In het onbewuste gedeelte van ons ‘zijn’ worden veel situaties, gevoelens en patronen opgeslagen. Vanaf de kindertijd zijn wij eigenlijk een soort spons die informatie absorbeert. Dat kan fijn zijn (en nuttig om te weten wat de normen en waarden zijn van de tijd waarin we leven) maar ook minder fijn. Ook minder prettige emoties, herinneringen en negatieve gedachten over onszelf en anderen worden hierin opgeslagen.

Terug te komen op de vorige blog. Ik  schreef dat als er een tekort is ontstaan ergens in de ontwikkeling, dat het ego door prikkels van buitenaf probeert de innerlijke leegte op te vullen.

Het ego probeert waardering, goedkeuring te krijgen en is geneigd om de ziel te overschreeuwen. Dit kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. In het ergste geval probeert het ego andere personen te ‘gebruiken’ om zelf  de waardering te krijgen van ‘goed’. Voor het ego is immers een ander ‘minderwaardig’ / ‘niet goed’. Het ego zoekt een zondebok en dat zal altijd in de buitenwereld te vinden zijn.

Het ego probeert te verdoezelen dat er ergens in het onderbewustzijn een ‘tekort’  aanwezig is.  Het tekort wat bijvoorbeeld in de kinderjaren ontstaan is vraagt om compensatie.

We worden in de kinderjaren al ‘geprogrammeerd’ als een soort computer. De ouders, leraren, kinderen en school hebben een grote invloed op het vormen van de identiteit. Identiteit is prima, ieder mens is uniek en heeft een eigen doel/ missie hier op aarde. Het gevaar van teveel de aandacht richten op het vormen van de identiteit is dat men van zichzelf vervreemd.

In het onbewuste gedeelte van het bewustzijn liggen veel onbewuste gedragspatronen opgeslagen. Als het onbewuste onbewust blijft (die keuze mogen mensen voor zichzelf maken: vrije wil) kan dat voor problemen zorgen in het lichaam, maar ook maatschappelijk.

Als men bijvoorbeeld in de kindertijd ervaren heeft dat het kind ‘nooit wat goed deed’ , of ‘het kon altijd beter’, uit zich dat in perfectionistisch gedrag, nooit tevreden zijn met zichzelf, altijd beter willen en daardoor zichzelf niet volledig accepteren/ erkennen.

De persoon, met gevoel van minderwaardigheid, kan naast het ‘grote’ ego ook bijvoorbeeld problemen ervaren met overvloed ontvangen, cadeautjes van het universum waarderen, ook vertrouwen in zichzelf en anderen kan beschadigd zijn.

* de universele les van aantrekkingskracht is:  Wat jou eigen energieveld uitzendt, ontvang je terug *.

Er zijn verschillende methodes om bewust te worden van de onbewuste patronen. Er zijn genoeg methodes om deze oude patronen te transformeren. De sleutel is echter: ‘Als men dit zelf wil”.

Het is fijn om waardering te krijgen voor de dingen die men doet. Het is echter nooit de bedoeling om dingen te doen om waardering te krijgen. Dat zijn acties die de plank misslaan omdat vanuit die intentie het ego aan het werk is.

Love yourself the way you are, you are unique and beautiful. Erken je schoonheid!

Namaste en Blessed be!

deep fullfillment is inside yourself, let it shine!

7 Comments
%d bloggers liken dit: