Tag: waarnemer

Kracht : Leven vanuit Overgave

Wanneer heb jij voor het laatst even bewust diep ademgehaald? Het geratel van het ‘ moeten ‘ losgelaten, de doener in jezelf een dagje vrij gegeven, de buitenwereldfocus veranderd naar diep voelen in jezelf, wie je nu bent, waar je nu staat emotioneel,spiritueel,mentaal? Om zo goed mogelijk te functioneren vanuit volledigheid hebben we het nodig om bewust te zien en te voelen waar we nu zijn. Doet men dit niet, dan zorgt het lichaam er wel voor dat er bewust ‘ stilstand’ komt door middel van kwaaltjes en ziekten.

Loslaten van teveel beheersing/ controle

Als mens wordt er zoveel van je verwacht. Allerlei verantwoordelijkheden t.o.v. jezelf, je omgeving, taken voor je werk, school, connecties etc. Het is dan ook niet zo gek dat de neiging om steeds in het ‘ denken / doen ‘ syndroom te hangen. De valkuil daarvan is dat men zich steeds verder van zijn/haar eigen kern/ kracht/ gevoel/ intuïtie af gaat staan waardoor er disbalans gecreëerd wordt. Ipv de Liefde en Warmte van het leven te ontvangen, het leven te voelen: ‘ flowen’ en daarin mee te kunnen stromen, lijkt het een verstarring van emoties, de verdieping van het leven te ‘ missen ‘ omdat er teveel te doen en te bedenken is. Het besef dat het hoofd en de gedachten de boventoon voeren en juist een programma draaien vanuit overleving i.p.v. bewust creëren . Dat krijgt pas de ruimte als we de waarnemer in onszelf omarmen en vanuit die ‘bril’ naar deze ‘ ratrace ‘ van gedachten en ‘ acties’ kijken. Er valt niks onder controle te houden..

Mag jij mens zijn? Mag je voelen wat je onbewust onderdrukt? En als dat niet zo is, welke onbewuste gedachten weerhouden jou ervan om te voelen wat wel jouw aandacht nodig heeft? Emoties en gevoelens hebben ook iets te vertellen en pas door de weerstand daartegen los te laten en met jezelf in die diepte te zijn, het voelen, aan te raken en de acceptatie daarvan, kom je bij je innerlijke rijkdom. Hier vindt je je volledigheid en veiligheid om volledig te Zijn.

Betekent dit dan dat je als een onbeheerste vlegel maar moet doen wat je impuls je ingeeft? Nee, lijkt me niet echt handig 🙂 . Luisteren naar je lichaam, naar je emoties, je angsten. Je onbewuste heeft veel wijsheid en inzicht in waar je staat. Wil je bepaalde dingen veranderen, dan is het wel de bedoeling dat je in de diepte voelt en luistert naar wat je (onbewuste) drijfveren zijn. Pas dan vindt je erkenning in jezelf voor jezelf, wordt het onbewuste bewust en kan je daarin iets veranderen als je dit zou willen. Het vraagt oprecht en vanuit diepte te voelen en te kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Soms kan dit lastig zijn en hoe waardevol is het dan dat je mensen in je omgeving hebt waarbij je soms kan reflecteren. Die als waarnemer zonder oordeel naar je kunnen luisteren, bepaalde vragen stellen waardoor je weer wat dieper kan zakken in dat gevoel, in het ‘ zijn ‘ omdat je er samen bent. Koester deze mensen want zij hebben geen andere agenda dan er echt ‘ zijn ‘ en dit zijn de mensen waardoor je verder groeit!

Luisteren naar de signalen

In de buitenwereld kan men reflecties zien van dat wat er innerlijk speelt (zoals ik eerder omschreef in een andere blog over ‘ guru yoga ‘ (de buitenwereld als spiegel van het innerlijk volgens het Boeddhisme). Als men ervoor kiest om alleen maar te luisteren en te zien wat er ‘ buiten’ gebeurt, is er geen reflectie en aandacht voor de binnenwereld. Daardoor ” wachten ” wijsheden, processen en inzichten voor ontdekking, aandacht en erkenning van ‘ het Zelf ‘ . Er is ook een spreuk die veelvuldig gedeeld wordt op fb. dat gaat over dat je ‘ in de buitenwereld ziet wat er innerlijk gebeurt ‘ en dat betekent dan ook dat dit gekleurd wordt door je eigen energieveld. Hoe kan de buitenwereld dan altijd aansluiten? Er zijn genoeg mensen die de meningen, oordelen en gevoelens van anderen belangrijker vinden dan zichzelf, hun eigen waarden, oordelen, gevoelens en meningen. Leren luisteren naar jezelf kan een heel proces zijn, maar levert zoveel waarde op. Een waarde die gekoppeld is aan het gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes en het leven bijvoorbeeld. Daarnaast het nog meer naar jezelf toegroeien en luisteren naar je hart en ziel, vanuit innerlijke waarheid, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Dat is de weg naar Authenticiteit.

De weg van authenticiteit

Als alle ruis van angst voor goedkeuring verdwenen is, wordt de weg en het pad wat men te volgen heeft vanzelf duidelijk. Veiligheid en Vertrouwen in jezelf : mogen voelen en weten dat je er mag zijn✨. Helder inzicht omdat men ruimte heeft gemaakt door naar zichzelf te kijken, de emoties te voelen die vragen om gezien te worden,gevoeld en doorleeft te worden. Soms waren dit nog restanten van oude processen. Het leven blijft in beweging en soms kunnen er dingen naar voren komen die men al verwerkt dacht te hebben. Elke keer groeien we weer een laagje dieper, verder met weer een andere handreiking en proces.

Voor de weg van authentiek leven is er eerlijkheid,lef en moed nodig. Meer dan eens heb ik in mijn leven gezien hoe veel mensen kozen voor een minder authentiek leven maar wel wat ‘makkelijker ‘ voor zichzelf omdat ze dan geen confrontaties hoefden aan te gaan. Soms met zichzelf, soms met de buitenwereld. Het zijn keuzes die mensen maken en dat is aan een ieder. Het zijn mensen die blijkbaar meer lessen nodig hebben om te beseffen dat leven vanuit echt geluk en zingeving gekoppeld is aan transparantie, eerlijk zijn naar jezelf en anderen. Op zielnivo groeien betekent dat je soms jezelf moet confronteren met de diepere lagen van jezelf. Alleen zo kan je veranderen.

Samen groeien

Het mooiste van leven vanuit overgave is het toelaten. Toelaten van wat aan mag dienen, toelaten van je emoties, je gedachten (zonder dat je deze al te serieus neemt). Vanuit ‘ flow ‘ leven, gelijkgestemden ontmoeten, voelen en ervaren dat je ‘ gedragen ‘ wordt en dat je er mag zijn, dat je er HELEMAAL mag zijn en dat het goed is. Dat het gewaardeerd wordt..

Het allermooiste vind ik : samen te groeien. Heb jij ook vrienden waarvan je weet dat die er altijd voor je zijn, dat je elkaar vindt als het goed is maar helemaal als het minder gaat? Dat er gelijkwaardigheid is, zonder oordeel naar je geluisterd wordt en de feedback die je krijgt opbouwend is en vanuit liefde gegeven?

Veel lichtwerkers en mensen die bewust leven krijgen ‘ zoekers’ op hun pad. Mensen die hun liefde, wijsheid en reflecties ‘nodig” hebben om zelf verder te komen. Dat is enerzijds een dankbare taak waarin het super is om te zien dat anderen weer vooruit komen. Soms ontbreekt het wel aan gelijkwaardigheid in het geven. Dit kan ermee te maken hebben dat de ‘ zoeker ‘ alleen de weg vond om zelf weer de weg te vinden, soms kan een ‘ zoeker ‘ niet geven omdat het proces van de ‘ lichtwerkers’ in een andere laag plaatsvinden. En dan heb je nog de ‘ zoekers ‘ die alleen maar vanuit het willen ‘ krijgen ‘ (aandacht, liefde, warmte) in verbinding willen staan. Ook al is het de ‘ missie ‘ van lichtwerkers (blijf het een aparte benaming vinden maar goed, weet ook niet hoe ik dit anders kan noemen) om er voor anderen te zijn, ze hoeven nooit als voetveeg alleen maar te geven aan anderen en daardoor zelf stil te blijven staan. Liefde en groei horen bij elkaar. Je kan pas echt groeien als de liefde volledig stroomt in de verbinding met elkaar.

Voor nu Namaste <3

No Comments

De kracht van transformatie vanuit de heilige ruimte in jezelf

Het lichaam is de voertuig van de ziel. We kennen allemaal wel die momenten dat het zo ontzettend druk is in de buitenwereld dat het lichaam nogal wat te verduren krijgt. Door allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden kan er soms disbalans ontstaan, puur omdat er geen ademruimte was om verbinding te blijven maken met de heilige ruimte in jezelf.

Wat is die ‘ heilige ‘ ruimte? Als je heel bewust eens een paar keer diep in en uit ademt, dan voel je de ademhaling via je longen naar je onderbuik gaan. In dit moment is de ademhaling het enige focuspunt, er zijn geen gedachten, je voelt de verbinding met je lichaam, er is geen toekomst in het nu, er is geen verleden in het nu..alleen de waarnemer van de ademhaling, het lichaam dat dit beleeft.

Als waarnemer besef je dat jij niet je lichaam bent, je kan emoties/gevoelens ervaren maar je bent niet de personificatie daarvan, je kan gedachten hebben, maar ook dit zijn ‘ maar ‘ gedachten.

Vanuit essentie leven , vanuit het besef dat het menselijke aspect maar een klein facet is van de grote diamant, brengt het besef hoe onbewust men kan zijn van al die andere lagen en dimensies vanwaar uit men ontstaan is,veelal niet bewust is bij een groot aantal mensen.

In ontmoetingen met anderen komen mensen zichzelf tegen. Wat zie je dan? Dezelfde patronen die jij kan herkennen bij oude delen van jezelf? Zie je reflecties gekoppeld aan eerdere ervaringen/pijnplekken waardoor je getriggerd wordt om daarnaar te kijken en dit te helen door er bewust van te worden, eventueel mensen te vergeven (of jezelf?)? In het boeddhisme wordt deze manier van kijken ” Guru Yoga ” genoemd: de buitenwereld zien als een ‘ leraar’ , reflectie van je innerlijk.

Ben jij bereid om in deze heilige ruimte jezelf volledig te omarmen en vanuit heelheid te beseffen dat alle weerstand in de buitenwereld terug te vinden is in verdeeldheid in jezelf?

Ben jij bereid om vanuit heelheid te beseffen dat het lichaam de behoefte voelt om in verbinding te blijven met deze waarnemer. De waarnemer die vanuit deze heilige ruimte in jezelf een rijke belevingswereld brengt, waardoor de innerlijke verbinding verstevigt en men steeds meer de verbindingen in de buitenwereld zal voelen?

In deze ruimte is alle wijsheid van de bron opgeslagen, het enige wat je hoeft te doen om daarbij te komen is bewust contact en verbinding maken, daarnaast vooral te luisteren naar de innerlijke stem die daaruit voort komt. Deze stem is rustig, duidelijk en ‘ stil ‘ .

De stemmetjes van de gedachten, zijn onrustig, schieten heen en weer door het hoofd en jagen het gevoel van onrust, onzekerheid en angst na. Neem deze stemmetjes niet serieus, ze mogen er zijn maar laat je waarnemer zien zonder afleiding van deze stemmetjes, ze kunnen je zicht vertroebelen als je betekenis geeft aan die gedachten..

Ware genezing van de ziel betekent oude patronen onder ogen komen, hier bewust van worden, oude stukken loslaten wanneer en waar dit kan, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing. Het betekent een afspraak met jezelf om vanuit je onbewuste steeds meer bewust te worden en de bereidwilligheid om in elk moment te beseffen dat er in het hier en nu alleen bewustzijn is dat zich op verschillende manieren kan manifesteren. Het besef en de bereidwilligheid om alles los te laten wat niet langer meer nodig is zodat je de vernieuwde vorm van ” jij ” mag ontvangen en beLeven.

In 1 lichaam meerdere keren ontwaken, het proces van vernieuwing en groei betekent dat de waarnemer nooit uitgeleerd zal zijn. Embrace the new you, in every moment .

Zoals Miro deze mooie affirmatie vandaag ook deelde: Spreek met jezelf af ‘ Every day and every way i am getting better and better “

Manifesteer in deze heilige ruimte een wereld die de waarnemer wil voelen, zien en ervaren. Als 1 eenheid. Leef je leven vanuit je ware en mooiste visie.<3 namaste

%d bloggers liken dit: