Ziel(h)Erkenning in (homo) ouderschap

Een paar weken geleden was er een debat bij Pauw en Witteman tussen Barbara Barend en Mariska de Haas over lesbisch ouderschap.  Mariska de Haas is een aantal keren te gast geweest bij Pauw en Witteman en vertegenwoordigt de visie van de Katholieke Kerk. Dit debat is voor mij een inspiratie geweest om deze blog te schrijven.

 

 

Een paar weken geleden schreef ik de blog over Ziel(h)erkenning in Homoseksualiteit en diversiteit .
In die blog noemde ik dat het vanuit het perspectief van de ziel het heel logisch is als bijv. een vrouw in een vorig leven, in dit leven als man geboren kan worden en andersom. In de Mahabharata (een van de oudste hindoegeschriften) is er een verhaal bekend van Amba en Shikandi waarbij Amba (vrouw) in een volgend leven getransformeerd werd tot een man.

Ook al is er binnen het Hindoeïsme verder weinig bekend over het wel of niet accepteren van homoseksualiteit, er wordt in de geschriften niets afwijzends over geschreven.

Het onderwerp ouderschap is iets wat vanaf de oudheid als waardevol wordt gezien. In alle regionen staan kinderen voor welvaart. Binnen het Hindoeïsme (en in andere religies/culturen) wordt het familieleven en het voortbrengen van nageslacht als belangrijk onderdeel gezien van het leven.

Vanuit het perspectief van de ziel is het altijd de bedoeling om opgevoed te worden door de ouders die in dat leven voor hen zorgt.  Voordat de ziel op aarde komt, zijn er al een aantal thema’s vastgelegd.

Het zou dus prima kunnen dat een kind opgroeit bij een homostel of adoptie/pleegouders, die het kind opvoedt als eigen kind.

Prachtig om te zien en te ervaren dat er liefdevolle ouders zijn die het beste aan hun kind schenken.

Mariska de Haas noemt iets in bovenstaand debat wat wel een punt van aandacht mag krijgen. Vanuit mijn optiek brengt ze dit op een ietwat onduidelijke manier naar voren (het uitdragen van het Katholieke standpunt + wat bij elkaar geraapte argumenten van onderzoeken die gedaan zijn).

Ze zegt in het begin hoe het groepsgeweten en groepskarma eigenlijk voor haar bepaalt hoe ze haar kinderen opvoedt ( “Ik heb mijn moeder als rolmodel gehad en voed mijn kinderen net zo op” ). Veel mensen die onbewust leven, nemen automatisch het aangeleerde gedrag over. (geconditoneerd)

Ze noemt het belang van een man in het leven van een kind. (” zonder man geen kinderen”) In principe heeft ze daar wel een punt.

Het DNA wat een kind nl met zich meeneemt is wel van invloed hoe een kind zich ontwikkelt. Als een kind bijvoorbeeld geadopteerd is en met alle liefde door pleeg/adoptieouders wordt opgevoed, is er nog wel informatie die met de genen te maken hebben van belang.

Naast de lichamelijke erfelijke eigenschappen, zit in het DNA ook coderingen die te maken hebben met(bijv.) het oplossen van groepskarma uit die familie.

Dat is eigenlijk net zo met eenoudergezinnen. Ook al hebben kinderen uit eenoudergezinnen vaak alles wat hun hartje begeert, soms is het ook goed om bewust te zijn van de coderingen die hij/zij wel met zich meedraagt, maar die vaak niet bekend zijn. Ik schreef al eerder over de DNA coderingen : Zelfwaardering en de voorouders .

De blogs die ik daarna heb geschreven sluiten daar ook wel wat op aan.

Het mooiste zou zijn als de opvoeders van hun kind ook wat achtergrondinformatie van de biologische vader (of moeder, of ouders) hebben zodat ze een beter beeld hebben van hun kind.

Natuurlijk is het voor 95 procent van belang om het kind veiligheid, basisbehoeften en liefde te geven. Ik twijfel geen seconde over het liefdevol opvoeden van kinderen, ook al groeien ze op met twee moeders, twee vaders, vader en moeder, of alleen vader of moeder.

Het zal altijd wel zo blijven dat sommige mensen zich aan denkbeelden blijven vasthouden die voor anderen niet meer actueel zijn.

Just sharing some thoughts on this subject!

Namaste

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Wil je op updates over de diensten die ik aanbied,de podcasts kunnen beluisteren, enz? geef je emailadres en je krijgt het in je mailbox!Workshops en sessies doe ik ook 1 op 1! Toe aan spirituele verdieping?je hoeft niet te wachten totdat ik iets organiseer, contact me and we'll make it happen. Namaste

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

ik gebruik je emailadres nooit voor andere doeleinden. Je kan je elk moment uitschrijven :)! (mijn wens is wel om je langer te verwelkomen en van dienst te zijn! )

4 Comments

4 Replies to “Ziel(h)Erkenning in (homo) ouderschap”

 1. Ha, leuk, ja een erg actuele discussie he, homosexualiteit (met kinderen). Jammer dat de dames wat door elkaar praten. Het is door de eeuwen heen natuurlijk al een oeverloze discussie geweest. Wat is juist, wat is goed?
  Het is een ethische discussie en wat goed gevonden wordt is door de geschiedenis heen veranderd. Homosexualiteit en de rol van de vrouw zijn beide voorbeelden van zulke veranderlijke waardeconcepten.
  In Nederland is de erkenning van verschil in opvatting hierover wettelijk beschermd. Wat ruimte geeft aan pro- en contra- homosexualiteit en kinderen. Wat mijns insziens ruimte geeft. Ik denk dat het de uitdaging is om elkaars standpunt te verkennen zonder er meteen een waardeoordeel over te vellen. Want wat maakt iemand zo zeker over een visie? Wetenschappelijke bewijzen? Religieuze overtuigingen? Beide zaken die net zo veranderlijk zijn als de opvattingen over homosexualiteit en het opvoeden van kinderen.

 2. Hey Arno , dank je wel! precies, wat je zegt over waardeoordelen, zo zie ik het ook, ieder mens heeft zijn eigen waarheden / denkpatronen ontwikkeld. Respect, daar gaat het mij ook om, ook al heb je een andere visie dan de ander. Dit is een inspirerend persoon die mooi kan uitleggen hoe ik (ook) in het leven sta :

  http://youtu.be/9vwdw42y7SA

  Inspiratie, herkenning, gedachten, leuk om te delen!!

 3. Hij heeft het over liefde, ja mooi. “Toevallig” gisteravond iets over geschreven:

  Eénheid door liefde

  De grote spirituele verhalen uit verschillende tradities verwijzen in hun essentie naar liefde. Zij zijn verwijzingen naar de ervaring van liefde.
  Hoeveel meer indruk maakt de ervaring van liefde boven een verhaal over liefde?
  Het is om die reden dat allen die zich verbonden voelen met een verschillend gedachtegoed, tegelijkertijd verenigd zijn in het ideaal van liefde.

  Hindoeïsme
  Er is één godsdienst, de godsdienst van de liefde.
  Er is één taal, de taal van het hart.
  Er is één kaste, de kaste der mensheid.
  Er is één God en Hij is alomtegenwoordig.
  Sai Baba

  Soefisme

  Het primaire aspect van het goddelijk Wezen, zoals in de bijbel wordt gezegd, is liefde; de manifestatie van dat zelfde beginsel, in al zijn volheid, kan gevonden worden in het hart van de mens; en zo is het ontwaken van het hart in feite het ontwaken van God.

  Inayat Khan

  Boeddhisme

  Laat je gedachten van grenzeloze liefde de hele wereld doordringen – boven, beneden en erdoorheen – zonder enige weerstand, zonder enige haat, zonder enige vijandigheid.
  Of je nu staat, loopt, zit of ligt, zolang je wakker bent moet je hierop blijven letten. Dat is wat genoemd wordt de volmaakte staat van leven.

  Pali tekst

  Christendom

  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, dan zou ik niets zijn.

  1 Kor.

  1. Prachtig! mooi dat je dat vanuit een studie kan/mag doen, op deze manier onderzoeken!! dat was voor mij een hobby, maar ik kwam ook tot dezelfde conclusie 🙂 ik verheug me op onze ontmoeting!

inspirerend?toevoegingen?interactie? welkom!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: